Українська мова 4 клас (за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун). 1 семестр. Мій конспект. Нова програма

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків української мови в 4-му класі (І семестр), складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми для загальноосвітніх закладів із навчанням українською мовою (у редакції 2014 р.) за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун (К. : Видавництво «Грамота», 2015). Для вчителів початкової школи.

Автор: Володарська М. О., Мазурок Г. П., Пілаєва О. М.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 151
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 34 mb

Зміст
Орієнтовне календарно-тематичне планування
Мова і мовлення
Урок 1. Мова — жива скарбниця історії народу
Урок 2. Розвиток мови. Старі та нові слова
Урок 3. Культура мовлення та спілкування

Текст
Урок 4. Тема, основна думка, заголовок тексту
Урок 5. Тема, основна думка в текстах — розповідях, описах, міркуваннях
Урок 6. Засоби зв’язку речень у тексті
Урок 7. Поділ тексту на частини. План тексту
Урок 8. Урок розвитку писемного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему
Урок 9. Текст-міркування: твердження, докази, висновки
Урок 10. Закріплення знань про текст-міркування
Урок 11. Побудова тексту-опису, тексту-розповіді
Урок 12. Художній і науково-популярний тексти-описи
Урок 13. Замітка до газети. Перевірна робота. Диктант № 1

Речення
Урок 14. Аналіз перевірної роботи. Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого
Урок 15. Головні та другорядні члени речення. Діалог
Урок 16. Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису за змістом малюнка
Урок 17. Зв’язок слів у реченні
Урок 18. Поширення речень словами та словосполученнями . . . . .. . .47
Урок 19. Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення . . . . . . . .. .49
Урок 20. Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники) . . . ..51
Урок 21. Складання речень з однорідними членами . . . . . . . . . . . .. . . . .53
Урок 22. Закріплення знань при однорідні члени речення. Перевірка знань з мови («Мова і мовлення». «Текст». «Речення») .. .. . . . . . .55

Слово. Значення слова
Урок 23. Аналіз перевірної роботи. Повторення й узагальнення вивченого про слово . . .. . .59
Урок 24. Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .61
Урок 25. Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова . . . . . . . . . .. . .63
Урок 26. Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого . . . .. . . . .65

Іменник
Урок 27. Іменник як частина мови. Повторення вивченого . . . . .. . .67
Урок 28. Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників
Урок 29. Рід іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .71
Урок 30. Змінювання іменників за числами . . . . . . . . . . . . .. . . .73
Урок 31. Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменника . ..75
Урок 32. Урок розвитку писемного мовлення. Робота з
деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів) . . . . . . . . . . . .. . .77
Урок 33. Відмінювання іменників жіночого й чоловічого роду із закінченням -а, -я в однині . . . . . . . . . .79
Урок 34. Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку . . . . . .. .81
Урок 35. Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини . .. . .83
Урок 36. Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини . . . . . . . . . .85
Урок 37. Закінчення іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини . . . . .87
Урок 38. Відмінювання іменників чоловічого роду — назв істот у давальному та місцевому відмінках однини . .. . . . . .. . . .89
Урок 39. Відмінкові закінчення іменників середнього роду в однині . . . . .. . . .91
Урок 40. Урок розвитку писемного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису . . . . . . . . .93
Урок 41. Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’] перед закінченням -і в іменниках різного роду . . . .95
Урок 42. Закріплення знань про зміну приголосних в іменниках . . . .. . . . .97
Урок 43. Визначення роду, числа, відмінка іменників. Перевірна робота. Аудіювання . . . . . . . . . . . . . .99
Урок 44. Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний .. . . . 101
Урок 45. Відмінювання іменників у множині . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103
Урок 46. Перевірка знань з мови («Іменник») . . . . . . . . . . . . . .. . . . 105

Прикметник
Урок 47. Аналіз перевірної роботи. Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні . . . . . . 107
Урок 48. Урок розвитку писемного мовлення. Письмовий переказ . . . .. . . . . 111
Урок 49. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях . .. . .. 113
Урок 50. Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах . . . .. 115
Урок 51. Змінювання прикметників за родами й числами у сполученні з іменниками .. . .119
Урок 52. Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний . . . . . . . . 121
Урок 53. Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині . . . . . . . . .123
Урок 54. Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників . . . . .. . . . 125
Урок 55. Практичні вправи на визначення відмінків прикметника. Перевірна робота. Диктант № 2 . . . . . 127
Урок 56. Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом . . .. .. . . 129
Урок 57. Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини . . . . . . . . . . . . . . . .. . 133
Урок 58. Закріплення знань про правопис прикметників зі знаком м’якшення. Перевірна робота. Контрольне списування . . . . . . . . . .. . . 135
Урок 59. Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 137
Урок 60. Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників . . . . .. 139
Урок 61. Вимова й написання найуживаніших прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк- . . . . . . . . . .141
Урок 62. Відмінювання прикметників у множині . . . . . . . . .. . 143
Урок 63. Закріплення знань про правопис прикметників у множині . . . . .. 145
Урок 64. Урок розвитку писемного мовлення. Складання запрошення . . . .. . . . . 147
Додаток

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *