Англійська мова 10 клас. А. Несвіт

(немає оцінок)
Loading...

Підручник “English: We learn English” створений відповідно до чинної програми з іноземних мов і продовжує серію навчальної літератури, рекомендованої для оволодіння англійською мовою в загальноосвітніх навчальних закладах на профільному рівні.

Підручник створено на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання. говоріння, читання, письма, У ньому автор дотримується загально дидактичних принципів доступності, логічності, свідомості, активності та наочності у навчанні.
Яскраво ілюстровано видання складається з восьми розділів, побудованих за тематико-ситуативним принципом, та додатків.

Організація навчального матеріалу в розділах передбачає використання інтерактивних методів навчання.

Українська література 8 клас. О.М. Авраменко

(1 бал, середній: 1,00 із 5)
Loading...

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та новій програмі 2016 року з української літератури. Видання містить художні твори, відомості з теорії літератури, біографічні матеріали про письменників.

Методичний апарат підручника охоплює різнорівневі завдання, зорієнтовані на вікові особливості восьмикласників.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Геометрія 7 клас. Г.В. Апостолова

(немає оцінок)
Loading...

Пропонований підручник є багаторівневим. Він дає змогу працювати з учнями за різним ступенем змістового наповнення – від обов’язкового, за державним стандартом, до факультативного. Це здійснюється за рахунок подання теоретичного навчального матеріалу на трьох рівнях: обов’язковому, для ознайомлення і для допитливих. Дидактичний матеріал, що наводиться після кожного параграфа, диференційовано на практичні роботи й завдання чотирьох рівнів складності. Головну (опорну) інформацію винесено на поля підручника – це допоможе учням її запам’ятати та, за потреби, повторити. Залучення історичних фактів сприятиме формуванню в учнів поняття про геометрію як частину загальнолюдської культури.

Геометрія 8 клас. О.М. Роганін

(немає оцінок)
Loading...

Підручник відповідає чинній програмі з математики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він складається з чотирьох розділів, які поділені на 13 параграфів. Містить теоретичний матеріал, приклади розв’язання вправ, диференційовані завдання різних рівнів складності, завдання для самоперевірки.

Алгебра 8 клас. В. Кравчук

(немає оцінок)
Loading...

Підручник відповідає чинній програмі з математики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він складається з трьох розділів, які поділені на 25 пунктів. Містить теоретичний матеріал, приклади розв’язання вправ, диференційовані завдання різних рівнів складності, завдання для самоперевірки.

Англійська мова 8 клас. О.Д. Карп’юк

(3 бал, середній: 3,00 із 5)
Loading...

Підручник продовжує серію навчальних видань, створених для основної школи на основі авторської концепції формування учнівської здатності до міжкультурного спілкування, що передбачає більшу соціокультурну спрямованість процесу навчання англійської мови, в центрі якого знаходиться особистість учня та його потреби в умовах сучасного світу, що глобалізується. За оновленою програмою 2016 року.

Мистецтво 8 клас. О.В. Гайдамака

(немає оцінок)
Loading...

Матеріал підручника відповідає програмі з мистецтва для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Підручник містить інформацію про стилі та напрями давніх епох: античний, візантійський, романський, готику, Ренесанс, а також про бароко, рококо, класицизм та реалізм. Розповідається про твори мистецтва різних жанрів, творчість видатних композиторів і художників. Підручник містить цікаві рубрики: “Довідка”, “Факт”, ” Перлина”, що сприяють підвищенню інтересу учнів до предмета. У кінці кожного параграфа подано словник, запитання і завдання для повторення. Подано практичні роботи й проекти.

Трудове навчання 8 клас. В.М. Гащак

(немає оцінок)
Loading...

Підручник відповідає новій програмі з трудового навчання для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Чітка структура підручника, пояснення нових термінів, запитання й завдання, тестові завдання сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, підвищенню інтересу учнів до предмета. Подано лабораторно-практичні та практичні роботи, за якими учні розроблятимуть власні творчі проекти виробів і виготовлятимуть їх, використовуючи різні інструменти, пристосування та конструкційні матеріали. Підручник містить цікавий якісний ілюстративний матеріал, технологічні карти, орієнтовні об’єкти праці. Велику увагу приділено правилам техніки безпеки щодо кожного виду робіт.

Фізика 8 клас. В.Д. Сиротюк

(немає оцінок)
Loading...

Експерти, які здійснили експертизу підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».