Конспект на тему: “Написання прислівників разом”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: пояснити правопис прислівників разом, сформувати вмін­ня й навички написання слів з цією орфограмою,
 • розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам’ять, мовне чуття;
 • виховна: виховувати естетичний смак.

Конспект на тему: “Правопис прислівників на -о , -е , утворених від прикметників і дієприкметників”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: пояснити правила правопису прислівників на -о, -е, сфор­мувати вміння й навички написання цих слів;
 • розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам’ять; мовне чуття, орфографічну пильність;
 • виховна: виховувати доброту, співпереживання, турботливе ставлення до природи.

Конспект на тему: “Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці в художньому стилі”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: навчити стислого переказу текстів, що описують процес праці, формувати вміння визначати тему й основну думку тексту, здій­снювати його змістово‑композиційний аналіз, учити добирати мовні засоби відповідно до мети й змісту твору;
 • розвивальна: розвивати мислення та мовлення, увагу, аналітичні здіб-ності, пам’ять;
 • виховна: виховувати ціннісне ставлення до праці, до традицій укра­їнців.

Конспект на тему: “Не і ні з прислівниками”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: пояснити вживання часток не- і ні- з прислівниками сфор­мувати вміння й навички написання слів з цією орфограмою, форму­вати правописні вміння й навички;
 • розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам’ять;
 • виховна: виховувати почуття ціннісне ставлення до народної мудрості.

Конспект на тему: “И та і в кінці прислівників”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: пояснити правила написання И та І в кінці прислівників, сформувати вміння й навички написання слів з цією орфограмою, формувати мовленнєві вміння й навички;
 • розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам’ять; розвивати мовне чуття, фонематичний слух;
 • виховна: виховувати ціннісне ставлення до праці, до народних тра­дицій.

Конспект на тему: “Букви -н і -нн- у прислівниках”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: пояснити вживання н‑і нну прислівниках, сформувати вміння й навички написання слів з цією орфограмою;
 • розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам’ять; мовленнєві вміння й навички;
 • виховна: виховувати свідоме ставлення до процесу здобуття знань; виховувати наполегливість, силу волі.

Конспект на тему: “Ступені порівняння прислівників”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: пояснити способи утворення ступенів порівняння при­слівників, сформувати вміння й навички доцільно використовувати їх у мовленні;
 • розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам’ять;
 • виховна: виховувати почуття прекрасного.

Конспект на тему: “Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Письмовий твір-оповідання за наведеним сюжетом”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: повторити ознаки твору-оповідання, формувати вміння визначати тему й основну думку тексту, здійснювати його змістово‑композиційний аналіз, учити добирати мовні засоби відповідно до мети й змісту твору;
 • розвивальна: розвивати мовленнєво‑мисленнєві вміння, логічність викладу думки, увагу, аналітичні здібності, пам’ять;
 • виховна: виховувати почуття співпереживання, культуру критичного ставлення до власних текстів.

Конспект на тему: “Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Повторення вивченого про жанри мовлення. Оповідання, замітка, розписка: особливості їх побудови”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: повторити ознаки твору-оповідання, формувати вміння визначати тему й основну думку тексту, здійснювати його змістово‑композиційний аналіз, учити добирати мовні засоби відповідно до мети й змісту твору;
 • розвивальна: розвивати мовленнєво‑мисленнєві вміння, логічність ви­кладу думки, увагу, аналітичні здібності, пам’ять; розвивати емотивний центр особистості;
 • виховна: виховувати почуття єдності з природою, відповідальності за неї; виховувати культуру критичного ставлення до власних текстів.

Конспект на тему: “Способи творення прислівників. Правила наголошування прислівників”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: пояснити способи творення прислівників, надати загальні відомості про норми наголошування прислівників;
 • розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам’ять;
 • виховна: виховувати почуття любові до своєї Батьківщини, сім’ї, роду; виховувати повагу до цих почуттів у представників інших народів.