Презентація на тему: “Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі”

(немає оцінок)
Loading...

Мультимедійна презентація до уроків української мови по темі “Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі”. Рекомендовано для 7 класу.

Презентація на тему: “Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ відміни”

(немає оцінок)
Loading...

Мультимедійна презентація до уроків української мови по темі “Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ відміни”. Рекомендовано для 7 класу.

Презентація на тему: “Дієслова ІІ і ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів І і ІІ дієвідмін”

(немає оцінок)
Loading...

Мультимедійна презентація до уроків української мови по темі “Дієслова ІІ і ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів І і ІІ дієвідмін”. Рекомендовано для 7 класу.

Конспект на тему: “Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: актуалізувати знання учнів про стилі мовлення на основі виявлення загальних ознак кожного зі стилів; розвивати вміння визна­чати стилі мовлення; дати уявлення про публіцистичний стиль;
 • розвивальна: збагачувати словниковий запас мовлення учнів засо­бами оцінки, розширювати світогляд учнів;
 • виховна: виховувати культуру мовлення.

Конспект на тему: “Не з дієприкметниками”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: повторити правопис не з прикметниками та іменниками, ознайомити учнів із правописом не з дієприкметниками; розвивати вміння школярів розрізняти дієслова різних дієвідмін у процесі мов­лення;
 • розвивальна: розвивати логіку, пам’ять; уміння використовувати діє-слова у власних висловлюваннях;
 • виховна: виховувати відповідальне ставлення до вивчення української мови.

Конспект на тему: “Написання -н у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: пояснити правила написання нн у прикметниках дієприк­метникового походження, формувати вміння відрізняти їх від пасивних дієприкметників на -ний, визначати орфограми «Буква н у суфіксах дієприкметників» та нн у прикметниках дієприкметникового похо­дження»; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати дієприкметники з вивченою орфограмою;
 • розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, уміння ана­лізувати, порівнювати, конструювати мовні явища;
 • виховна: виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей.

Конспект на тему: “Безособові дієслівні форми на -но, -то”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: дати знання учням про дієслівні форми на -но, -то; за­кріпити вміння грамотно писати та вживати дієприкметники, робити синтаксичний розбір речень та морфологічний розбір слів; уміння відрізняти дієприкметники та безособові форми на -но, -то від інших частин мови;
 • розвивальна: розвивати увагу, пам’ять; уміння використовувати дієслівні форми у власних висловлюваннях; навички складання діалогів та монологів;
 • виховна: виховувати повагу до українських народних традицій.