Історія України 10 клас. Комплексний зошит. Академічний рівень

(немає оцінок)
Loading...

Зошит містить різнорівневі завдання для поточного та узагальнюючого контролю навчальних досягнень учнів 10-х класів із курсу історії України (академічний рівень).

Видання призначено для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів.

Зошит з логіки 2 клас. Митник

(немає оцінок)
Loading...

Матеріал зошита відповідає чинній навчальній програмі і може бути використаний як додаток до підручника Логіка 2 клас автор О. Митник. Усі завдання подано за темами. Це завдання на перевірку знань, визначених програмою з логіки, а також на розвиток кмітливості, спостережливості, уваги та пам’яті. Для учнів другого класу, вчителів початкових класів, батьків.

Тестові завдання з основ здоров’я 2 клас

(немає оцінок)
Loading...

У посібнику зібрано тестові завдання, які допоможуть вчителям оперативно перевірити рівень знань учнів 2 класу з курсу Основи здоров’я. Зміст завдань дібрано відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, навчальної програми та підручника Основи здоров’я 2 класу Авт: Гнатюк О.В. Питання побудовано у вигляді тестових завдань відкритого типів, різноманітних за змістом, які будуть цікаві не тільки вчителям, а й учням та їхнім батькам, студентам – майбутнім педагогам.

Цікава логіка 1 клас. Робочий зошит

(немає оцінок)
Loading...

Вправи, представлені в робочому зошиті, забезпечують комплексний розвиток основних розумових операцій: порівнювати, класифікувати, давати означення, будувати висновки, виділяти закономірності, міркувати та ін., розвивають спостережливість, уяву; сприяють розвитку сенсорної і рухової сфер дитини, формують нестандартне мислення. Завдання, розроблені в системі, можуть бути використані на уроках математики, інформатики, логіки.

Українська мова 7 клас. Зошит-тренажер з правопису

(немає оцінок)
Loading...

Цей зошит призначений для закріплення правописних навичок учнів. Він передбачає як самостійну роботу школярів у навчальному закладі чи вдома, так і виконання завдань під керівництвом учителя чи батьків. Регулярна робота із цим посібником сприятиме підвищенню орфографічної й пунктуаційної грамотності та в цілому рівня підготовки учнів з української мови. Укладено відповідно до навчальної програми з української мови для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів за новим Державним стандартом базової і повної середньої освіти. Рекомендується використовувати як додаток до підручника.

Зошит з розвитку писемного мовлення 2 клас. Оновлена програма

(немає оцінок)
Loading...

Зошит входить до навчально-методичного комплекту до підручника «Українська мова. 2 клас» (автор М. Д. Захарійчук) і містить різноманітні види робіт і завдань із розвитку писемного мовлення для учнів 2 класу, що визначені Державною програмою.

My workbook. Прописи з англійської. 2 клас (до підручника О. Карп’юк)

(немає оцінок)
Loading...

Уроки письма для дітей, які вивчають англійську перший рік. Прописи укладені на базі підручника О.Д. Карп’юк “English 2”. Допоможуть оволодіти навичками правильного написання англійських букв.

Зарубіжна література 8 клас. Комплексний зошит для контролю знань

(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Loading...

Комплексний зошит містить завдання для тематичних контрольних робіт із зарубіжної літератури, складені відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». У зошиті до кожної теми подано три варіанти завдань різних рівнів складності: початкового, середнього, достатнього, високого. У другій частині зошита — тестові завдання для проведення поточних перевірочних робіт. Видання призначене для учнів 8 класу загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання.

Фізика 7 клас. Комплексний зошит для контролю знань

(немає оцінок)
Loading...

Зошит відповідає вимогам чинної програми з фізики для 7 класу та призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики.

Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи.

У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (ККТЗ) — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу; самостійна робота (СР) — відстежується рівень засвоєння отриманих знань, вміння розв’язувати якісні й розрахункові задачі на один-два логічні кроки; практичний тренінг (ПТ) — контролюються вміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач різного типу, володіння навичками читати й аналізувати матеріал, поданий графічно, виконувати пояснювальні рисунки. Кожну роботу подано у двох варіантах.