Хімічні елементи в організмі людини. Навчально-дидактичні матеріали

(немає оцінок)
Loading...

Біонеорганічна хімія — галузь науки, що стрімко розвивається. Особливе місце в ній посідає вивчення біологічної ролі йонів металічних елементів. У пропонованій серії з 16 кольорових таблиць наведено інформацію про вміст елементів ІА і НА груп періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва (Гідрогену, лужних, лужноземельних металічних елементів, Берилію та Магнію) в організмі людини та окремих його органах і системах.

Сучасні ділові папери. Методичні рекомендації

(немає оцінок)
Loading...

Методичні рекомендації „Сучасні ділові папери” до практичних занять з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Метою методичних рекомендацій є допомога у вивченні та практичному засвоєнні основних ознак офіційно-ділового стилю та правил оформлення писемної форми його реалізації – ділових паперів для студентів всіх спеціальностей та всіх форм навчання.

Українська мова та література. Довідник ЗНО 2017. Авраменко (1 частина)

(2 бал, середній: 5,00 із 5)
Loading...

Збірник містить теоретичний матеріал, а також завдання в тестовій формі різного рівня складності з української мови та літератури.

Посібник укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО-2017.

Видання призначене для якісної підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Матеріал посібника також можуть використовувати вчителі під час проведення уроків для навчального тестування й контрольних робіт.

New Round-Up 3. Посібник з граматики

(немає оцінок)
Loading...

New Round-Up – серия пособий по грамматике для школьников 7-и уровней сложности, сочетающих игры с системным изучением грамматики. Великолепно иллюстрированные упражнения и игры превращают изучение грамматики в увлекательное занятие. Тренировочные тесты выявляют индивидуальные трудности учащихся.

English for medical students (А. В. Янков). Посібник

(немає оцінок)
Loading...

У пiдручнику проводиться систематизоване зiставления апглiйських, грецьких i латинських сквiвалентiв, продуктивних в утвореннi анатомiчних, клiнiчних i фармацевтичних термiнiв.

Добiр фактичного матерiалу для вироблення навичок адекватного сприймання спецiальних текстiв медичної тематики та завдання з ключами-вiдновiдями уможливлюють практичне використання набутих тсоретичних знань у пpoцеci створення та розпiзнавання медичної лексики.

Англійська мова. Експрес-підготовка до ЗНО

(3 бал, середній: 5,00 із 5)
Loading...

Посібник для експрес-підготовки розроблено на зразок тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року.

Перший розділ містить стислий граматичний довідник, другий — тестові завдання; правильні відповіді для самоконтролю подано в кінці посібника.

Математика. Комплексне видання ЗНО

(немає оцінок)
Loading...

Видання укладено відповідно до програми ЗНО з математики і складається з трьох частин.

Частина І — довідник з математики — охоплює весь шкільний курс математики. Систематизовано не тільки
теоретичний матеріал, а й основні типи завдань і методи їх розв’язування, подано приклади.

Математика. Посібник для підготовки до ЗНО

(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Loading...

У першому розділі посібника подано поради щодо проходження ЗНО та взірці тестових зошитів.

Другий розділ містить довідковий матеріал і системи завдань з усіх тем шкільного курсу математики — з однією правильною відповіддю, на відповідність і відповіддю у вигляді десяткового дробу.