Українська мова та література. Довідник завдань в тестовій формі (1 частина), (Авраменко) ЗНО 2019

Скачати файл
(2 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Збірник містить теоретичний матеріал, а також завдання в тестовій формі різного рівня складності з української мови та літератури. Додано словник наголосів. Посібник укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО-2019.

Автор: О.М. Авраменко, М.Б. Блажко
Видавництво: Грамота
Рік видання: 2019
Кількість сторінок: 572
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 152.1 mb

Посібник укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО-2019. Матеріал посібника також можуть використовувати вчителі під час проведення уроків для навчального тестування й контрольних робіт.

Даний посібник має гриф МОН “Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з української мови та літератури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ “ІМЗО” від 3.07.2017 р. № 21.1/12-Г-318)”

Мета цього навчального посібника — допомогти майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання самостійно підготуватися до виконання тестових завдань з української мови та літератури. Матеріал збірника укладено відповідно до чинних програм з української мови і літератури для середніх загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО.

Книжка складається з двох частин: І — українська мова, II — українська література. Кожна з них має таку будову: спочатку в доступній, стислій і зручній для засвоєння формі викладено необхідний теоретичний матеріал, що ілюструється прикладами. Після пояснення запропоновано в тестовій формі різного рівня систему завдань, виконавши які, кожен матиме можливість систематизувати знання за курс середньої школи. Формулювання й графічне оформлення завдань двох форм — на надання від-повіді й на встановлення правильної відповідності — максимально відповідає тестовому зошиту зовнішнього незалежного оцінювання.
Книжка стане в пригоді також учням 5-10 класів під час вивчення відповідних тем, адже посібник містить значну кількість завдань, виконання яких дасть можливість набути практичних умінь і навичок з української мови і літератури.
Матеріал посібника вчителі можуть використовувати під час проведення уроків для навчального тестування, тематичних контрольних робіт, а також для додаткової самостійної роботи учнів у позаурочний час.

ЗМІСТ
Від авторів

УКРАЇНСЬКА МОВА
Програма зовнішнього незалежного оцінювання
Фонетика
Лексикологія
Фразеологія
Будова слова. Словотвір
Морфологія
Іменник
Прикметник
Числівник
Займенник
Дієслово
Дієприкметник
Дієприслівник
Прислівник
Службові частини мови та вигук
Прийменник
Сполучник
Частка
Вигук
Загальна морфологія
Синтаксис. Пунктуація
Словосполучення
Головні члени речення
Другорядні члени речення
Класифікація речень
Односкладні речення
Ускладнене речення
Складне речення
Пряма мова
Цитата
Стилістика. Розвиток мовлення
Орфографія
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о
Спрощення в групах приголосних
Зміни приголосних за творення слів
М’який знак (знак м’якшення)
Сполучення йо, ьо
Апостроф
Подвоєння літер
Правопис префіксів
Велика літера та лапки у власних назвах
Написання слів іншомовного походження
Основні правила переносу слів з рядка в рядок
Написання складних слів разом та через дефіс
Правопис не з різними частинами мови
Уживання у-в, і-й
Власне висловлення (розвиток мовлення)
Короткий словник наголосів
Короткий фразеологічний словник

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Програма зовнішнього незалежного оцінювання
Як готуватися до ЗНО з української літератури

9 клас
Усна народна творчість
Давня українська література
Григорій Сковорода
Література кінця XVIII — початку XX ст
Іван Котляревський
Григорій Квітка-Основ’яненко
Тарас Шевченко
Пантелеймон Куліш

10 клас
Іван Нечуй-Левицький
Панас Мирний
Іван Карпенко-Карий
Іван Франко
Література XX ст
Михайло Коцюбинський
Ольга Кобилянська
Леся Українка

11 клас
Микола Вороний
Олександр Олесь
Павло Тичина
Максим Рильський
Микола Зеров
Володимир Сосюра
Богдан-Ігор Антонич
Микола Хвильовий
Юрій Яновський
Валер’ян Підмогильний
Остап Вишня
Микола Куліш
Олександр Довженко
Андрій Малишко
Василь Симоненко
Василь Стус
Іван Драч
Євген Маланюк
Ліна Костенко
Олесь Гончар
Григір Тютюнник
Іван Багряний

ВІДПОВІДІ
Українська мова
Українська література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *