Теоретичні основи виховної роботи з класом

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:
• Класний журнал.
• Особові справи учнів.
• Табелі успішності учнів.
• План виховної роботи.

          Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.

•        Розробки сценаріїв виховних заходів.

•        Тека психолого-педагогічних спостережень.

•        Щоденник роботи з „важкими” дітьми.

•        Протоколи батьківських зборів.

•        Матеріали щодо запобігання дитячому травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

•        Літопис або документи класних справ.

Циклограма класного керівника

Щоденно:

1.       Робота з тими хто запізнюється та виявлення причин відсутності учнів.

2.       Організація харчування учнів.

3.       Організація чергування учнів.

4.       Індивідуальна робота з учнями.

5.       Контроль за зовнішнім виглядом учнів.

Щотижня:

1.       Перевірка щоденників.

2.       Проведення заходів за планом.

3.       Робота з батьками за планом.

4.       Робота з вчителями предметниками.

5.       Зустріч з психологом та медсестрою, психолого-педагогічні спостереження.

Щомісяця:

1.       Відвідування уроків класу.

2.       Консультація психолога стосовно важковиховуваних дітей.

3.       Зустріч з батьками за планом.

4.       Нарада щодо планування роботи.

Протягом семестру:

1.       Оформлення класного журналу.

2.       Засідання МО класних керівників (за планом).

3.       Аналіз виконання плану, корекція.

4.       Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету (за планом).

Один раз на навчальний рік:

1.       Оформлення особових справ.

2.       Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.

3.       Статистичні дані.

4.       Проведення відкритого виховного заходу.

Пріоритетні напрями діяльності класного керівника

1.       Перебудова змісту виховання, ключовими поняттями якого є людяність, милосердя, доброта, чесність, порядність.

2.       Визнана роль загальнолюдських цінностей та загальнолюдської моралі.

3.       Гуманізація відносин, цілісність виховного процесу.

4.       Вивчення учнів, учнівського колективу.

5.       Організація виховання та згуртування учнівського колективу.

6.       Організаційно-педегогічна діяльність щодо забезпечення життєдіяльності класного колективу.

7.       Розвиток особистості, її творчого потенціалу.

8.       Робота з батьками, індивідуальний вплив.

Зміст роботи класного керівника.

•        Вивчення учнів.

•        Об’єднання учнів у колектив.

•        Співпраця з дитячими та молодіжними організаціями.

•        Робота з батьками та громадськістю.

•        Співпраця з культурно-освітніми та позакласними установами.

•        Співпраця із шкільним психологом.

•        Організація виховної діяльності: правової, родинно-сімейної, національно-патріотичної, трудової, естетичної, морально-етичної, екологічної, формування здорового способу життя, розвиток пізнавальної активності.

•        Індивідуальна робота з учнями.

•        Співпраця з вчителями-предметниками щодо дотримання єдиних педагогічних вимог у класі.

Пам’ятка щодо проведення виховних годин

Мета проведення:

•        Вивчити індивідуальні особливості учнів під час неформального спілкування.

•        Пізнати інтереси учнів, зрозуміти їхні переживання та мотиви поведінки.

•        Обговорювати поточні події класу, селища, держави.

Форми проведення:

•        Вільне спілкування вчителя з учнями.

•        Бесіди на заплановані теми.

•        Обговорення актуальних статей з газет.

•        Обговорення кінофільмів, книжок, вистав.

•        Зустріч із цікавими людьми.

•        Усні журнали.

•        Засідання прес-клубу.

•        Виступи учнівських лекторських груп.

•        Дискусії.

•        Години спілкування.

•        Тренінги.

•        Екскурсії.

•        Політичне інформування учнів.

Виховні години проводяться один раз на тиждень у певний день. Тематика спілкування з учнями заздалегідь планується, однак поточні події у класі, школі, місті, державі можуть підказати тему незаплановану раніше.

Основні завдання класного керівника:

•        Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій.

•        Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.

•        Духовно-моральне виховання.

•        Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.

•        Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.

•        Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.

•        Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.

•        Врахування інтересів дітей.

•        Організація роботи з батьками.

Критерії ефективності виховної роботи:

•        Рівень організованості класного колективу (дисциплінованість, робота учнівського самоврядування).

•        Рівень навчальної мотивації учнів класу (динаміка підвищення якості знань, ефективності роботи з учнями, які навчаються на початковому рівні, активності учнів у позаурочній діяльності).

•        Різноманітність позаурочного життя класу.

•        Динаміка зростання рівня вихованості учнів.

•        Рівень розвитку класного колективу (згуртованість, активність, ініціативність, виховний вплив колективу на його членів, рівень розвитку громадської думки).

•        Активність співпраці класу з класним керівником.

•        Зв’язок із сім’єю, участь батьків у виховному процесі.

•        Робота з проблемними учнями, надання педагогічної підтримки на основі індивідуального підходу.

•        Захищеність та комфортність умов перебування вихованця у класі, школі.

Показники успішної діяльності класного керівника:

•        Високий рівень ефективності виховної роботи з класним колективом.

•        Високий рівень розвитку творчої індивідуальності класного керівника, наявність в нього авторської педагогічної технології.

•        Високий рівень володіння уміннями та навичками класного керівника ( уміння поставити мету, спланувати роботу, здійснити її, оцінити, проаналізувати та зробити висновки).

•        Активна співтворчість з класом.

•        Контакт з батьками, залучення їх до співпраці.

•        Володіння вмінням зацікавити вихованців власним захопленням, організувати дозвілля.

•        Взаємний інтерес класного керівника та учнів один до одного, повага учнів до класного керівника.

„Золоті” правила класного керівника.

1.       Учитель має бути особистістю, яка приваблює дітей.

2.       Учитель повинен викликати любов та повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та спілкується з нею, у стосунках з нею чесний і відвертий.

3.       Учитель має бути веселим і жартівливим.

4.       Учитель має раціонально використовувати свій час.

5.       Учитель має бути доброзичливим.

6.       Учитель має постійно вдосконалюватись, розширювати свій кругозір.

7.       Гасло вчителя: „Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням”.

8.       Учитель повинен реалізувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати.

9.       Учитель має створити колектив, в якому панують доброзичливі стосунки.

10.     Учитель має любити, захищати дитину, поважати її почуття

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *