Основи здоров’я 4 клас (за підручником О. В. Гнатюк)

Скачати файл
(1 бал, середній: 1,00 із 5)
Завантаження...

Посібник серії “Мій конспект” містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки компетентнісно орієнтованих уроків курсу «Основи здоров’я» у 4-му класі, складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2016 р.) за підручником О. В. Гнатюк (К. : Видавництво «Генеза», 2014).

Автор: В. П. Порощук
Видавництво: Основа
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 136
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 12 mb

Зміст конспектів уроків дібраний з метою формування здоров’я-збережувальної компетентності учнів як ключової на основі опанування ними знань про здоров’я та безпеку, практичні навички здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя та здоров’я, сприяння їхньому фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку (формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і соціальним оточенням; розвиток в учнів мотивації дбайливого ставлення до власного здоров’я; удосконалення фізичних, соціальних, психічних і духовних його чинників; виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя; набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я; розгортання у повсякденному житті практичної діяльності задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей; формування в учнів соціальної та життєвої компетентності на основі засвоєння ними соціальних норм; розвиток навичок взаємодії у сім’ї, школі, колективі, громадянському суспільстві; формування в учнів основ споживчої культури, умінь ухвалювати рішення щодо власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях; опанування учнями моделей поведінки і способів діяльності, що відповідають українському законодавству).

Задля зручності використання всі розробки розміщено на окремих аркушах. Поля для записів дають змогу творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.

Для вчителів початкової школи.

Зміст
Орієнтовне календарно-тематичне планування

Здоров’я людини
Урок 1. Цінність і неповторність життя та здоров’я людини
Урок 2. Безпека життєдіяльності
Урок 3. Цілісність здоров’я: взаємозв’язок фізичної, соціальної, психічної та духовної його складових. Чинники здоров’я
Урок 4. Показники розвитку дитини. Практична робота. Визначення рівня фізичного розвитку

Фізична складова здоров’я
Урок 5. Збалансоване харчування. Вітаміни та їхнє значення для здоров’я. Питний режим. Значення води для життя і здоров’я людини
Урок 6. Вплив рухової активності на розвиток організму. Принципи загартовування
Урок 7. Профілактика порушень зору, слуху, опорно-рухового апарату у школярів. Відновлення рівня здоров’я після хвороби. Практична робота. Вправи для профілактики
плоскостопості
Урок 8. Гігієна порожнини рота. Практична робота. Гігієнічний догляд за порожниною рота
Урок 9. Гігієна оселі. Повітря, його значення для здоров’я. Практична робота. Складання рекомендацій «Як підтримувати чисте повітря в оселі»
Урок 10. Узагальнення і систематизація знань учнів

Соціальна складова здоров’я
Урок 11. Традиції збереження здоров’я в родині
Урок 12. Знайомство з людьми. Дружба і здоров’я. Побудова дружніх стосунків. Практична робота. Рольова гра «Будьмо знайомі!»
Урок 13. Вплив друзів. Протидія небажаним пропозиціям. Практична робота. Моделювання ситуації відмови від пропозицій, що можуть мати негативні наслідки
Урок 14. Формування негативного ставлення до куріння та алкоголю. Практична робота.т Моделювання ситуації звернення за телефонами довіри
Урок 15. Вплив телебачення, комп’ютера, мобільних телефонів та інших електронних засобів на здоров’я
Урок 16. Вплив реклами на рішення і поведінку людей
Урок 17. Інфекційні хвороби, що набули соціального значення
Урок 18. Охорона здоров’я дітей. Гуманне ставлення до людей з особливими потребами.
Практична робота. Моделювання ситуацій допомоги людям з особливими потребами
Урок 19. Узагальнення і систематизація знань учнів
Урок 20. Наодинці вдома. Дії дитини за умови опосередкованої небезпеки: пожежа в іншій квартирі, іншому будинку тощо
Урок 21. Безпека школяра. Правила поведінки під час масових шкільних заходів
Урок 22. Вихід із непередбачуваних ситуацій поза межами домівки, школи
Урок 23. Безпека руху пішоходів. Сигнали регулювання дорожнього руху
Урок 24. Види перехресть. Рух майданами
Урок 25. Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). Групи дорожніх знаків (6.–6. 4, 6.8–6. 15, 7.14)
Урок 26. Узагальнення і систематизація знань учнів

Психічна і духовна складові здоров’я
Урок 27. Самооцінка і поведінка людини. Упевненість і самовпевненість
Урок 28. Повага і самоповага. Вибір та досягнення мети. Практична робота. Виконання проекту «Моя мета»
Урок 29. Бажання, можливості, обов’язки. Воля і здоров’я людини
Урок 30. Звички і здоров’я. Формування звичок. Практична робота. Виконання проекту з формування корисної звички
Урок 31. Розвиток творчих здібностей. Заохочення однолітків до здорового способу життя. Практична робота. Виконання проекту «Відомі паралімпійці»
Урок 32. Виконання проекту «Здоров’я — всьому голова!»
Урок 33. Узагальнення і систематизація знань учнів
Урок 34. Підсумок за рік. Підготовка виставки дитячих робіт, присвячених здоровому способу життя та профілактиці шкідливих звичок

Література та Інтернет-ресурси

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *