Математика 4 клас (за підручником М.В. Богдановича). 2 семестр (Серія “Мій конспект”). Нова програма

Скачати файл
(3 бал, середній: 3,67 із 5)
Завантаження...

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки всіх уроків математики у 4-му класі (ІI семестр), складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2014 р.) за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка (К. : Видавництво «Генеза», 2015).

Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.

Для вчителів початкової школи.

Автор: М. О. Володарська, Н. О. Ковальчук, Г. П. Мазурок, А. І. Настенко, О. В. Тонконог
Видавництво: Основа
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 174
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 32.4 mb

Зміст
Орієнтовне календарно-тематичне планування
Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число (продовження)
Урок 65. Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу
Урок 66. Правило обчислення площі прямокутника. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу
Урок 67. Обчислення площі і периметра прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу
Урок 68. Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі
Урок 69. Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника
Урок 70. Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел
Урок 71. Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії
Урок 72. Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі
Урок 73. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі вивчених видів
Урок 74. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
Урок 75. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
Урок 76. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить усередині нуль. Перевірка ділення множенням. Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, основа, вершина
Урок 77. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить усередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
Урок 78. Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
Урок 79. Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
Урок 80. Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів
Урок 81. Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух
Урок 82. Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух
Урок 83. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух. Самостійна робота
Урок 84. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10; 100; 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу
Урок 85. Контрольна робота № 5
Урок 86. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого
Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями
Урок 87. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Порівняння частин
Урок 88. Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа
Урок 89. Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа
Урок 90. Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів
Урок 91. Знаходження числа за значенням його дробу. Розв’язування задач. Самостійна робота
Урок 92. Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток
Урок 93. Контрольна робота № 6
Урок 94. Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10; 100; 1000. Розв’язування задач, що включають знаходження числа за його дробом
Урок 95. Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язування яких вимагає знаходження дробу від числа
Урок 96. Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа
Урок 97. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа
Урок 98. Знаходження добутку виду 2400 · 30 усним і письмовим способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення
Урок 99. Повторення вивченого. Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей
Урок 100. Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число
Урок 101. Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення
Урок 102. Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення. Рівняння
Урок 103. Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій
Урок 104. Ділення виду 45 780 : 60 і 299 600 : 700. Задачі на рух
Урок 105. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння. Самостійна робота
Урок 106. Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв’язування задач
Урок 107. Контрольна робота № 7
Урок 108. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого
Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число
Урок 109. Повторення множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями
Урок 110. Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом
Урок 111. Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями
Урок 112. Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями
Урок 113. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями
Урок 114. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії
Урок 115. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 · 403. Задачі на рух і знаходження площі
Урок 116. Ділення трицифрових чисел на двоцифрове
Урок 117. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення)
Урок 118. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння
Урок 119. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного
Урок 120. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного
Урок 121. Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Розв’язування задач
Урок 122. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач
Урок 123. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць
Урок 124. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв’язування задач
Урок 125. Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби
Урок 126. Сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу. Рівняння
Урок 127. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування нерівностей. Самостійна робота
Урок 128. Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування задач
Урок 129. Контрольна робота № 8
Урок 130. Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з письмовим діленням на трицифрове число
Урок 131. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число. Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними
Повторення вивченого матеріалу
Урок 132. Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій системі числення. Порівняння чисел
Урок 133. Величини. Метрична система мір
Урок 134. Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці. Самостійна робота
Урок 135. Множення. Закони множення
Урок 136. Контрольна робота № 9
Урок 137. Аналіз контрольної роботи. Ділення. Властивості частки
Урок 138. Повторення матеріалу та узагальнення математичних знань учнів
Урок 139. Повторення матеріалу та узагальнення математичних знань учнів
Урок 140. Підсумковий урок за рік
Додатковий матеріал. Завдання для підготовки до олимпіади з математики

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *