Підручник Фізика 7 клас (П.Ф. Пшечкіна, С.В. Мельничук). Нова програма (2015)

Скачати файл
(1 бал, середній: 4,00 із 5)
Завантаження...

Фізика – це дивовижна наука, яка дозволяє побачити в звичайних предметах і явищах приховану в них сутність, вона є основою техніки і всіх наук про природу. Чим займається фізика, ви зрозумієте, прочитавши вже перший параграф підручника. Ви дізнаєтеся також про найцікавіші й найважливіші відкриття, зроблені в галузі фізики за останні сто років і в останнє десятиріччя.

Автор:
П.Ф. Пшечкіна, С.В. Мельничук
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 220
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 6.1 mb

Зміст
Дорогі друзі! …………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Фізика як природнича наука.
Методи наукового пізнання
§ 1. Фізика як фундаментальна наука про природу.
Методи наукового пізнання ………………………………………………………..6
§ 2. Зв’язок фізики з іншими науками …………………………………………….10
§ 3. Початкові відомості про будову речовини. Речовина і поле ………..14
§ 4. Основні положення атомно-молекулярного вчення.
Властивості тіл ………………………………………………………………………………..18
§ 5. Фізичні величини. Засоби вимірювання. Міжнародна система
одиниць сі ………………………………………………………………………………..23
§ 6. Похибки. Оцінювання точності вимірювань ………………………………28
§ 7. Визначення площі та об’єму ………………………………………………………31
§ 8. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики ……..34
§ 9. Фізика в науці техніці, виробництві і побуті ……………………………..38
Нові теорії і нові досягнення ……………………………………………………………41
Підсумки розділу І …………………………………………………………………………..44
Завдання до розділу І ………………………………………………………………………45
Розділ 2. Механічний рух
§ 10. Як описують механічний рух …………………………………………………..48
§ 11. Рівномірний прямолінійний рух ………………………………………………52
§ 12. Відносність руху ………………………………………………………………………55
§ 13. Закон додавання швидкостей …………………………………………………..58
§ 14. Графіки шляху і швидкості ……………………………………………………..62
§ 15. Нерівномірний рух …………………………………………………………………..65
§ 16. Рівномірний рух по колу ………………………………………………………….69
§ 17. Рух планет і місяця ………………………………………………………………….74
§ 18. Коливальний рух. Маятники ……………………………………………………79
Підсумки розділу ІІ ………………………………………………………………………….84
Завдання до розділу ІІ ……………………………………………………………………..85
Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила
§ 19. Маса тіла. Густина речовини ……………………………………………………88
§ 20. Сила. Інертність тіла. Явище інерції ………………………………………..92
§ 21. Взаємодія тіл. Результат дії сили ……………………………………………..97
§ 22. Сила пружності. Закон гука. Динамометри …………………………….103
§ 23. Додавання сил. Рівнодійна. Маса і сила …………………………………108
§ 24. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість ……………………………………112
§ 25. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання ………………………………….117
§ 26. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску …………………………….121
§ 27. Тиск рідин і газів. Сполучені посудини …………………………………..124
§ 28. Атмосферний тиск. Дослід торрічеллі …………………………………….129
§ 29. Манометри. Насоси. Гідравлічний прес ………………………………….135
§ 30. Виштовхувальна сила в рідинах і газах.
Закон архімеда ………………………………………………………………………140
§ 31. Умови плавання тіл ……………………………………………………………….145
Підсумки розділу ІІІ ………………………………………………………………………151
Завдання до розділу ІІІ ………………………………………………………………….153
Розділ 4. Механічна робота та енергія
§ 32. Механічна робота. Потужність ……………………………………………….158
§ 25. Механічна енергія та її види…………………………………………………..162
§ 34. Закон збереження механічної енергії ……………………………………..167
§ 35. Момент сили. Умови рівноваги важеля …………………………………..170
§ 36. Прості механізми …………………………………………………………………..175
§ 37. Коефіцієнт корисної дії механізмів (ккд) ………………………………..179
§ 38. Розвиток фізичної картини світу ……………………………………………183
§ 39. Вплив фізики на суспільний розвиток
та науково-технічний прогрес ………………………………………………..188
Підсумки розділу IV……………………………………………………………………….194
Завдання до розділу IV ………………………………………………………………….195
Додатки
Словник деяких термінів ……………………………………………………………….204
Інструкція з техніки безпеки під час проведення занять
у кабінеті (лабораторії) фізики ……………………………………………………….211
Кабінет фізики ………………………………………………………………………………213
Відповіді до деяких задач……………………………………………………………….214

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *