Підручник Фізика 7 клас (М.В. Головко та ін.). Нова програма (2015)

Скачати файл
(1 бал, середній: 4,00 із 5)
Завантаження...

Підручник відповідає навчальній програмі з фізики для основної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОН молоді та спорту України від 06 червня 2012 р. №664). Головною метою даного підручника є сприяння розвитку учнів засобами фізики, формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвитку експериментальних умінь, дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення, усвідомлення необхідності вивчати фізику для розуміння навколишнього світу.

Автор: Головко М.В., Засєкін Д.О., Засєкіна Т.М., Коваль В.С., Крячко І.П., Непорожня Л.В., Сіпій В. К.
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 244
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 8.1 mb

Зміст
Слово до учнів………………………………………………………………………………………………….5
Слово до вчителя……………………………………………………………………………………………..7
ВСТУП………………………………………………………………………………………………………9
Вправа 1………………………………………………………………………………………………………….12
Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВО-
ГО ПІЗНАННЯ
§ 1. Фізика як фундаментальна наука про природу……………………………….13
§ 2. Фізичні тіла. Початкові відомості про будову речовини……………….20
§ 3. Фізичні величини та їх вимірювання………………………………………………29
Вправа 2 …………………………………………………………………………………………………………35
§ 4. Точність вимірювань. Запис великих і малих чисел………………………36
Вправа 3………………………………………………………………………………………………………….41
§ 5. Фізика – теоретична основа техніки……………………………………………….42
Найголовніше у розділі 1……………………………………………………………………………..50
Завдання для самоперевірки з розділу «Фізика як природнича наука. Ме-
тоди наукового пізнання»……………………………………………………………………………..52
Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ
§ 6. Механічний рух………………………………………………………………………………..53
§ 7. Поступальний рух……………………………………………………………………………58
§ 8. Матеріальна точка……………………………………………………………………………60
§ 9. Шлях і переміщення………………………………………………………………………..62
Вправа 4………………………………………………………………………………………………………….64
§ 10. Рівномірний прямолінійний рух…………………………………………………..64
Вправа 5………………………………………………………………………………………………………….69
§ 11. Рівняння руху…………………………………………………………………………………70
§ 12. Графіки рівномірного прямолінійного руху…………………………………72
Вправа 6………………………………………………………………………………………………………….77
§ 13. Нерівномірний прямолінійний рух………………………………………………79
Вправа 7………………………………………………………………………………………………………….82
§ 14. Рівномірний рух матеріальної точки по колу………………………………83
Вправа 8………………………………………………………………………………………………………….87
§ 15. Коливальний рух……………………………………………………………………………87
§ 16. Маятники ………………………………………………………………………………………91
Вправа 9………………………………………………………………………………………………………….94
Найголовніше у розділі 2………………………………………………………………………………94
Завдання для самоперевірки з розділу «Механічний рух»………………………….95
Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА
§ 17. Взаємодія тіл. Сила.………………………………………………………..97
§ 18. Результат дії сили: зміна швидкості або деформація тіла………….100
§ 19. Графічне зображення сил……………………………………………….102
Вправа 10……………………………………………………………………………105
§ 20. Явище інерції. Інертність тіла…………………………………………105
Вправа 11……………………………………………………………………………107
§ 21. Маса. Вимірювання маси тіла.…………………………………………108
§ 22. Густина речовии………………………………………………………….110
Вправа 12……………………………………………………………………………114
§ 23. Сила тяжіння…………………………………………………………….114
Вправа 13……………………………………………………………………………117
§ 24. Види деформацій. Сила пружності……………………………………117
§ 25. Закон Гука. Пружинні динамометри……………………………………121
Вправа 14……………………………………………………………………………125
§ 26. Вага тіла. Невагомість……………………………………………………125
Вправа 15……………………………………………………………………………129
§ 27. Тертя. Сила тертя………………………………………………………..129
Вправа 16……………………………………………………………………………136
Завдання для самоперевірки з розділу «Взаємодія тіл. Сила»……………….136
§ 28. Тиск твердих тіл на поверхню…………………………………………138
Вправа 17…………………………………………………………………………..140
§ 29. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля …………………………………….141
Вправа 18……………………………………………………………………………145
§ 30. Гідростатичний тиск ………….…………………………………….145
Вправа 19…………………………………………………………………………148
§ 31. Атмосферний тиск………………………………………………………149
§ 32. Барометри ……………………………………………………………….151
§ 33. Сполучені посудини……………………………………………………..153
Вправа 20…………………………………………………………………………….155
§ 34. Манометри і насоси …………………………………………………….155
§ 35. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда………………………………..159
Вправа 21 ……………………………………………………………………………162
§ 36. Плавання тіл……………………………………………………………..163
Вправа 22……………………………………………………………………………..166
§ 37. Повітроплавання…………………………………………………………166
Найголовніше у розділі 3……………………………………………………………………..168
Завдання для самоперевірки з розділу «Взаємодія тіл. Сила.
(Тиск твердих тіл, рідин, газів)»………………………………………………………………….170
Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ
§ 38. Механічна робота…………………………………………………………………………173
§ 39. Потужність……………………………………………………………………………………177
Вправа 23…………………………………………………………………………………………………….179
§ 40. Механічна енергія та її види………………………………………………………..180
§ 41. Закон збереження й перетворення енерії в механічних процесах і
його практичне застосування………………………………………………………………184
Вправа 24……………………………………………………………………………………………………..189
§ 42. Прості механізми. Машини й механізми……………………………………190
§ 43. Важіль……………………………………………………………………………………………192
Вправа 25………………………………………………………………………………………………………199
§ 44. Блоки. Похила площина……………………………………………………………….200
Вправа 26……………………………………………………………………………………………………..203
§ 45. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів…..204
Вправа 27……………………………………………………………………………………………………..208
Найголовніше у розділі 4…………………………………………………………………….209
Завдання для самоперевірки з розділу «Механічна робота та енергія»……211
ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
Лабораторне обладнання…………………………………………………………………………….214
Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними прила-
дами. Визначення ціни поділки шкали приладу…………………………………218
Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i
сипких матеріалів ………………………………………………………………………………..220
Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними
способами……………………………………………………………………………………………..221
Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості
руху по колу…………………………………………………………………………………………..223
Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника….224
Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування….187
Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)
Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл…230
Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання…231
Лабораторна робота № 10. З,ясування умов плавання тіла……………232
Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля………….234
Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини……….236
Відповіді до вправ та завдання для самоперевірки……………………………………238
Додатки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *