Підручник Фізика 7 клас (Т.М. Засєкіна, Д.О. Засєкін). Нова програма (2015)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Сьогодні ви починаєте вивчати новий предмет — фізику, назва якого походить від грецького слова «фюзис», що означає «природа».
Фізика відкриє для вас багато таємниць природи, допоможе пояснити і зрозуміти явища, з якими ви зустрічаєтеся на кожному кроці. І те, що здавалося дивним і загадковим, — стане зрозумілим і звичним. Але світ природних явищ настільки різноманітний і багатогранний, що зрозуміти і пояснити його може лише людина допитлива й освічена. Полегшить вам цю нелегку справу підручник із фізики.

Автор: Т.М. Засєкіна, Д.О. Засєкін
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 221
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 4.7 mb

Підручник містить п’ять розділів, які розділені на параграфи. Перед кожним розділом коротко говориться про головне, що буде вивчатись, виділяється суть розділу. У кінці розділу узагальнено із систематизовано навчальний матеріал у рубриці «Підсумки розділу».

Зміст
Юні друзі! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА
§ 1. Фізика — наука про природу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§ 2. Фізичні величини та їх вимірювання . . . . . . . . . . . 17
Лабораторна робота № 1.
Ознайомлення з вимірювальними приладами.
Визначення ціни поділки шкали приладу . . . . . . . 24
§ 3. Простір і час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Лабораторна робота № 2.
Вимірювання об’єму твердих тіл,
рідин i сипких матеріалів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
§ 4. Початкові відомості про будову речовини . . . . . . . . 32
Лабораторна робота № 3.
Вимірювання розмірів малих тіл . . . . . . . . . . . . . . . 36
§ 5. Історичний характер фізичного знання . . . . . . . . . 37
ПІДСУМКИ до розділу «Фізика як природнича наука» 43
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ
§ 6. Механічний рух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
§ 7. Поступальний рух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
§ 8. Шлях. Переміщення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§ 9. Рівномірний прямолінійний рух.
Швидкість рівномірного прямолінійного руху . . . . 62
Учимося розв’язувати фізичні задачі . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 10. Рівняння руху. Графіки рівномірного
прямолінійного руху. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
§ 11. Нерівномірний прямолінійний рух.
Середня швидкість нерівномірного руху . . . . . . . . . 75
§ 12. Рівномірний рух по колу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Лабораторна робота № 4.
Визначення періоду обертання
та швидкості руху по колу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
§ 13. Коливальний рух. Маятники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Лабораторна робота № 5.
Дослідження коливань нитяного маятника . . . . . . 87
Учимося виконувати навчальний проект із фізики . . . . 88
Навчальний проект «Визначення середньої швидкості
нерівномірного руху» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ПІДСУМКИ до розділу «Механічний рух» . . . . . . . . . . . 90
Перевір свої знання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА
§ 14. Явище інерції та інертність тіл . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Лабораторна робота № 6.
Вимірювання маси методом зважування . . . . . . . 104
§ 15. Густина речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Лабораторна робота № 7.
Визначення густини речовини (твердих тіл, рідин) 112
§ 16. Сила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
§ 17. Сила тяжіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
§ 18. Рівнодійна сил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
§ 19. Сили пружності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Лабораторна робота № 8.
Дослідження пружних властивостей тіл . . . . . . . . 128
§ 20. Вага тіла. Невагомість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
§ 21. Сили тертя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Лабораторна робота № 9.
Визначення коефіцієнта тертя ковзання . . . . . . . . 141
ПІДСУМКИ до розділу «Взаємодія тіл. Сила» . . . . . . . 142
Перевір свої знання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
РОЗДІЛ 4. ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН ТА ГАЗІВ
§ 22. Тиск твердих тіл на поверхню . . . . . . . . . . . . . . . . 148
§ 23. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля . . . . . . . . . . . . . 154
§ 24. Гідростатичний тиск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
§ 25. Атмосферний тиск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
§ 26. Виштовхувальна сила в рідинах і газах.
Закон Архімеда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Лабораторна робота № 10.
З’ясування умов плавання тіла . . . . . . . . . . . . . . . 179
Навчальний проект «Розвиток судно-
та повітроплавання» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
ПІДСУМКИ до розділу «Сила тиску. Тиск рідин та газів» 181
Перевір свої знання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
РОЗДІЛ 5. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ
§ 27. Механічна робота. Потужність . . . . . . . . . . . . . . . 186
§ 28. Механічна енергія та її види . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
§ 29. Закон збереження й перетворення енергії . . . . . . . 195
§ 30. Прості механізми. Момент сили . . . . . . . . . . . . . . 200
Лабораторна робота № 11.
Визначення умов рівноваги важеля . . . . . . . . . . . 206
§ 31. Коефіцієнт корисної дії механізмів.
«Золоте правило» механіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Лабораторна робота № 12.
Визначення ККД похилої площини . . . . . . . . . . . . 213
Навчальний проект «Становлення знань
про фізичні основи машин і механізмів». . . . . . . . 214
ПІДСУМКИ до розділу «Механічна робота та енергія» 215
Перевір свої знання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Відповіді до вправ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Предметний покажчик

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *