Математика 2 клас, 1 семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької). Оновлена програма

Скачати файл
(2 бал, середній: 1,00 із 5)
Завантаження...

Посібник серії “Мій конспект” містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки компетентнісно орієнтованих уроків математики у 2-му класі (І семестр), складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2016 p.), Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1–4-х класів (Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009) за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012).

Автор: К. М. Шевченко, Т. Г. Кролевець, Г. В. Щербак
Видавництво: Основа
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 224
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 6 mb

Зміст конспектів уроків дібраний з метою формування предметної, а саме математичної компетентності (цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності; розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів; здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії; уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією; уміння орієнтуватися на площині та у просторі; здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях), та ключових компетентностей (уміння вчитися, здатність логічно міркувати, уміння критично мислити, готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду математичної діяльності для вирішення повсякденних задач, уміння працювати в команді, вироблення в учнів передумов самостійного пошуку й аналізу інформації, фінансової грамотності та підприємницьких навичок).
Задля зручності використання всі розробки розміщені на окремих аркушах.

Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.

Для вчителів початкової школи.

Зміст
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1-й клас
Урок 1. Утворення чисел у межах 100. Одноцифрові та двоцифрові числа. Порівняння чисел
Урок 2. Додавання і віднімання в межах 100
Урок 3. Послідовність чисел першої сотні. Порівняння чисел
Урок 4. Одноцифрові та двоцифрові числа. Позиційний принцип запису числа
Урок 5. Додавання і віднімання. На основі десяткової нумерації. Доба. Тиждень
Урок 6. Послідовність чисел першої сотні. Розв’язування задач на різницеве порівняння
Урок 7. Точки, промені, відрізки. Перетин прямих. Додавання і віднімання на основі десяткової нумерації
Урок 8. Запис двоцифрових чисел. Одиниці вимірювання довжини. Додавання і віднімання іменованих чисел
Урок 9. Назви компонентів дії додавання. Знаходження невідомого доданка. Послідовність чисел першої сотні
Урок 10. Переставний закон додавання. Порівняння виразів
Урок 11. Істинні і хибні нерівності. Назви компонентів дії віднімання. Розв’язування задач. Знаходження невідомого зменшуваного. Розв’язування обернених задач
Урок 12. Одиниця вимірювання маси — кілограм. Додавання і віднімання чисел у межах 100 без переходу через десяток. Знаходження невідомого від’ємника
Урок 13. Грошові одиниці — гривня, копійка. Співвідношення між грошовими одиницями. Складання і розв’язування задач за схемами
Урок 14. Одиниця вимірювання місткості — літр. Додавання і віднімання іменованих чисел. Самостійна робота
Урок 15. Додавання і віднімання в межах 100 без переходу через десяток. Перетворення величин. Порівняння іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел
Урок 17. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого в 1-му класі

Табличне додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через розряд
Урок 18. Додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Складання і розв’язування прямих та обернених до них задач
Урок 19. Додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Істинні і хибні рівності та нерівності. Довжина ламаної лінії. Порівняння іменованих чисел
Урок 20. Додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Знаходження довжини ламаної
Урок 21. Вирази зі змінними. Кути. Прямі і непрямі кути. Побудова прямого кута на аркуші в клітинку
Урок 22. Додавання і віднімання числа 5 із переходом через десяток. Знаходження значень виразів зі змінною. Ознайомлення із задачами на дві дії. Ознайомлення з поняттями «проста» і «складена» задачі
Урок 23. Многокутник та його елементи, вершини, сторони, кути. Периметр многокутника. Розв’язування задач на дві дії
Урок 24. Додавання і віднімання числа 6 з переходом через десяток. Прямокутник та його елементи. Властивість протилежних сторін прямокутника. Розв’язування складених задач
Урок 25. Додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток. Складання та розв’язування задач за схемами. Побудова прямокутника із зазначеними сторонами. Знаходження периметра прямокутника
Урок 26. Розв’язування складених задач. Порівняння іменованих чисел. Квадрат. Побудова квадрата
Урок 27. Додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток. Довжина ламаної. Складання і розв’язування задач
Урок 28. Взаємозв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка дії додавання відніманням, дії віднімання — додаванням або відніманням. Розв’язування задач
Урок 29. Додавання і віднімання числа 9 з переходом через десяток. Позначення сторін многокутника малими латинськими літерами. Правило знаходження периметра прямокутника
Урок 30. Узагальнена таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Правило знаходження периметра квадрата. Самостійна робота
Урок 31. Розв’язування складених задач різними способами. Знаходження периметра геометричних фігур
Урок 33. Аналіз контрольної роботи. Порядок виконання дій у виразах з дужками. Порівняння чисел і виразів. Складання і розв’язування задач за коротким записом
Урок 34. Читання виразів та обчислення їх значень. Додавання числа до суми чисел. Віднімання числа від суми двох чисел. Порівняння величин
Урок 35. Додавання до числа суми двох чисел. Віднімання суми чисел від третього числа. Знаходження значень виразів, що містять дужки
Урок 36. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задач за допомогою виразів. Розв’язування складених задач. Закріплення вивченого. Узагальнення і систематизація знань за темою

Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд
Урок 37. Додавання виду 37 + 6. Розв’язування складених задач
Урок 38. Округлення чисел. Розв’язування задач на дві дії
Урок 39. Додавання виду 45 + 7 способом округлення. Розв’язування задач на дві дії
Урок 40. Додавання виду 7 + 15. Розв’язування задач різними способами
Урок 41. Віднімання виду 40 – 8. Порядок виконання дій у виразах з дужками і без дужок
Урок 42. Віднімання виду 53 – 8. Розв’язування задач. Утворення істинних нерівностей
Урок 43. Утворення істинних рівностей. Порівняння чисел. Додавання і віднімання іменованих чисел. Складання і розв’язування задач за коротким записом
Урок 44. Віднімання виду 45 – 7 способом округлення. Творча робота над задачею. Задача із зайвими даними. Самостійна робота
Урок 45. Обчислення виразів з дужками і без дужок. Розв’язування задач вивчених видів
Урок 47. Аналіз контрольної роботи. Додавання виду 27 + 16. Розв’язування задач, сформульованих у непрямій формі
Урок 48. Додавання виду 45 + 27 двома способами. Розв’язування задач різних видів
Урок 49. Дії з іменованими числами. Обчислення виразів з дужками. Складання і розв’язування задач за таблицею
Урок 50. Додавання двоцифрових і одноцифрових чисел. Взаємозв’язок дії додавання і дії віднімання. Порівняння іменованих чисел
Урок 51. Віднімання виду 45 – 27 двома способами. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач
Урок 52. Обчислення виразів зручним способом. Перетворення іменованих чисел. Віднімання суми від числа трьома способами
Урок 53. Одиниця маси — центнер. Порівняння величин. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач
Урок 54. Віднімання двоцифрових чисел виду 50 – 34 трьома способами. Знаходження периметра трикутника. Розв’язування задач різних видів
Урок 55. Перевірка дії додавання і дії віднімання. Розв’язування задач на різницеве порівняння. Визначення прямих кутів
Урок 56. Обчислення виразів з дужками і без дужок. Розв’язування задач на три дії (ознайомлення)
Урок 57. Перетворення величин. Розв’язування задач вивчених видів. Знаходження і порівняння периметрів геометричних фігур
Урок 58. Коло. Круг. Центр кола (круга), радіус, діаметр. Розв’язування задач
Урок 59. Вимірювання радіусів і діаметрів кола. Порівняння їх величин. Обчислення виразів. Розв’язування задач
Урок 60. Знаходження числового значення виразів зі змінною. Самостійна робота
Урок 61. Знаходження значення виразів з дужками і без дужок. Розв’язування задач. Побудова прямокутника і знаходження його периметра
Урок 63. Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання і розв’язування задач
Урок 64. Складання рівностей. Порівняння виразів і чисел. Розв’язування задач вивчених видів. Повторення і закріплення вивченого. Підсумковий урок за семестр

Література та Інтернет-ресурси

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *