Математика 2 клас, 1 семестр (за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка). Оновлена програма

Скачати файл
(1 бал, середній: 2,00 із 5)
Завантаження...

Посібник серії “Мій конспект” містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки компетентнісно орієнтованих уроків математики у 2-му класі (І семестр), складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2016 p.), Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1–4-х класів (Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009) за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка (К. : Видавництво «Генеза», 2012).

Автор: К. М. Шевченко, Т. Г. Кролевець, Г. В. Щербак
Видавництво: Основа
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 225
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 8.5 mb

Зміст конспектів уроків дібраний з метою формування в учнів предметної, зокрема читацької компетентності (формування в учнів повноцінних навичок читання як базової у системі початкового навчання та слухання; ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики і жанрів; формування у дітей соціальних, морально-етичних, естетичних цінностей через зміст і художні образи літературних творів; формування у школярів умінь сприймати, розуміти, аналізувати й інтерпретувати літературні тексти різних видів з використанням літературознавчих понять, визначених програмою; розвиток мовлення учнів; формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого); розвиток творчої літературної діяльності школярів; формування у школярів прийомів самостійної роботи з різними типами і видами дитячих книжок, довідковим матеріалом, умінь шукати, добирати інформацію для розв’язання навчально-пізнавальних завдань; виховання потреби в систематичному читанні як засобові пізнання світу, самопізнання, загальнокультурного розвитку, естетичного задоволення) та ключових компетентностей (уміння вчитися; загальнокультурної; комунікативної; інформаційної; а також соціальної, здоров’язбережувальної, природознавчої).

Задля зручності використання всі розробки розміщено на окремих аркушах. Поля для записів дають змогу творчому вчителеві, користу-ючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.

Для вчителів початкової школи.

Зміст
Орієнтовне календарно-тематичне планування

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1-й клас
Урок 1. Утворення чисел у межах 100. Позиційний принцип запису числа. Складання і розв’язування задач за малюнками
Урок 2. Послідовність чисел першої сотні. Спосіб додавання і віднімання частинами. Прості задачі на знаходження суми та різниці двох чисел. Порівняння чисел
Урок 3. Прості задачі на різницеве порівняння. Обчислення значень виразів
Урок 4. Одноцифрові та двоцифрові числа. Переставний закон додавання
Урок 5. Грошові одиниці: гривня, копійка. Співвідношення між грошовими одиницями. Взаємозв’язок дій додавання і віднімання
Урок 6. Многокутники: трикутник, чотирикутник. Складання і розв’язування задач за малюнками та запитаннями. Обчислення значень виразів
Урок 7. Спосіб порозрядного додавання і віднімання. Порівняння чисел. Самостійна робота
Урок 8. Одиниці вимірювання місткості. Задачі на різницеве порівняння та збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Одиниці вимірювання часу. Доба, місяць, рік

Таблиці додавання і віднімання
Урок 10. Аналіз контрольної роботи. Таблиці додавання і віднімання числа 2 із переходом через десяток
Урок 11. Таблиці додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Прості задачі на різницеве порівняння та на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць
Урок 12. Таблиці додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Ламана. Довжина ламаної. Прості задачі
Урок 13. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Обчислення значень виразів. Прості задачі
Урок 14. Таблиці додавання і віднімання числа 5 із переходом через десяток. Обчислення значень виразів зі змінною на одну дію. Підготовча робота до розв’язування складеної задачі
Урок 15. Числові рівності. Многокутники. Прості задачі. Самостійна робота
Урок 16. Таблиці додавання і віднімання числа 6 із переходом через десяток. Обчислення значень виразів зі змінною на одну дію. Відрізки. Творча робота над задачею
Урок 17. Таблиці додавання і віднімання числа 7 із переходом через десяток. Складання задач за схемами і опорними словами
Урок 18. Назви геометричних фігур. Обчислення значень числових виразів
Урок 19. Числові рівності. Розв’язування простих задач
Урок 20. Таблиці додавання і віднімання числа 8 із переходом через десяток. Довжина ламаної. Складання і розв’язування задач за малюнками
Урок 21. Ознайомлення із задачами на дві дії (додавання і віднімання). Розв’язування задач за планом. Знаходження значень виразів
Урок 22. Таблиці додавання і віднімання числа 9 із переходом через десяток. Периметр многокутника.
Числові рівності
Урок 23. Задачі на дві дії. Розв’язування задач різними способами. Обчислення значень числових виразів
Урок 24. Узагальнена таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток. Задачі на дві дії
Урок 25. Задачі на дві дії. Розв’язування задач різними способами. Периметр трикутника. Самостійна робота
Урок 26. Числові вирази, що містять дужки. Порядок виконання дій у виразах з дужками. Розв’язування задач різними способами
Урок 27. Читання та запис виразів, що містять дії одного ступеня або різних ступенів без дужок і з дужками, обчислення їх значень. Задачі на дві дії. Розв’язування задач за планом
Урок 28. Кути многокутника. Прямий кут. Побудова прямого кута на аркуші в клітинку. Самостійна робота
Урок 29. Прямокутник та його елементи. Порівняння іменованих чисел. Обчислення виразів зі змінною на одну дію
Урок 30. Прямокутник. Квадрат. Побудова прямокутника, квадрата. Знаходження периметра квадрата та прямокутника. Задачі на дві дії

Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел у межах 100 з переходом через розряд
Урок 32. Аналіз контрольної роботи. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Обчислення значень виразів зі змінною на одну дію
Урок 33. Додавання одноцифрового числа до двоцифрового виду 38 + 4. Творча робота над задачею.
Розв’язування задач різними способами
Урок 34. Додавання одноцифрового числа до двоцифрового виду 76 + 4. Числові рівності
Урок 35. Додавання двоцифрових чисел виду 38 + 52. Обчислення значень числових виразів
Урок 36. Сполучний закон додавання. Додавання суми до числа. Розв’язування задач різними способами. Периметр прямокутника
Урок 37. Віднімання числа від суми. Розв’язування задач різними способами
Урок 38. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового виду 40 – 8
Урок 39. Числові нерівності. Розв’язування задач різними способами
Урок 40. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового виду 53 – 8. Задачі на конструювання геометричних фігур
Урок 41. Віднімання двоцифрових чисел виду 84 – 29. Задачі на дві дії
Урок 42. Обчислення значень числових виразівта виразів зі змінною
Урок 43. Віднімання двоцифрових чисел виду 50 – 34. Задачі на дві дії
Урок 44. Складання і розв’язування задач за малюнком та таблицею
Урок 45. Самостійна робота
Урок 46. Віднімання суми від числа. Розв’язування задач різними способами. Задачі на конструювання
геометричних фігур

Табличне множення та ділення. Арифметичні дії множення і ділення. Таблиці множення і ділення. Математичні вирази
Урок 48. Аналіз контрольної роботи. Сутність дії множення. Знак множення
Урок 49. Назви компонентів та результатів дії множення
Урок 50. Таблиця множення числа 2. Порівняння математичних виразів
Урок 51. Таблиця множення числа 2. Задачі на розкриття змісту дії множення
Урок 52. Таблиця множення числа 2. Читання та запис виразів, що містять дії різних ступенів без дужок і з дужками; обчислення їх значень. Задачі на розкриття змісту дії множення
Урок 53. Таблиця множення числа 2. Порівняння математичних виразів. Задачі на дві дії різних ступенів. Самостійна робота
Урок 54. Таблиця множення числа 2. Задачі на дві дії різних ступенів
Урок 55. Сутність дії ділення. Знак ділення
Урок 56. Взаємозв’язок між множенням і діленням. Знаходження значень виразів
Урок 57. Таблиця ділення на 2. Задачі на розкриття змісту дії ділення
Урок 58. Задачі на розкриття змісту дії ділення
Урок 59. Назви компонентів та результатів дій ділення
Урок 60. Таблиця ділення на 2. Задачі на розкриття змісту дії ділення. Порівняння математичних виразів
Урок 62. Аналіз контрольної роботи. Таблиця ділення на 2. Розв’язування задач за планом. Обчислення значень числових виразів
Урок 63. Таблиця множення числа 3. Задачі на дві дії різних ступенів
Урок 64. Таблиця множення числа 3. Порівняння математичних виразів

Література та Інтернет-ресурси

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *