Математика 1 клас, 1 семестр (за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка)

Скачати файл Купити повну версію
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник серії “Мій конспект” містить розробки уроків математики в 1 класі (I семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка (К. : Видавництво «Генеза», 2012). Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу. Для вчителів початкової школи.

Автор: М.О. Володарська, О.М. Пілаєва
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 136
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 14.71 mb

Зміст
Орієнтовне календарне планування

Лічба. Властивості предметів. Просторові відношення
Урок 1. Вступ. Ознайомлення з підручником, зошитом і приладдям для уроків математики. Актуалізація знань учнів, сформованих у передшкільний період
Урок 2. Лічба предметів. Порівняння груп предметів. Поняття «найбільший — найменший». Складання запитань зі словом скільки.Підготовчі вправи до написання цифр
Урок 3. Лічба предметів. Порівняння предметів за розміром («найвищий — найнижчий», «однакові за висотою»). Напрям руху («вгору — вниз»). Розміщення предметів у просторі («на», «під»). Підготовчі вправи до написання цифр
Урок 4. Порядкова лічба. Лічба предметів зліва направо та справа наліво. Поняття «один», «решта». Розміщення предметів у просторі і на площині. Підготовчі вправи до написання цифр
Урок 5. Лічба предметів. Об’єднання об’єктів у групу за спільною ознакою. Порівняння предметів («найдовший — найкоротший», «найвищий — найнижчий»)
Урок 6. Лічба предметів. Просторові відношення. Поняття «ліворуч», «праворуч», «між», «поряд», «по центру», «під». Підготовчі вправи до написання цифр
Урок 7. Число і цифра. Поняття «один», «багато». Порівняння предметів. Підготовчі вправи до написання цифр
Урок 8. Лічба предметів. Позначення чисел цифрами. Співвіднесення цифри і числа. Підготовчі вправи до написання цифр. Узагальнення і систематизація знань учнів
Нумерація чисел від 1 до 10
Урок 9. Число і цифра 1. Поняття «довгий — короткий», «вищий — нижчий», «ширший — довший». Написання цифри 1
Урок 10. Число і цифра 2. Лічба предметів. Монети номіналом «1 к.», «2 к.». Написання цифри 2
Урок 11. Лічба предметів. Порівняння предметів. Поняття «однакової довжини»
Урок 12. Порівняння чисел 1 і 2. Знаки «більше», «менше», «дорівнює». Читання рівностей, нерівностей. Написання цифр 1 і 2
Урок 13. Число і цифра 3. Порівняння чисел у межах 3. Формулювання суджень типу «якщо…, то…». Написання цифри 3
Урок 14. Склад числа 3. Прямі, криві та ламані лінії. Замкнені й незамкнені лінії. Трикутник. Порівняння кількості предметів
Урок 15. Число і цифра 4. Порівняння чисел у межах 4. Написання цифри 4
Урок 16. Склад числа 4. Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур. Написання вивчених цифр
Урок 17. Закріплення знань про склад числа 4. Розпізнавання геометричних фігур. Порівняння предметних множин за кількістю елементів
Урок 18. Число і цифра 5. Порівняння чисел у межах 5. Порядкова і кількісна лічба. Попереднє і наступне числа. Написання цифри 5
Урок 19. Склад числа 5. Порівняння чисел у межах 5. П’ятикутник. Попереднє і наступне числа. Монета номіналом «5 к.»
Урок 20. Закріплення знань про склад числа 5. Порівняння чисел у межах 5. Написання цифр. Порівняння висоти предметів. Відповідність числа кількості об’єктів
Урок 21. Ознайомлення з дією додавання. Знак «плюс». Складання і читання прикладів на додавання за предметними малюнками
Урок 22. Складання прикладів на додавання за малюнками. Попереднє і наступне числа. Розміщення предметів у просторі («на», «над», «під»). Порівняння за віком («молодший — старший»). Порівняння чисел
Урок 23. Число і цифра 6. Порівняння чисел у межах 6. Складання й читання прикладів на додавання за предметними малюнками. Написання цифри 6
Урок 24. Склад числа 6. Шестикутник. Порівняння чисел. Записування складу чисел дією додавання
Урок 25. Закріплення знань про склад числа 6. Складання і читання прикладів на додавання за малюнками. Розпізнавання многокутників. Порядкова лічба
Урок 26. Число й цифра 7. Утворення числа 7 способом прилічування 1. Порівняння чисел у межах 7. Написання цифри 7
Урок 27. Склад числа 7. Дні тижня. Написання цифр
Урок 28. Перетин прямих. Точка. Відрізок. Промінь. Порівняння відрізків за довжиною. Відповідність кількості об’єктів числу
Урок 29. Число і цифра 8. Утворення числа способом прилічування 1. Порівняння чисел у межах 8. Додавання трьох доданків. Послідовність чисел у межах 8. Написання цифри 8
Урок 30. Склад числа 8. Складання рівностей за малюнками. Вправи на добирання невідомого доданка. Визначення загальної вартості монет за малюнками
Урок 31. Сантиметр. Вимірювання довжини відрізків. Закріплення знань про склад числа 8. Доповнення рівностей
Урок 32. Число й цифра 9. Порівняння чисел у межах 9. Доповнення рівностей. Вимірювання довжин відрізків. Написання цифри
Урок 33. Склад числа 9. Доповнення рівностей. Порівняння чисел. Читання нерівностей
Урок 34. Складання рівностей за малюнками. Послідовність чисел у межах 9. Порівняння чисел. Розпізнавання многокутників
Урок 35. Число 10. Послідовність чисел у межах 10. Порівняння чисел. Запис числа 10 двома цифрами
Урок 36. Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Доповнення рівностей. Порівняння чисел
Урок 37. Закріплення знань про склад числа 10. Складання рівностей за малюнками. Побудова відрізків заданої довжини. Монета номіналом «10 к.»
Урок 38. Назви компонентів та результату дії додавання. Додавання за допомогою числового відрізка
Урок 39. Закріплення вивченого матеріалу. Складання рівностей за малюнками. Обчислення виразів на додавання
Урок 40. Ознайомлення з дією віднімання. Знак «мінус». Складання прикладів на віднімання за числовим відрізком та предметними малюнками. Складання рівностей за схемами
Урок 41. Складання і розв’язування прикладів на віднімання та додавання за малюнками. Написання чисел
Урок 42. Зв’язок дій додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання із прикладів на додавання за числовим відрізком. Вимірювання довжини відрізка та його побудова
Урок 43. Зв’язок дій додавання і віднімання. Складання і читання прикладів на додавання і віднімання. Написання цифр. Вимірювання довжини і креслення відрізків
Урок 44. Число і цифра 0. Віднімання рівних чисел. Порівняння чисел. Написання цифри 0. Обчислення значень виразів за числовим відрізком
Урок 45. Віднімання рівних чисел. Обчислення значень виразів. Зв’язок дій віднімання і додавання. Послідовність чисел від 0 до 10
Урок 46. Обчислення значень виразів. Порівняння чисел. Складання виразів із заданих чисел
Урок 47. Ознайомлення з поняттям «задача». Структурні елементи задачі. Складання і розв’язування задач на знаходження суми й остачі
Урок 48. Складання і розв’язування задач. Порівняння чисел. Попереднє і наступне числа. Узагальнення й систематизація знань учнів
Додавання і віднімання в межах 10. Складання таблиць додавання і віднімання
Урок 49. Таблиці додавання та віднімання числа 1. Розв’язування прикладів виду 4 +1 + 1; 10 – 1 – 1. Складання і розв’язування задач. Доповнення рівностей
Урок 50. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 1. Вимірювання довжин відрізків. Повторення складу чисел. Складання виразів за малюнками
Урок 51. Таблиці додавання й віднімання числа 2. Розв’язування прикладів виду 6 + 1 + 2; 7 – 2 + 1; 7 + 1 – 2. Віднімання за допомогою числового відрізка. Складання і розв’язування задач
Урок 52. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Порівняння виразу і числа
Урок 53. Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Складання і розв’язування задач
Урок 54. Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Порівняння виразу і числа
Урок 55. Таблиці додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Обчислення значень виразів
Урок 56. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Складання прикладів за малюнком
Урок 57. Задачі на знаходження остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3. Побудова відрізків
Урок 58. Назви компонентів та результату дії віднімання. Таблиці додавання й віднімання числа 4. Розв’язування задачі на знаходження остачі. Побудова відрізків
Урок 59. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4. Задачі на знаходження суми й остачі. Кругові приклади. Порівняння виразу і числа
Урок 60. Задачі на знаходження суми й остачі. Вимірювання довжин сторін многокутників, побудова фігур за зразком
Урок 61. Таблиці додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Обчислення значень виразів
Урок 62. Задачі на різницеве порівняння. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5. Кругові приклади
Урок 63. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Задача, яка містить поняття «стільки ж». Задачі на різницеве порівняння. Побудова відрізків
Урок 64. Таблиці додавання і віднімання числа 6. Задача на різницеве порівняння. Порівняння задач. Обчислення значень виразів. Побудова відрізків

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *