Історія України 7-9 класи. Довідник в таблицях

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Пропоноване видання продовжує серію наочних посібників зі шкільних дисциплін, які допоможуть учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання і вміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи.

Автор: О. В. Гісем, О. О. Мартинюк, О. Ф. Трухан
Видавництво: Vesta
Рік видання: 
2011
Кількість сторінок: 176
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.5 mb

Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми зі шкільного курсу історії України. Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо.

Автори свідомо уникли методичних порад щодо практичного використання посібника. Структурно-змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку авторів-практиків, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань.

Висловлюємо надію, що пропонований наочний довідник буде надійним помічником і порадником в опануванні шкільного курсу історії України.

Зміст
7 клас. Історія України (від появи людини на українських землях — перша половина XVI ст.)
Вступ

Тема 1. Історія стародавньої України
Початки людського життя в Україні
Найдавніші землероби та скотарі на території України
Ранній залізний вік на українських землях. Світ кочовиків
Античні міста-колонії у Північному Причорномор’ї
Давні слов’яни
Слов’яни під час Великого переселення народів

Тема 2. Виникнення та розквіт Київської Русі
Східнослов’янські племена — предки українців — напередодні утворення держави
Київська держава за перших князів
Київська Русь за князювання Ольги і Святослава
Київська Русь за часів князя Володимира Великого. Запровадження християнства
як державної релігії
Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого
Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах

Тема 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава —
правонаступниця Київської Русі
Роздробленість Київської Русі
Утворення Галицько-Волинської держави
Монгольська навала на українські землі
Галицько-Волинська держава за князя Данила Галицького та його наступників

Тема 4. Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток
Київської Русі та Галицько-Волинської держави в IХ—ХIV ст.
Політичний і соціальний устрій та господарське життя Київської Русі
та Галицько-Волинської держави
Розвиток культури Київської Русі та Галицько-Волинської держави
Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави

Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав у другій половині ХIV — першій половині ХVI ст.
Початок литовського та польського володарювання на українських землях
Українські землі під владою Литви та Польщі наприкінці ХIV — у першій половині ХVI ст.
Українські землі у складі Угорщини, Молдавії та Московської держави. Крим і українське Причорномор’я
Соціальний устрій та господарське життя в Україні в другій половині ХIV — першій половині ХVI ст.
Культурне й церковне життя в другій половині ХIV — першій половині ХVI ст.

8 клас. Історія України (друга половина XVI ст. —перша половина XVIII ст.)

Тема 1. Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу
Люблінська унія. Початок польського володарювання на українських землях
Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі
Наростання національно-визвольної боротьби. Повстання 90-х рр. ХVI ст.
Українське козацтво в першій чверті ХVII ст. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний
Національно-визвольні повстання українського народу 20—30-х рр. ХVII ст.

Тема 2. Національно-культурний рух в Україні в другій половині ХVI — першій половині ХVII ст.
Церковне життя в другій половині ХVI ст. Берестейська церковна унія
Церковне життя в першій половині ХVI ст.
Культура України в другій половині ХVI — першій половині ХVII ст.

Тема 3. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини ХVII ст. Відродження Української держави
Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу проти польського володарювання
Розгортання Національно-визвольної війни в 1648—1649 рр.
Утворення Української козацької держави — Гетьманщини
Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1650—1653 рр.
Україно-російський договір 1654 р. Продовження Національно-визвольної війни

Тема 4. Українські землі в другій половині ХVII ст. Поділ Гетьманщини та боротьба за незалежність
Україна в роки правління гетьмана І. Виговського
Порушення територіальної цілісності Української держави — Гетьманщини
Правобережна і Лівобережна Україна в 60—80-х рр. ХVII ст.
Запорозька Січ у другій половині ХVII ст.
Господарське життя і політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині ХVII ст.

Тема 5. Українські землі наприкінці ХVII — у першій половині ХVIII ст.
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці ХVII — на початку ХVIII ст.
Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана І. Мазепи
Гетьман П. Орлик
Україна після Полтавської битви. Посилення колоніальної політики Російської імперії

Тема 6. Культура України в другій половині ХVII — першій половині ХVIII ст.

9 клас. Історія України (друга половина XVIII ст. — початок XX ст.)
Тема 1. Українські землі в другій половині ХVIII ст. Ліквідація Російською імперією української державності
Правобережжя та західноукраїнські землі. Національно-визвольна боротьба
Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини
Південна Україна. 128

Тема 2. Культура України в другій половині ХVIII ст.

Тема 3. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII — у першій половині ХIХ ст.
Включення українських земель до складу Російської імперії
Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин у першій половині ХIХ ст.
Економічне становище в першій половині ХIХ ст.
Початок національного відродження наприкінці ХVIII — на початку ХIХ ст.
Російський визвольний та польський національно-визвольний рух на українських землях у 20—30-х рр. ХIХ ст.
Український національний рух наприкінці 40-х рр. ХIХ ст. Кирило-Мефодіївське братство
Соціальна боротьба в першій половині ХIХ ст.

Тема 4. Західноукраїнські землі наприкінці ХVIII — у першій половині ХIХ ст.
Соціально-економічне становище та соціальні рухи
Українське національне відродження наприкінці ХVIII — у першій половині ХIХ ст.
Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії

Тема 5. Культура України наприкінці ХVIII — у першій половині ХIХ ст.

Тема 6. Наддніпрянська Україна в другій половині ХIХ ст.
Економічний розвиток. Формування ринкових відносин
Суспільно-політичний рух наприкінці 50 — у 60-х рр. ХІХ ст. Виникнення громад
Суспільно-політичний рух у 70—90-х рр. ХIХ ст.

Тема 7. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в другій половині ХIХ ст.
Соціально-економічне становище. Формування ринкових відносин
Суспільно-політичний розвиток у 60 — першій половині 70-х рр. ХIХ ст.
Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70—90-х рр. ХIХ ст.

Тема 8. Культура України в другій половині ХIХ ст.

Тема 9. Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.
Економічний розвиток
Створення українських політичних партій
Україна напередодні та в роки російської революції 1905—1907 рр.
Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр.

Тема 10. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.
Соціально-економічний розвиток та політичне становище
Наростання українського політичного руху

Тема 11. Культура України на початку ХХ ст.
Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *