Фізика 9 клас, 2 семестр. Мій конспект (2017)

Скачати файл Купити повну версію
(немає оцінок)
Завантаження...

Конспекти всіх уроків курсу фізики для 9-го класу розташовані на окремих аркушах і містять методично грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, тип уроку, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення тощо. У посібнику враховані зміни до навчальних програм, чинних з 2017–2018 навчального року (розглянуті на колегії МОН 26 травня 2017 р.) Згідно з чинною програмою авторами передбачена можливість змінювати кількість годин, відведених для вивчення певних тем. Для вчителів фізики.

Автор: Євлахова О. М., Бондаренко М. В.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 112
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2 mb

Зміст
Планування навчальної діяльності
Розподіл годин
Графік письмових робіт
Демонстраційний експеримент
Календарне планування
10 ключових компетентностей нової української школи

Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики
Урок № 41. Аналіз контрольної роботи № 3. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили
Урок № 42. Ізотопи. Використання ізотопів
Урок № 43. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості. Активність радіоактивної речовини
Урок № 44. Іонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання
Урок № 45. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу
Урок №46. Ядерний реактор. Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики
Урок № 47. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір
Урок № 48. Розв’язування задач
Урок № 49. Розв’язування задач. Самостійна робота № 4
Урок № 50. Захист навчальних проектів
Урок № 51. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок № 52. Контрольна робота № 4 із теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження
Урок № 53. Аналіз контрольної роботи № 4. Рівноприскорений рух. Прискорення
Урок № 54. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху
Урок № 55. Розв’язування задач
Урок № 56. Розв’язування задач. Самостійна робота № 5
Урок № 57. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона
Урок № 58. Розв’язування задач
Урок № 59. Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння
Урок № 60. Розв’язування задач
Урок № 61. Рух тіла під дією сили тяжіння
Урок № 62. Рух тіла під дією кількох сил
Урок № 63. Рух тіла під дією кількох сил
Урок № 64. Розв’язування задач
Урок № 65. Розв’язування задач. Самостійна робота № 6
Урок № 66. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок № 67. Контрольна робота № 5 із теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»
Урок № 68. Аналіз контрольної роботи № 5. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу
Урок № 69. Розв’язування задач
Урок № 70. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики
Урок № 71. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах
Урок № 72. Розв’язування задач
Урок № 73. Розв’язування задач. Самостійна робота № 7
Урок № 74. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження в природі. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах
Урок № 75. Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес
Урок № 76. Лабораторна робота № 6. Вивчення закону збереження механічної енергії
Урок № 77. Захист навчальних проектів
Урок № 78. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок № 79. Контрольна робота № 6 із теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Розділ 6. Фізика та екологія
Урок № 80. Аналіз контрольної роботи № 6. Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини
Урок № 81. Фізичні основи ощадливого природокористування та збереження енергії
Урок № 82. Альтернативні джерела енергії
Урок № 83. Альтернативні джерела енергії

Резерв. Повторення вивченого матеріалу
Урок № 84. Повторення розділів 1. Магнітні явища. 2. Світлові явища
Урок № 85. Повторення розділу 3. Механічні та електромагнітні хвилі
Урок № 86. Повторення розділу 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики
Урок № 87. Повторення розділу 5. Рух і взаємодія. Закони збереження

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *