Завдання 1 етапу учнівської олімпіади з біології для учнів 9 класу

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал.

1. Діатомові водорості мають панцирі з речовини: а) кремнезем; б) целюлоза; в) крохмаль; г) хітин. 2. Виберіть кількість видів, якими представлене сучасне людство: а) 1; б) 2; в) 3; г) безліч.
3 . Ропалії медуз − це органи: а) руху; б) дотику; в) рівноваги; г) травлення.
4. Крила комах − це: а) видозмінені кінцівки; б) видозмінений ротовий апарат; в) вирости покривів тіла; г) видозмінені статеві органи.
5. Вкажіть, як живуть кроти: а) поодинокими особинами; б) утворюють великі скупчення на зимівлю; в) утворюють великі скупчення на період розмноження; г) можуть жити окремими особинами, а можуть утворювати великі скупчення.
6. Складний шлунок має: а) кінь; б) орангутан; в) свиня; г) півень.
7. Вкажіть, які клітини відповідальні за клітинний імунітет: а) моноцити; б) нейтрофіли; в) базофіли; г) Т- лімфоцити.
8. Перший шийний хребець називається: а) епістрофей;б) антеридій;в )атлант; г) епіфіз.
9. У здорових дорослих людей червоні кров’яні клітини формуються лише в: а) грудній кістці, ребрах і тілах хребців; б) стегновій і великій гомілковій кістках; в) печінці; г) селезінці.
10. Пульс людини зумовлений: а) близьким розташуванням артерій до поверхні тіла; б) ритмічним коливанням стінок судин під час викиду крові в легеневу артерію; в) ритмічними коливаннями стінок судин під час викиду крові в аорту; г) різницею тисків в артеріях і венах.

Тести групи Б. У завданнях цієї групи вірними можуть бути декілька відповідей. Правильна відповідь на кожне завдання – 2 бали.
1. Вкажіть, яких з перелічених рослин відносять до багатоклітинних зелених водоростей: а) кладофора; б) хламідомонада; в) ульва; г) фукус; д) спірогіра.
2. Гриби формують мікоризу з: а) зеленими водоростями; б) мохами; в) голонасінними; г) однодольними покритонасінними; д) дводольними покритонасінними.
3. Тазові нирки є у: а) круглоротих; б) хрящових риб; в) земноводних; г) плазунів; д) ссавців.
4. В результаті еволюції у передній кінцівці птахів відбулися такі зміни: а) збереглися лише перший, другий та третій пальці; б) збереглися лише другий, третій та четвертий пальці; в) збереглися лише другий, третій та п’ятий пальці; г) редукція усіх кісток кисті; д) зростання частини кісток кисті.
5. За розташуванням на рослині бруньки можуть бути: а) вегетативні; б) генеративні; в) верхівкові; г) бічні; д) додаткові.
6. Вкажіть кровоносні судини, що мають півмісяцеві клапани: а/ аорта; б/ легеневі артерії; в/ капіляри; г/ вени.
7.. Людина є проміжним хазяїном для: а) холерного вібріона; б) бичачого ціп’яка; в) ехінокока; г) малярійного плазмодія.
8. Клітини тварин: а) не містять лейкопластів; б) мають ядро; в) здатні накопичувати крохмаль; г) мають клітинну стінку з хітину; д) не мають рибосом.
9. Виберіть характеристики лейкоцитів: а/ не мають кольору; б/ мають ядро; в/ форма непостійна; г/ не мають ядра.
10. У хордових уперше в процесі еволюції з’явилися: а/ внутрішній скелет; б/ замкнена кровоносна система; в/ двобічна симетрія; г/нервова система трубчастого типу; д/ травні залози; е/ серце; ж/ зяброві щілини в глотці дорослих форм.
11. Такі ознаки, як наявність вусиків, трьох пар грудних кінцівок, трахей, двох пар крил, фази лялечки притаманні: а) річковому раку; б) білану капустяному; в) конику зеленому; г) травневому хрущу; д) павуку-хрестовику.
12.Вкажіть, які кістки належать до трубчастих : а/ плесна; б/ плечова; в/ гомілкова; г/ хребта; д/ стегнова; е/ променева; є/ зап’ястка.
13. Представниками ряду Двокрилі, є: а) дибка степова; б) дрозофіла; в) їздець-риса; г) комар звичайний; д) мурашка руда лісова.
14. Укажіть ознаки відмінності скелета людини від скелета тварин: а/мозковий відділ черепа переважає над лицьовим; б/ є надбрівні дуги; в/ немає валика на підборідді; г/ вигини хребта; е/ немає склепіння стопи; є/ великий палець протистоїть усім іншим пальцям кисті.
15. У личинок земноводних до ознак риб належать: а/ бічна лінія; б/ легені; в/ зябра; г/ двокамерне серце; д/ хребет; е/ трикамерне серце; ж/ хвостовий плавник; з/ два кола кровообігу; и/ одне коло кровообігу.
16. Вкажіть ознаки відмінності еритроцитів від лейкоцитів: а/ захисна функція; б/ немає ядра; в/ тривалість життя 4 місяця; г/ здатність до активного руху; д/ руйнуються в селезінці й печінці; е/ містять гемоглобін.
17. Нижчим грибам характерні ознаки: а/ гіфи міцелію мають багатоклітинну будову; б/ гіфи міцелію мають одноклітинну будову; в/ міцелію немає; г/ тільки сапрофіти; д/ тільки паразити; е/ є сапрофіти і паразити.
18. Клітини грибів: а) мають клітинну стінку; б) містять мітохондрії; в) не мають рибосом; г) мають одне або декілька ядер; д) містять пластиди.
19. Перервні з’єднання кісток: а) забезпечують рухливість елементів скелету; б) об’єднують окремі кістки в міцний кістяк; в) функціонують за принципом механічних важелів; г) функціонують за принципом механічних блоків; д) утворюються за допомогою хрящів між кістками.
20. Хворобами вен є: а/ інсульт; б/ атеросклероз; в/ інфаркт міокарда; г/гіпертонічна хвороба; д/ тромбофлебіт; е/ варикозне розширення вен.

Тести групи В. Дайте відповідь на поставлені завдання. Правильна відповідь на кожне завдання – 10 балів.
1.Дайте назву організмам, які представлені на рисунках. До яких таксонів вони належать?
2.Розмістіть стадії життєвого циклу зозулиного моху, починаючи зі стадії гаметофіта: а) спора; б) зигота; в) протонема; г) гаметофіт; д) спорофіт; є) запліднення;е) гамети.
3. Розташуйте послідовно органи, які буде проходити кров у організмі курки від печінки до головного мозку:а) печінка; б) легенева вена; в) легенева артерія; г) легені; д) нижня порожниста вена; е) головний мозок; є) лівий шлуночок; ж) аорта.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *