Усі зарубіжні письменники та їхні твори 9 клас

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Пропонований посібник надасть можливість узагальнити, систематизувати і самостійно перевірити знання з зарубіжної літератури, підготуватися до підсумкових атестацій чи вступу до вищого навчального закладу.

Авторський колектив прагнув подати особливості історичної доби, в умовах якої працював той чи інший митець, цілісно висвітлити життєві й творчі шляхи письменників, глибоко проаналізувати літературні твори. Поряд із теоретичним матеріалом у посібнику вміщено відгуки літературознавців, запитання та завдання для самоконтролю. Книга повністю відповідає чинній програмі з зарубіжної літератури 12‑річної школи.

Автор: І.Л. Столій, Л.А. Чередник, О.І. Лагунов, Р.М. Піддубна, Н.Ф. Соценко, І.В. Корсунова, Т.А. Шеховцова
Видавництво:
 Ранок
Рік видання:
 2009
Кількість сторінок: 401
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2.9 mb

Видання розраховане на старшокласників, абітурієнтів, а також вчителів загальноосвітніх шкіл.

Зміст
Вступ. Класицизм і бароко
Педро Кальдерон (1600–1681)
Життя та творчий шлях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Аналіз п’єси «Життя — це сон» . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Запитання та завдання для самоконтролю . . . . . . . . 17

Жан Батіст мольєр (1622–1673)
Короткий літопис життя і творчості . . . . . . . . . . . . . 18
Мольєр і епоха. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Огляд творчості Мольєра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Аналіз п’єси «Міщанин‑шляхтич» . . . . . . . . . . . . . . . 27
Композиція, тема, жанр твору . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Образна система п’єси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Гостре вістря мольєрівської правди . . . . . . . . . . . . . . 31
Риси класицизму в комедії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Образ міщанина у світовій літературі . . . . . . . . . . . . 33
Цікаві факти із життя Ж. Б. Мольєра . . . . . . . . . . . 35
Найвідоміші твори драматурга . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Відгуки письменників різних часів
про творчість Мольєра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Уривки з твору М. Булгакова
«Життя пана де Мольєра». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Народження майбутнього драматурга . . . . . . . . . . 37
як Жан Батіст Поклен став Мольєром. . . . . . . . . 38
Перша постановка п’єси «Міщанин‑шляхтич». . . 39
Остання вистава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Тест для самоконтролю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Вправа для самоперевірки «Продовжи думку» . . . . . 42
Запитання і завдання для самоконтролю

Із літератури ХVІІІ століття. просвітництво
Вольтер (1694–1778)
Життя і творчий шлях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Аналіз повісті «Простак». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Відгуки сучасників про Вольтера . . . . . . . . . . . . . . . 62
Афоризми Вольтера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Запитання та завдання для самоконтролю . . . . . 63
Йоган Вольфґанґ ґете (1749–1832)
Короткий літопис життя і творчості . . . . . . . . . . . . 65
Німеччина часів Ґете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Й. В. Ґете — поет, мислитель, учений
(Грані особистості). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Загальний огляд найвідоміших творів . . . . . . . . . . . 82
Трагедія «Фауст». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
З історії створення трагедії. . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Тема, жанрові та художні особливості
трагедії «Фауст» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Боротьба добра і зла як рушійна сила
розвитку світу в трагедії «Фауст» . . . . . . . . . . . 92
Система образів трагедії «Фауст». . . . . . . . . . . . . 93
Невпинний пошук сенсу буття героями
трагедії Ґете «Фауст». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Глибинний зміст фрази Фауста:
«Вкушаю я найвищу мить життя» . . . . . . . . . . 100
Пафос вищих духовних поривань людини
та їх протиставлення скепсису і цинізму
в трагедії «Фауст» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Трансформація образів Фауста і Мефістофеля
в літературі ХХ століття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Українські переклади «Фауста» . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Афористичні вислови з трагедії «Фауст». . . . . . . . . 110
Ґете у розмаїтті зв’язків зі світом:
факти, події, оцінки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Ґете й відомі люди його доби. . . . . . . . . . . . . . . . 111
Ґете і Україна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Жінки, що надихали Ґете. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Висловлювання відомих людей про Ґете
та Ґете про себе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Афоризми Ґете. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Парадокси Ґете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Запитання та завдання для самоконтролю . . . . . 120

Фрідріх Шиллер (1759–1805)
Життя і творчий шлях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Поетизація історії у творчості Фрідріха
Шиллера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Аналіз п’єси «Вільгельм Телль» . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Відгуки сучасників про Шиллера. . . . . . . . . . . . . . . 136
Запитання та завдання для самоконтролю . . . . . 136
Романтизм у західній літературі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Теодор Амадей Гофман (1776–1822)
Життя і творчий шлях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Аналіз повісті «Малюк Цахес на прізвисько
Циннобер» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Моральний сенс історії злету та падіння
Цахеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Протистояння героя‑«ентузіаста» філістерському
світові в повісті‑казці «Крихітка Цахес…» . . . . 145
Літературна вправа «Перевір себе» . . . . . . . . . . . . 147
Запитання та завдання для самоконтролю . . . . . 147

Генріх Гейне (1797–1856)
Життєвий і творчий шлях поета . . . . . . . . . . . . . . . 150
Провідні теми та настрої «Книги пісень»
Г. Гейне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Відгуки літературознавців про «Книгу пісень»
Г. Гейне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Запитання та завдання для самоконтролю . . . . . 155

Джорж Байрон (1788–1824)
Життєвий і творчий шлях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Теми «світової скорботи» і втечі від світу
в ліриці Байрона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Східна й українська теми у творчості Байрона . . . 183
Байронізм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Відгуки літературознавців . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Достоевский Ф. М. «Про світове значення
Байрона й історичну зумовленість
байронізму» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Дьяконова Н. я. «Про особистість Байрона
і її протиріччя. Досвід психологічного
портрету». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Жирмунський В. М. « Про походження
Байронівських тем. Особливість фабули
й основні мотиви “Східних поем” Байрона.
Зв’язок із ними “Південних поем”
Пушкіна». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Запитання та завдання для самоконтролю . . . . . 197

Адам Міцкевич (1798–1855)
Життя і творчий шлях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Перекладачі творів А. Міцкевича. . . . . . . . . . . . . . . 203
Аналіз поетичного циклу «Кримські сонети» . . . . . 205
Історичні передумови виникнення
«Кримських сонетів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Новаторство сонетів Міцкевича . . . . . . . . . . . . . . 206
Специфіка перекладу сонетів Міцкевича. . . . . . . 207
Провідні мотиви та образи «Кримських
сонетів» Адама Міцкевича . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Із кримських щоденників Міцкевича. . . . . . . . . . . . 215
Відгуки письменників та літературознавців
про творчість та особистість А. Міцкевича . . . . . . . 216
Запитання та завдання для самоконтролю . . . . . 221
Романтичні й реалістичні тенденції
у російській літературі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Олександр Пушкін (1799–1837)
Життя і творчий шлях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Провідні теми лірики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Роман у віршах «Євгеній Онєгін» . . . . . . . . . . . . . . 257
Матеріали до вивчення роману у віршах
«Євгеній Онєгін» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Гуревич А. М. «Сюжет “Євгенія Онєгіна”» . . . . 283
Непомнящий В. С. «Початок великого
вірша» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Фомичев С. А. «Поезія Пушкіна.
Творча еволюція» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
В. Вікторович. «До проблеми художньо‑
філософської єдності “Євгенія Онєгіна”». . . . . . . 292
Бахтин М. М. «З передісторії романного
слова». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Запитання та завдання для самоконтролю . . . . . 297

Михайло Лермонтов (1814–1841)
Життя й творчість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
«Герой нашого часу» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Матеріали до вивчення творчості М. Лермонтова . 329
Автобіографічна нотатка Лермонтова
8 липня 1830 року. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
М. ю. Лермонтов — С. А. Бахметєвій,
серпень 1832 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
І. С. Тургенєв. «З “Літературних
і життєвих спогадів”» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
К. Х. Мамацев. «Зі спогадів». . . . . . . . . . . . . . . . 331
Панаєв І. І. «З “Літературних спогадів”». . . . . . 332
А. І. Васильчиків. «Кілька слів про смерть
М. ю. Лермонтова…» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Доповідна записка про вірш Лермонтова
«Смерть поета» з резолюцією Миколи I . . . . . . . 336
В. Г. Бєлінський. «Герой нашого часу» . . . . . . . 338
Уривок із книги «Розвиток реалізму
в російській літературі» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
І. Виноградов. «Філософський роман
Лермонтова» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Запитання та завдання для самоконтролю . . . . . 355

Микола Гоголь (1809–1852)
Життя і творчий шлях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
«Маленька людина» і її доля в повісті
«Шинель». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Матеріали для вивчення біографі й творчості
М. В. Гоголя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Гоголь у спогадах сучасників . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Відгуки критики про творчість
М. В. Гоголя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
З листів М. В. Гоголя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Лист М. В. Гоголя В. Г. Бєлінському. . . . . . . . . 386
Лист В. Г. Бєлінського до М. В. Гоголя. . . . . . . 387
Д. С. Мережковський. «Гоголь і чорт» . . . . . . . 390
Запитання та завдання для самоконтролю

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *