Усі уроки української мови у 9 класі

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Розробки (конспекти) уроків української мови для 9 класі. У посібнику вміщено 70 уроків української мови у 9 класі, що відповідають чинній програмі для 12-річної школи. Розробки характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості навчання. Дидактичний матеріал дає змогу реалізувати ціннісний навчальний, розвивальний і виховний аспекти української мови. Для вчителів української мови, студентів ВНЗ.

Автор: С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич
Видавництво: Основа
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 368
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 11.7 mb

Зміст
Передмова 3
Календарно-тематичне планування уроків української мови в 9 класі 5
Вступ
Урок № 1. Розвиток української мови 10
Повторення вивченого у 8 класі
Урок № 2. Просте неускладнене речення, розділові знаки в ньому 15
Урок № 3. Просте ускладнене речення, розділові знаки в ньому 21
Урок № 4. Основні пунктограми в простому реченні 25
Урок № 5. Усний стислий переказ розповідного тексту публіцистичного стилю 32
Пряма і непряма мова
Урок № 6. Пряма мова Інтонування речень з прямою мовою 35
Урок № 7. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою 40
Урок № 8. Непряма мова як засіб передачі чужої мови. Заміна прямої мови непрямою 44
Урок № 9. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю 49
Урок № 10. Письмовий вибірковий переказ художнього стилю (на основі кількох джерел) 52
Урок № 11. Цитата як спосіб передачі чужої мови 56
Урок № 12. Діалог Розділові знаки в діалозі 61
Урок № 13. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, обговорення самостійно обраної теми 66
Урок № 14. Контрольний диктант Контрольне читання тексту публіцистичного стилю 69
Складне речення
Складносурядне речення
Урок № 15. Складне речення і його ознаки Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв’язком 76
Урок № 16. Ділові папери Заява Автобіографія 82
Урок № 17. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому 87
Уроки № 18–19. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення 91
Урок № 20. Розділові знаки між частинами складносурядного речення 98
Урок № 21. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і простих речень 103
Урок № 22. Контрольна робота № 1 (Контрольний тест) 108
Складнопідрядне речення
Урок № 23. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому 118
Урок № 24. Основні види складнопідрядних речень. Розрізнення сполучників і сполучних слів 122
Урок № 25. Складнопідрядні речення з підрядними означальними 127
Урок № 26. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними 132
Урок № 27. Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему 137
Урок № 28. Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему 140
Урок № 29. Основні типи складнопідрядних речень з підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня і міри, з підрядними порівняльними 143
Урок № 30. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними часу, умови, місця, мети, причини, наслідку, допусту (тренувальні вправи) 149
Урок № 31. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними (тренувальні вправи) 153
Урок № 32. Розділові знаки в складнопідрядному реченні 157
Урок № 33. Контрольна робота № 2 (контрольний тест) 163
Урок № 34. Складнопідрядні речення з кількома підрядними 173
Урок № 35. Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними 181
Урок № 36. Складнопідрядні речення з кількома підрядними (тренувальні вправи) 186
Безсполучникове складне речення
Урок № 37. Безсполучникове складне речення: смислові відношення між його частинами 192
Урок № 38. Особливості інтонації безсполучникових складних речень 196
Урок № 39. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням 200
Урок № 40. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням 203
Урок № 41. Кома і крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення 208
Урок № 42. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні 213
Урок № 43. Тире в безсполучниковому складному реченні 218
Урок № 44. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні (тренувальні вправи) 222
Урок № 45. Доповідь на морально-етичну і суспільну теми в публіцистичному стилі 227
Урок № 46. Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень 232
Урок № 47. Контрольний диктант Контрольне аудіювання тексту публіцистичного стилю 237
Складне речення з різними видами зв’язку Урок № 48. Складні речення з різними видами зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим) 246
Урок № 49. Складні речення з різними видами зв’язку (тренувальні вправи) 250
Урок № 50. Усний стислий переказ тексту наукового стилю 254
Урок № 51. Письмовий вибірковий переказ текстів. Наукового стилю (на основі кількох джерел) 257
Урок № 52. Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку 261
Урок № 53. Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку (тренувальні вправи) 266
Урок № 54. Тези прочитаного (публіцистичної чи науково-популярної статті) 270
Урок № 55. Конспектування як різновид стислого переказу почутого 274
Урок № 56. Використання складних речень з різними видами зв’язку в текстах різних стилів 277
Урок № 57. Узагальнення й систематизація з розділу «складне речення з різними видами зв’язку» 284
Урок № 58. Контрольна робота № 3 (контрольний тест) 290
Складне синтаксичне ціле
Урок № 59. Складне синтаксичне ціле, його основні ознаки 298
Урок № 60. Складне синтаксичне ціле і абзац 304
Урок № 61. Види міжфразового зв’язку в тексті 310
Урок № 62. Засоби міжфразового зв’язку в тексті 315
Урок № 63. Оповідання на самостійно обрану тему 319
Урок № 64. Актуальне членування у висловлюванні: відоме й нове 323
Урок № 65. Структурування складних синтаксичних цілих у висловлюваннях, що належать до різних типів мовлення 326
Урок № 65. Контрольна робота № 4 (контрольний тест) 331
Повторення наприкінці року
Урок № 67. Слово як предмет вивчення Основні орфограми 339
Урок № 68. Письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему 343
Урок № 69. Мовні аспекти вивчення речення Основні пунктограми 346
Урок № 70. Підбиття підсумків за рік 351
Додаток до посібника

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *