Українська мова 11 клас, 2 семестр. Академічний рівень (Серія “Мій конспект”)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

У посібнику репрезентовано всі уроки української мови для II семестру 11 класу, що відповідають чинній програмі академічного рівня для 11-річної школи. Метою створення цього посібника є бажання полегшити підготовку вчителя до уроку, вивільнити час для творчої складової. Конспекти складені за чіткою структурою, містять основні етапи уроку, але можуть бути творчо доопрацьовані. Зручний формат перфорації дає можливість виокремити конспект кожного уроку.

Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.

Автор: Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик, Ю. Ю. Мельничук, І. А. Бондаренко
Видавництво:
 Основа
Рік видання:
 2012
Кількість сторінок: 120
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.8 mb

Зміст
Стилістика складних речень
Урок № 32 Види складних речень. Пунктограми у складному реченні
Урок № 33 Смислові відношення між частинами складних речень
Урок № 34 Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків)
Урок № 35 Синоніміка: складносурядних і складнопідрядних речень; складних безсполучникових і складносурядних; складних безсполучникових і складнопідрядних
Урок № 36 Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героів, їхніх учинків)
Урок № 37 Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами
Уроки № 38–39 Контрольний переказ із творчим завданням
Урок № 40 Пунктограми у складному реченні
Урок № 41 Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення
Урок № 42 Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення
Урок № 43 Пунктограми в складному реченні. Практикум
Урок № 44 Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення. Бібліографія
Уроки № 45–46 Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією
Урок № 47 Контрольна робота (тест)

Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення. Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення
Урок № 48 Пряма й непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості
Урок № 49 Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові
Урок № 50 Пунктограми при прямій мові
Урок № 51 Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули
Урок № 52 Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки й мовні
Урок № 53 Стилі мовлення, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри
Урок № 54 Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: тези, докладний і короткий плани
Урок № 55 Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення, їх основні ознаки

Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови
Урок № 56 Лексикологія і фразеологія
Урок № 57 Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: тези, докладний і короткий плани
Урок № 58 Морфологічна будова слова. Написання слів із найуживанішими орфограмами
Урок № 59 Стаття на морально-етичну тему
Урок № 60 Частини мови
Урок № 61 Слово, словосполучення, речення
Урок № 62 Просте речення. Члени речення. Складне речення
Урок № 63 Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу
Урок № 64 Система розділових знаків
Урок № 65 Контрольний диктант (річна контрольна робота)
Урок № 66 Текст, його будова
Урок № 67 Ділові папери. Офіційний лист. Доручення. Розписка
Урок № 68 Контрольна робота (контрольний тест). Контрольне аудіювання
Урок № 69 Аналіз контрольних робіт. Повторення
Урок № 70 Повторення вивченого

2 thoughts on “Українська мова 11 клас, 2 семестр. Академічний рівень (Серія “Мій конспект”)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *