Українська мова 11 клас 1 семестр. Академічний рівень (Серія “Мій конспект”)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

У посібнику репрезентовано всі уроки української мови для І семестру 11 класу, що відповідають чинній програмі академічного рівня для 11-річної школи. Метою створення цього посібника є бажання полегшити підготовку вчителя до уроку, вивільнити час для творчої складової. Конспекти складені за чіткою структурою, містять основні етапи уроку, але можуть бути творчо доопрацьовані. Зручний формат перфорації дає можливість виокремити конспект кожного уроку.

Автор: Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик, Ю. Ю. Мельничук, І. А. Бондаренко
Видавництво:
 Основа
Рік видання:
 2012
Кількість сторінок: 88
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.6 mb

Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.

Зміст
Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика мови. Культура мовлення
Урок № 1 Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики
Урок № 2 Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність
Урок № 3 Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Написання -н у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках
Урок № 4 Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: докладний запис, конспект
Урок № 5 Поняття роду, числа. Не з різними частинами мови
Урок № 6 Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: докладний запис, конспект
Урок № 7 Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах
Урок № 8 Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків)
Урок № 9 Ступені порівняння. Написання складних прикметників
Урок № 10 Письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків)
Урок № 11 Повні й короткі, стягнені та нестягнені форми прикметників
Урок № 12 Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм. Правопис займенників
Уроки № 13–14 Контрольний переказ із творчим завданням
Урок № 15 Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників. Синоніміка дієприслівників
Урок № 16 Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення 37
Урок № 17 Контрольна робота (тест) 39

Стилістика простих речень
Урок № 18 Види простих речень і відтінки їх значень
Урок № 19 Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми
Урок № 20 Синоніміка: двоскладних і односкладних речень; неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових; означено-особових і безособових
Урок № 21 Синоніміка мовних засобів вираження: присудка, другорядних членів; інверсія замість прямого порядку слів
Урок № 22 Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільно-політичну або морально-етичну теми, його композиція. Основні способи виступу
Урок № 23 Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів. Пунктограми у простому реченні
Уроки № 24–25 Контрольний твір
Урок № 26 Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер
Урок № 27 Пунктограми у простому реченні. Практикум
Урок № 28 Контрольна робота (тест). Контрольне читання мовчки
Урок № 29 Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і по мобільному телефону (sms)
Урок № 30 Контрольний диктант (семестрова контрольна робота)
Урок № 31 Основні вимоги до культури спілкування по телефону і в інтернеті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *