Природознавство 2 клас, 2 семестр (за підручником І. В. Грущинської)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник серії “Мій конспект” містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки компетентнісно орієнтованих уроків природознавства у 2-му класі (ІІ семестр), складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2016 p.), Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1–4-х класів (Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009) за підручником І. В. Грущинської (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012).

Автор: Л. П. Правдюк, В. В. Кудря, О. А. Чумак
Видавництво: Основа
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 176
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 12 mb

Зміст конспектів уроків дібраний з метою формування предметної, зокрема природознавчої компетентності школярів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань; опанування способів навчально-пізнавальної та природо-охоронної діяльності; формування ціннісного ставлення до природи та людини (формування наукової картини світу; формування елементарних уявлень про об’єкти та явища природи, їхні взаємозв’язки у системі «нежива природа — жива природа», «природа — людина»; формування способів навчально-пізнавальної й природоохоронної діяльності; опанування елементарних дослідницьких умінь; набуття досвіду природоохоронної діяльності та застосування його у життєвих ситуаціях; засвоєння норм етичного ставлення до природи; виховання любові до природи рідного краю; ознайомлення з традиціями шанобливого ставлення українського народу до природи), а також міжпредметних (дослідницької, формування наукової картини світу) та ключових компетентностей (уміння вчитися, інформаційно-комунікативної, соціальної, громадянської, загальнокультурної, здоров’язбережувальної).

Задля зручності використання всі розробки розміщено на окремих аркушах. Поля для записів дають змогу творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.

Для вчителів початкової школи.

Зміст
Орієнтовне календарно-тематичне планування

Природа взимку (продовження)
Урок 33. Ожеледиця, заметіль, замерзання водойм. Практична робота. Дослідження сніжинок
за допомогою лупи та за малюнками
Урок 34. Дерева, кущі, трав’янисті рослини взимку
Урок 35. Тварини взимку
Урок 36. Зимуючі та осілі птахи
Урок 37. Турбота про тварин узимку
Уроки 38–39. Дослідницький проект «Пташина їдальня»
Урок 40. Взаємозв’язки у природі взимку
Урок 41. Праця людей узимку
Урок 42. Подорож у природу. Урок-екскурсія. Спостереження за явищами природи взимку

Природа навесні
Урок 44. Весняні явища у живій та неживій природі
Урок 45. Відлига. Льодохід. Повінь
Урок 46. Рослини навесні. Сокорух. Розвиток бруньок, цвітіння
Урок 47. Ранньоквітучі трав’янисті рослини. Практична робота. Розпізнавання органів трав’янистих рослин
Урок 48. Тварини навесні
Урок 49. Піклування про потомство
Урок 50. Повернення перелітних птахів
Урок 51. Облаштування гнізд, насаджування та виведення пташенят
Урок 52. Взаємозв’язки у природі навесні
Урок 53. Охорона рослин і тварин навесні
Урок 54. Праця людей навесні
Урок 55. Подорож у природу. Урок-екскурсія. Спостереження за явищами природи навесні

Природа влітку
Урок 57. Ознаки літа
Урок 58. Нежива та жива природа влітку
Урок 59. Рослини лісу, луків та водойм улітку
Урок 60. Практична робота. Розпізнавання деяких отруйних рослин рідного краю за ілюстраціями
Урок 61. Тварини лісу, луків та водойм улітку
Урок 62. Червона книга України
Уроки 63–64. Навчальний проект «Червона книга України»
Урок 65. Взаємозв’язки у природі влітку
Урок 66. Сонячний годинник
Урок 68. Подорож у природу. Урок-екскурсія. Спостереження за явищами природи влітку

Література та Інтернет-ресурси

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *