Природознавство 2 клас, 1 семестр (за підручником І. В. Грущинської)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник серії “Мій конспект” містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки компетентнісно орієнтованих уроків природознавства у 2-му класі (І семестр), складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2016 p.), Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1–4-х класів (Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009) за підручником І. В. Грущинської (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012).

Автор: Л. П. Правдюк, В. В. Кудря, О. А. Чумак
Видавництво: Основа
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 160
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 10 mb

Зміст конспектів уроків дібраний з метою формування предметної, зокрема природознавчої компетентності школярів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань; опанування способів навчально-пізнавальної та природо-охоронної діяльності; формування ціннісного ставлення до природи та людини (формування наукової картини світу; формування елементарних уявлень про об’єкти та явища природи, їхні взаємозв’язки у системі «нежива природа — жива природа», «природа — людина»; формування способів навчально-пізнавальної й природоохоронної діяльності; опанування елементарних дослідницьких умінь; набуття досвіду природоохоронної діяльності та застосування його у життєвих ситуаціях; засвоєння норм етичного ставлення до природи; виховання любові до природи рідного краю; ознайомлення з традиціями шанобливого ставлення українського народу до природи), а також міжпредметних (дослідницької, формування наукової картини світу) та ключових компетентностей (вміння вчитися, інформаційно-комунікативної, соціальної, громадянської, загальнокультурної, здоров’язбережувальної).

Задля зручності використання всі розробки розміщено на окремих аркушах. Поля для записів дають змогу творчому вчителеві, користу-ючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.

Для вчителів початкової школи.

Зміст
Орієнтовне календарно-тематичне планування

Спостереження за порами року
Урок 1. Явища природи. Вплив Сонця на сезонні явища в природі
Урок 2. Земля та її форма. Глобус — модель Землі
Урок 3. Обертання Землі навколо осі. Доба
Урок 4. Рух Землі навколо Сонця. Рік
Урок 5. Вітер
Урок 6. Три стани води: твердий — лід (сніг); рідкий — вода; газоподібний — водяна пара
Урок 7. Зміна стану води за нагрівання та охолодження. Дбайливе ставлення до води
Урок 8. Термометр. Вимірювання температури. Практична робота. Визначення показників термометра за малюнками
Урок 9. Утворення хмар
Урок 10. Колообіг води в природі. Опади
Урок 11. Погода та її складові. Народні прикмети та прогноз погоди
Урок 12. Спостереження за явищами природи та погодою. Практична робота. Вимірювання температури повітря та води

Природа восени
Урок 14. Осінь. Осінні місяці
Урок 15. Осінні явища в неживій природі
Урок 16. Осінні явища у живій природі
Урок 17. Рослини восени. Поширення плодів і насіння у природі
Урок 18. Їстівні та отруйні гриби. Практична робота. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів за наочністю. Правила збирання грибів
Уроки 19–20. Навчальний проект. Як рослини готуються до зими?
Урок 21. Перелітні та осілі птахи
Урок 22. Тварини восени. Підготовка тварин до зими
Урок 23. Взаємозв’язки у природі восени
Урок 24. Праця людей восени
Уроки 25–26. Навчальний проект. Як тварини готуються до зими?
Урок 27. Охорона рослин і тварин восени
Урок 28. Подорож у природу: урок-екскурсія. Спостереження за явищами природи восени

Природа взимку
Урок 30. Зимові явища у живій та неживій природі
Урок 31. Практична робота. Сніг і лід — це вода. Порівняння властивостей льоду та снігу
Урок 32. Навчальний проект. Збережемо життя ялинці

Література та Інтернет-ресурси

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *