Математика 2 клас. Календарне планування за підручником М.В. Богдановича (оновлена програма)

Скачати файл
(немає оцінок)
Loading...

Календарне планування за оновленою навчальною програмою 2016 року для другого класу. Документ містить календарні плани з математики складено згідно з підручником М.В. Богдановича, Г.П. Лишенка.

№ уроку Тема уроку № завдань Дата Скориговано
Повторення матеріалу  
1. Задачі уроків математики у 2 класі. Випадки додавання і віднімання чисел пов’язані з нумерацією. 1-11    
2. Додавання і віднімання чисел частинами. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Порівняння чисел. 12-21    
3. Одиниці вимірювання довжини. Назви чисел при додаванні та відніманні. Порядок додавання чисел. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. 22-41    
4. Зв’язок додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням. Складання і розв’язання задач. 42-52    
5. Складання і порівняння задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Самостійна робота. 53-62    
6. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд різними способами. Порівняння виразу і числа. 63-71    
7. Контрольна робота №1      
8. Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання часу: рік, місяць. Розв’язування задач. 72-80    
Таблиці додавання і віднімання чисел  
9. Таблиця додавання і віднімання числа 2 і 3. Вправи і задачі на засвоєння таблиці. Відрізок і ламана. 81-98    
10. Таблиця додавання та віднімання чисел 4 і 5. Творча робота над задачею. Довжина ламаної. Задачі, які розв’язуються дією віднімання. 99-108    
11. Вирази з буквеними даними. Розв’язування задач. 109-118    
12. Таблиця додавання і віднімання числа 6. Вирази з буквеними даними. Розв’язування задач з двома запитаннями. Многокутники. 119-137    
13. Таблиця додавання і віднімання числа 6. Вправи і задачі на засвоєння таблиці. Вирази з буквеними даними. 138-146    
14. Таблиця додавання і віднімання числа 7. Складання і розв’язування задач за схемами. 147-154    
15. Позначення геометричних фігур буквами. Розв’язування задач на зменшення числа на кілька одиниць. 155-161    
16. Розв’язування прикладів і задач на знаходження невідомого зменшуваного. 162-168    
17. Таблиця додавання і віднімання числа 8. Довжина ламаної. 169-177    
18. Задачі на дві дії. Розв’язування прикладів на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання. 178-186    
19. Таблиця додавання і віднімання числа 9. Периметр чотирикутника. 187-195    
20. Розв’язування прикладів на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом. 196-202    
21. Таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом. 203-210    
22. Периметр трикутника. Розв’язування задач на 2 дії різними способами. 211-217    
23. Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах з дужками. 218-226    
24. Читання виразів використовуючи різні математичні терміни. Розв’язування прикладів і задач. Самостійна робота. 227-235    
25. Кут. Види кутів (прямий, гострий, тупий). 236-242    
26. Порівняння іменованих чисел. Прямокутник. 243-249    
27. Розв’язування прикладів та задач. Ширина і довжина прямокутника. 250-258    
28. Ширина і довжина прямокутника. Квадрат. 259-264    
29. Контрольна робота № 2      
30. Аналіз контрольної роботи. Розв’язування прикладів та задач.      
Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд  
31. Додавання виду 28+59. Розв’язування прикладів і задач. 265-276    
32. Приклади і задачі на засвоєння прийому додавання. Задачі на протилежний рух. 277-284    
Додавання виду 38+4. Творча робота над задачею. Розв’язування задачі двома способами. 285-294    
Додавання виду 76+4. Задачі на дві дії. 295-302    
Додавання виду 38+52. Задачі на зустрічний рух. 303-310    
Додавання суми до числа. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задачі двома способами. 311-321    
Віднімання числа від суми. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задачі різними способами. 322-329    
Усне віднімання виду 40-8. Вправи і задачі на засвоєння прийому віднімання. 330-338    
Закріплення прийому обчислення виду 40-8. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом. 339-346    
Віднімання виду 53-8. Творча робота над задачею. 347-354    
Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач за числовими даними до малюнків. 355-363    
Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею. Самостійна робота. 364-369    
Віднімання виду 50-34. Розв’язування прикладів і задач на закріплення прийому обчислення. 370-378    
Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за малюнком і коротким записом. 379-386    
Повторення додавання і віднімання  двоцифрових чисел. Усні обчислення за таблицею. 387-394    
Контрольна робота №3      
Аналіз контрольної роботи. Віднімання суми від числа. Обчислення виразів зручним способом. 395-403    
Арифметичні дії множення і ділення  
Аналіз результатів контрольної роботи. Дія множення, знак множення. Заміна прикладів на додавання прикладами на множення та прикладів на множення прикладами на додавання. 404-411    
Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення. 412-418    
Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення. Вправи і задачі на додавання і віднімання в межах 100. 419-427    
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення додавання і віднімання в межах 100. 428-435    
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Обчислення виразів на дві дії різних ступенів. 436-444    
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на дві дії різного ступеня. 445-460    
Дія ділення. Задачі дії різного ступеня. 461-467    
Зв’язок дій множення і ділення. Розв’язування задач і прикладів на дії першого ступеня. 468-475    
Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення. 476-482    
Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач. 483-489    
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 2. Назви чисел при діленні. Самостійна робота. 490-498    
Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2. 499-508    
Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Складання виразів на дві дії за текстовим формулюванням. 509-515    
Контрольна робота № 4      
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення та систематизація знань. Підсумковий урок за семестр.      
ІІ семестр
Складання таблиці множення числа 3. Приклади і задач на дії різного ступеня. 516-523    
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач за різним розташування множників в умові. 524-532    
Коло і круг. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання. 533-540    
Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. 541-546    
Складання виразів з дужками. Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії. 547-555    
Повторення вивченого. Творча робота над задачею. 556-564    
Складання таблиці ділення на 3. Складання задачі за даним розв’язанням. 565-571    
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження периметра квадрата. 572-577    
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром. Самостійна робота. 578-584    
Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Обчислення виразів з буквеним компонентом. 585-592    
Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Повторення залежності між компонентами і результатом дій першого ступеня. 593-600    
Повторення вивченого. Розв’язування складеної задачі на три дії за поданим планом.      
Контрольна робота №5      
Аналіз результатів контрольної роботи. Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язування прикладів і задач. 601-609    
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4. 610-615    
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4. Зв’язок множення і ділення (повторення). 616-621    
Складання таблиці ділення на 4. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. 622-628    
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Знаходження довжини сторони квадрата за периметром. 629-636    
Попереднє ознайомлення з поняттями «половина», «третина», «чверть». Дії з іменованими числами (величинами). Складання простих і складених задач. 637-646    
Складання таблиці множення числа 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Обчислення виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква. 647-657    
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів. 658-667    
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування простих задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів. Ознайомлення з задачею на дві дії, яка включає поняття  «зменшення числа в кілька разів». 668-673    
Таблиця ділення на 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями. 674-683    
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Складені задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів. 684-691    
Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів у виразах 692-699    
 Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями. 700-709    
Перевірка додавання відніманням. Знаходження периметра трикутника. 710-719    
Складання таблиці множення числа 6 (практичне ознайомлення) Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Обчислення виразів з буквеним компонентом, у яких двічі повторюється одна і та сама буква. 720-729    
Одиниці вимірювання часу (година, хвилина, секунда). Визначення часу за годинником. Задачі на час. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями. 730-738    
Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 6. Дії з іменованими числами (величинами). Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями. 739-747    
Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 6. Складені  задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів. 748-755    
Таблиця ділення на 6 (практичне ознайомлення). Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування та складання задач за поданим виразом. 756-764    
Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Складені задачі на дії різного ступеня. Знаходження добутку, коли один із компонентів стоїть у дужках. Знаходження довжини ламаної. Самостійна робота. 765-773    
Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 6. Складені задачі на дії різного ступеня. Складання та обчислення виразів. 774-780    
Контрольна робота № 6      
Аналіз контрольної роботи. Задачі на різницеве порівняння. 781-790    
Складання та обчислення виразів. Задачі на різницеве порівняння.  Обернена задача (практичне ознайомлення). Дії з іменованими числами. 791-798    
Складання таблиці множення числа 7 (практичне ознайомлення) Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 7. 799-807    
Вправи і задачі на застосування вивчених таблиць. Обчислення виразів на сумісні дії. Складені задачі на різницеве порівняння. 808-815    
Вправи і задачі на застосування вивчених таблиць. Обчислення виразів на сумісні дії. Розв’язування задач на знаходження невідомого від’ємника. 816-825    
Таблиця ділення на 7. Вправи на застосування таблиці ділення на 7. Вирази з невідомим множником. Складені задачі на сумісні дії. 826-834    
Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 7. Творча робота над задачею. Складання виразів за малюнком та запитаннями. Складені задачі на сумісні дії. 835-842    
Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 7. Зв’язок дій множення та ділення. Складання оберненої задачі. Розв’язання задачі виразом. 843-849    
Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 7. Складені задачі на сумісні дії. Творча робота над задачею. Порівняння виразу і числа. 850-859    
Складання таблиці множення числа 8 (ознайомлення). Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 8. Розв’язання задачі на три дії. 860-868    
Вправи і задачі на застосування вивчених таблиць. Пряма, точки, що лежать на прямій та поза нею. Порівняння довжин відрізків. 869-874    
Вправи і задачі на застосування таблиці множення та ділення. Складені задачі на сумісні дії. Творча робота над задачею. 875-881    
Складені задачі на сумісні дії. Колові приклади. Вирази з буквеним компонентом. Розпізнавання геометричних фігур. 882-891    
Таблиця ділення на 8. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Поняття «третина», «чверть», «шоста». 892-900    
Закріплення порядку виконання дій у виразах. Нерівності. Задачі на три дії. Знаходження периметру прямокутника. Складання і розв’язання задачі за коротким записом. 901-908    
Зв’язок дії ділення з дією множення. Знаходження невідомого діленого. Розв’язання задачі на три дії за поданим планом. 909-916    
Колові приклади. Складені задачі на сумісні дії. Знаходження сторони трикутника за відомим периметром і двома сторонами. Самостійна робота. 917-925    
Складання таблиці множення числа (ознайомлення). Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 9. Творча робота над задачею. Розв’язання задачі двома способами. Периметр. 926-934    
Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 9. Порівняння виразів. Розв’язання задачі виразом за поданою схемою. 935-942    
Таблиця ділення на 9 (ознайомлення). Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 9. Знаходження частини числа. 943-950    
Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Складені задачі на сумісні дії. Розташування відрізків у просторі (вертикально, горизонтально, похило). Кресленні відрізків. 951-958    
Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Складені задачі на сумісні дії. Розташування відрізків у просторі (вертикально, горизонтально, похило). Кресленні відрізків.      
Контрольна робота: усні обчислення (математичний диктант)      
Аналіз контрольної роботи. Складені задачі на сумісні дії. Складання задачі за поданим виразом. Розв’язання задачі за поданим планом. 959-964    
Переставна властивість множення. Застосування властивості для розв’язування прикладів. Складені задачі на сумісні дії. Периметр. 965-972    
Множення на 1 та 0. Складені задачі на сумісні дії. 973-979    
Ділення на 1, ділення числа самого на себе. Вправи на засвоєння вивченого. Розв’язання задачі на три дії за поданим планом. 980-987    
Ділення 0 на число. Неможливість ділення на 0. Складання виразів за текстовими даними. Задачі на знаходження невідомого третього доданка за відомою сумою двох доданків. 988-994    
Множення чисел, що закінчуються нулями на одноцифрове число. Складання і розв’язання задачі на три дії за таблицею та поданим планом. Обчислення виразів з буквеним компонентом, що зустрічається двічі. Самостійна робота. 995-1001    
Множення одноцифрових чисел на 10. Ділення числа, що закінчується нулями на 10. Складання оберненої задачі. Ускладнена задача на знаходження невідомого доданка. 1002-1010    
Вправи та задачі на засвоєння вивченого. Складені задачі на сумісні дії. Складання задач за поданими блок-схемами. 1011-1018    
Контрольна робота №8      
Аналіз результатів контрольної роботи. Вправи та задачі на засвоєння вивченого. Складання блок-схем до задачі. Складання і розв’язання задач за поданими виразами. Обчислення виразів з іменованими числами. 1019-1025    
Повторення в кінці року  
Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією. Побудова відрізків. 1026-1034    
Додавання і віднімання з переходом через розряд. Креслення відрізків. 1035-1042    
Додавання і віднімання з переходом через розряд. Креслення відрізків.      
Зв’язок компонентів при відніманні та при додаванні. Додавання і віднімання виду 28+5, 46-7. Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд (ознайомлення). Задачі на дві дії. 1043-1050    
Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Перетворення іменованих чисел, дії з іменованими числами. 1051-1057    
Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом та без переходу через розряд. Перевірка дій віднімання додаванням. 1058-1064    
Запис виразів за поданим текстом.      
Запис виразів за поданим текстом. Вправи та задачі на засвоєння вивченого. Підсумковий урок за рік. 1065-1073    

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *