Календарно-тематичне планування уроків української мови в 7 класі. IІ семестр

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Календарно-тематичне планування уроків української мови, в сьомому класі на другий семестр за новою (оновленою) програмою 2016 року.

Формат файлу: .doc

№ зп Зміст уроку Дата
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. Дієприслівник
41 Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль  
42 Вид і час дієприслівників  
43 Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх тво­рення  
44–45 Уроки розвитку комунікативних умінь № 10–11. Контрольний письмовий докладний переказ тексту роздуму в художньому стилі  
46 НЕ з дієприслівниками  
47 Дієприслівниковий зворот  
48 Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові  
49 Складання й розігрування діалогів відповідно до запро­понованої ситуації спілкування  
50 Тематична контрольна робота № 4. Контрольний тест  
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ПРИСЛІВНИК
51 Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль  
52 Розряд прислівників  
53 Способи творення прислівників. Правила наголошуван­ня прислівників  
54 Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Повторен­ня вивченого про жанри мовлення. Оповідання, замітка, розписка, особливості їх побудови  
55 Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Письмовий твір-оповідання за наведеним сюжетом  
56 Ступені порівняння прислівників  
57 Букви -н‑ та -нн- у прислівниках  
58 И та і в кінці прислівників  
59 НЕ і НІ з прислівниками  
60 Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису праці в художньому стилі  
61 Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикмет­ників і дієприкметників  
62 Написання прислівників разом  
63 Написання прислівників через дефіс  
64 Написання прислівників окремо  
65 Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день…  
66 Тематична контрольна робота № 5. Контрольний тест  
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
67 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку у словосполученні й реченні  
68 Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники  
69 Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Ділові папери. Розписка  
70 Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс  
71 Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту наукового стилю  
72 Сполучник як службова частина мови. Види сполучни­ків за будовою, походженням, способом використання в реченні  
73 Уживання сполучників у простому і складному речен­нях. Сполучники сурядності й підрядності  
74 Сполучники й сполучні слова. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів  
75 Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в науковому стилі  
76–77 Уроки розвитку комунікативних умінь № 18–19. Контрольний твір-опис процесу праці за власними спо­стереженнями в художньому стилі  
78 Частка як службова частина мови  
79 Розряди часток за значенням. Частки у спонукальних і окличних реченнях  
80 Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Усний твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю  
81 Правопис часток (із займенниками й прислівниками). Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки  
82 НЕ і НІ з різними частинами мови  
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ОСОБЛИВІ ЧАСТИНИ МОВИ
83 Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за зна­ченням. Правопис вигуків (дефіс у вигуках, кома і знак оклику при вигуках)  
84 Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Портрет­ний нарис у публіцистичному стилі  
85 Тематична контрольна робота № 6. Контрольний тест  
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
86 Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Анотація  
87 Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови  
88 Узагальнення й систематизація вивченого про правопис і використання різних частин мови в мовленні  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *