Календарно-тематичне планування уроків української мови в 7 класі. I семестр

Скачати файл
(1 бал, середній: 3,00 із 5)
Завантаження...

Календарно-тематичне планування уроків української мови, в сьомому класі на перший семестр за новою (оновленою) програмою 2016 року.

Формат файлу: .doc

№ з/п Зміст уроку Дата
ВСТУП
1 Мова — скарбниця духовності народу
ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
2 Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
3 Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби міжфразового зв’язку в тексті. Усний стислий переказ тексту наукового стилю
4 Частини мови. Вивчені групи орфограм в іменниках і прикметниках
5 Правопис і вживання числівників та займенників
6 Контрольний диктант. Навчальне аудіювання худож­нього тексту монологічного характеру
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО
7 Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
8 Форми дієслова. Неозначена форма дієслова (інфінітив) та особові форми
9 Дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення)
10 Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини
11 Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Усний до­кладний переказ розповідного тексту художнього стилю
12 Доконаний і недоконаний вид дієслова
13 Часи дієслова. Теперішній час
14 Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час
15 Тематична контрольна робота № 1. Контрольний тест
16 Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)
17 Творення дієслів умовного й наказового способів
18 Безособові слова
19–20 Уроки розвитку комунікативних умінь № 4–5. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини
21 Способи творення дієслів
22 Дієслова І та ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу
23 Букви е, и в особових закінченнях дієслів І та ІІ дієвідмін
24 Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі
25 Правопис -ться, -шся в кінці дієслів
26 Буква ь в дієсловах наказового способу
27 НЕ з дієсловами. Морфологічний розбір дієслів
28 Тематична контрольна робота № 2. Контрольний тест. Контрольне читання мовчки тексту наукового стилю
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄПРИКМЕТНИК
29 Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
30 Активні й пасивні дієприкметники
31 Творення й відмінювання активних і пасивних дієприк­метників теперішнього й минулого часу
32 Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньо­му стилі
33 Правопис голосних у закінченнях дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприк­метників
34 Безособові дієслівні форми на -но, -то
35 Написання -н‑ у дієприкметниках та -н‑ у прикметниках дієприкметникового походження
36 НЕ з дієприкметниками
37 Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль
38 Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення
39 Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників)
40 Тематична контрольна робота № 3. Контрольний тест

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *