Історія України 7-9 клас. Наочний довідник

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми зі шкільного курсу історії України. Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо.

Пропоноване видання продовжує серію наочних посібників зі шкільних дисциплін, які допоможуть учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання і вміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи.

Автор: О.В. Гісем, О.О. Мартинюк, О.Ф. Грухан
Видавництво: Vesta
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 176
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.5  mb

Автори свідомо уникли методичних порад щодо практичного використання посібника. Структурно-змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку авторів-практиків, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань. Висловлюємо надію, що пропонований наочний довідник буде надійним помічником і порадником в опануванні шкільного курсу історії України.

Зміст
7 клас. історія України
(від появи людини на українських землях — перша половина XVI ст.)
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Тема 1 . Історія стародавньої України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Початки людського життя в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Найдавніші землероби та скотарі на території України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ранній залізний вік на українських землях. Світ кочовиків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Античні міста-колонії у Північному Причорномор’ї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Давні слов’яни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Слов’яни під час Великого переселення народів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Тема 2 . Виникнення та розквіт Київської Русі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Східнослов’янські племена — предки українців — напередодні утворення держави . . . . . . . . . . . 19
Київська держава за перших князів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Київська Русь за князювання Ольги і Святослава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Київська Русь за часів князя Володимира Великого. Запровадження християнства
як державної релігії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Тема 3 . Київська Русь за часів роздробленості . Галицько-Волинська держава —
правонаступниця Київської Русі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Роздробленість Київської Русі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Утворення Галицько-Волинської держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Монгольська навала на українські землі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Галицько-Волинська держава за князя Данила Галицького та його наступників . . . . . . . . . . . . 38
Тема 4 . Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток
Київської Русі та Галицько-Волинської держави в IХ—ХIV ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Політичний і соціальний устрій та господарське життя Київської Русі
та Галицько-Волинської держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Розвиток культури Київської Русі та Галицько-Волинської держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Тема 5 . Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав
у другій половині ХIV — першій половині ХVI ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Початок литовського та польського володарювання на українських землях . . . . . . . . . . . . . . . 46
Українські землі під владою Литви та Польщі наприкінці ХIV — у першій половині ХVI ст. . . . 49
Українські землі у складі Угорщини, Молдавії та Московської держави.
Крим і українське Причорномор’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Соціальний устрій та господарське життя в Україні в другій половині ХIV —
першій половині ХVI ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Культурне й церковне життя в другій половині ХIV — першій половині ХVI ст. . . . . . . . . . . . . 54
8 клас. історія України
(друга половина XVI ст. —перша половина XVIII ст.)
Тема 1 . Українські землі під владою Речі Посполитої . Наростання національно-визвольної
боротьби українського народу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Люблінська унія. Початок польського володарювання на українських землях . . . . . . . . . . . . . . . 57
Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Наростання національно-визвольної боротьби. Повстання 90-х рр. ХVI ст. . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Українське козацтво в першій чверті ХVII ст. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний . . . . . . . . . 63
Національно-визвольні повстання українського народу 20—30-х рр. ХVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . 65
Тема 2 . Національно-культурний рух в Україні в другій половині ХVI —
першій половині ХVII ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Церковне життя в другій половині ХVI ст. Берестейська церковна унія . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Церковне життя в першій половині ХVI ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Культура України в другій половині ХVI — першій половині ХVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Тема 3 . Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини
ХVII ст . Відродження Української держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу проти
польського володарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Зміст
?
Розгортання Національно-визвольної війни в 1648—1649 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Утворення Української козацької держави — Гетьманщини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1650—1653 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Україно-російський договір 1654 р. Продовження Національно-визвольної війни . . . . . . . . . . . . . 86
Тема 4 . Українські землі в другій половині ХVII ст . Поділ Гетьманщини та боротьба
за незалежність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Україна в роки правління гетьмана І. Виговського . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Порушення територіальної цілісності Української держави — Гетьманщини . . . . . . . . . . . . . . 93
Правобережна і Лівобережна Україна в 60—80-х рр. ХVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Запорозька Січ у другій половині ХVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Господарське життя і політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та
Слобідської України в другій половині ХVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Тема 5 . Українські землі наприкінці ХVII — у першій половині ХVIII ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці ХVII — на початку ХVIII ст. . . . 108
Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана І. Мазепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Гетьман П. Орлик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Україна після Полтавської битви. Посилення колоніальної політики Російської імперії . . . . . 116
Тема 6 . Культура України в другій половині ХVII — першій половині ХVIII ст . . . . . . . . . . . . . . 121
9 клас. історія України
(друга половина XVIII ст. — початок XX ст.)
Тема 1 . Українські землі в другій половині ХVIII ст . Ліквідація Російською імперією
української державності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Правобережжя та західноукраїнські землі. Національно-визвольна боротьба . . . . . . . . . . . . . . 124
Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Південна Україна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Тема 2 . Культура України в другій половині ХVIII ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Тема 3 . Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII —
у першій половині ХIХ ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Включення українських земель до складу Російської імперії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин у першій половині ХIХ ст. . . . . . . . 137
Економічне становище в першій половині ХIХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Початок національного відродження наприкінці ХVIII — на початку ХIХ ст. . . . . . . . . . . . . 140
Російський визвольний та польський національно-визвольний рух на українських землях
у 20—30-х рр. ХIХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Український національний рух наприкінці 40-х рр. ХIХ ст. Кирило-Мефодіївське братство . . . 143
Соціальна боротьба в першій половині ХIХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Тема 4 . Західноукраїнські землі наприкінці ХVIII — у першій половині ХIХ ст . . . . . . . . . . . . . 145
Соціально-економічне становище та соціальні рухи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Українське національне відродження наприкінці ХVIII — у першій половині ХIХ ст. . . . . . . . . 149
Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр.
в Австрійській імперії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Тема 5 . Культура України наприкінці ХVIII — у першій половині ХIХ ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Тема 6 . Наддніпрянська Україна в другій половині ХIХ ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Економічний розвиток. Формування ринкових відносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Суспільно-політичний рух наприкінці 50 — у 60-х рр. ХІХ ст. Виникнення громад . . . . . . . . . . 156
Суспільно-політичний рух у 70—90-х рр. ХIХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Тема 7 . Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в другій половині ХIХ ст . . . . . . 160
Соціально-економічне становище. Формування ринкових відносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Суспільно-політичний розвиток у 60 — першій половині 70-х рр. ХIХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях
у другій половині 70—90-х рр. ХIХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Тема 8 . Культура України в другій половині ХIХ ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Тема 9 . Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Економічний розвиток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Створення українських політичних партій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Україна напередодні та в роки російської революції 1905—1907 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Тема 10 . Західноукраїнські землі на початку ХХ ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Соціально-економічний розвиток та політичне становище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Наростання українського політичного руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Тема 11 . Культура України на початку ХХ ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *