Інформатика 9 клас. Розробки уроків (Майстер-клас)

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Автор: Н. Б. Чистякова, І. М. Шишко
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 258
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.7  mb

Зміст
Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Календарно-тематичне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Перелік програмного забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
роЗДІл 1
Інформація. Інформаційні процеси та системи
Урок № 1 Інформація та повідомлення. Інформаційні
процеси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Урок № 2 Інформаційні системи та технології.. . . . . . . . . . . 17
роЗДІл 2
апаратне забезпечення інформаційних систем
Урок № 3 Історія розвитку обчислювальної техніки.
Типова архітектура персонального комп’ютера. . . 24
Урок № 4 Правила техніки безпеки під час роботи на
комп’ютері. Пристрої введення-виведення
інформації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Практична робота № 1 «Робота з клавіатурним
тренажером». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Урок № 5 Апаратні засоби персонального комп’ютера.
Мультимедійне та комунікаційне обладнання . . . 36
роЗДІл 3
Системне програмне забезпечення
Урок № 6 Програмне забезпечення персонального
комп’ютера. Операційні системи, їх функції
та призначення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок № 7 Знайомство з операційною системою
MS Windows. Ін терфейс користувача . . . . . . . . . . 51
Практична робота № 2 «Робота з інтерфейсом
користувача операційної системи». . . . . . . . . . . . . . 56
Урок № 8 Поняття файлової системи. Знайомство
з файловою системою MS Windows . . . . . . . . . . . . 59
Урок № 9 Об’єкти файлової системи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Практична робота № 3 «Робота з об’єктами
файлової системи» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок № 10 Запуск програм на виконання. Типи файлів . . . . 73
Урок № 11 Робота з довідкою.
Пошук інформації на комп’ютері . . . . . . . . . . . . . 79
Практична робота № 4 «Пошук інформації
на комп’ютері» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Урок № 12 Встановлення й видалення програм.
Робота з дисками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
роЗДІл 4
Службове програмне забезпечення
Урок № 13 Комп’ютерні віруси та антивірусні програми . . . 93
Практична робота № 5 «Захист комп’ютера від вірусів» . . . . 101
Урок № 14 Стиснення, архівування
та розархівування даних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Практична робота № 6 «Архівування
та розархівування даних» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Урок № 15 Збереження даних на змінних носіях. . . . . . . . . 117
роЗДІл 5
Комп’ютерні мережі
Урок № 16 Поняття комп’ютерних мереж. Класифікація
та призначення комп’ютерних мереж. . . . . . . . . 122
Урок № 17 Апаратне і програмне забезпечення
комп’ютерних мереж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Урок № 18 Робота в локальній мережі. . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Практична робота № 7 «Спільне використання
ресурсів локальної мережі» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Урок № 19 Основи Інтернету. Служби Інтернету . . . . . . . . . 137
Урок № 20 Використання та настроювання веб-браузера. . . 144
Урок № 21 Всесвітня павутина та пошук інформації
в Інтернеті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Практична робота № 8 «Пошук інформації
в Інтернеті» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
роЗДІл 6
основи роботи з текстовою інформацією
Урок № 22 Системи опрацювання текстів. Основи
роботи з текстовим процесором MS Word. . . . . . 157
Урок № 23 Введення й редагування тексту . . . . . . . . . . . . . . 164
Урок № 24 Текстові фрагменти та операції
над ними. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Практична робота № 9 «Робота з текстовими
фрагментами» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Урок № 25 Форматування шрифтів і абзаців. . . . . . . . . . . . . 174
Практична робота № 10 «Введення, редагування
й форматування тексту» ………………….. 177
роЗДІл 7
основи комп’ютерної графіки
Урок № 26 Поняття комп’ютерної графіки.
Системи опрацювання графічних зображень . . . 179
Урок № 27 Основи растрової графіки.
Графічний редактор Paint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Урок № 28 Редагування зображень у графічному редакторі
Paint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Практична робота № 11 «Створення растрових
зображень» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Урок № 29 Основи векторної графіки. Графічний
редактор, вбудований у середовище MS Word. . 196
Уроки Форматування графічних об’єктів.
№ 30—31 Операції над графічними об’єктами.. . . . . . . . . . 200
Практична робота № 12 «Створення векторних
зображень» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Урок № 32 Підсумковий урок за темами «Основи роботи
з тексто вою інформацією» та «Основи
комп’ютерної графіки». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
орІєНтоваНІ реЗервНІ гоДиНи
Урок № 33 Системи числення. Двійкове кодування
інформації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Урок № 34 Підсумковий урок за темами «Інформація.
Інформаційні процеси та системи»;
«Апаратне забезпечення інформаційних
систем» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Урок № 35 Підсумковий урок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Відповіді на запитання тестів, практичних робіт
та практичних завдань.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *