Фізика 7 клас. Конспекти уроків. Нова програма (2 семестр)

Скачати файл
(немає оцінок)
Loading...

У посібнику розміщено розрахункові та якісні задачі та задачі-рисунки. До кожної теми з курсу фізики запропоновано самостійну роботу у двох варіантах та підсумкову контрольну роботу. Посібник містить експериментальні задачі, кросворди та додаткову інформацію до кожного з розділів. Матеріали доцільно запроваджувати як на уроках фізики, так і для організації самостійної і домашньої роботи восьмикласників.

Автор: В. Л. Бузько, С. П. Величко
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 128
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.2 mb

Зміст
Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Розділ I. Фізика як природнича наука.
Методи наукового пізнання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Фізика як фундаментальна наука про природу. Методи наукового
пізнання. Зв’язок фізики з іншими науками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Речовина і поле. Початкові відомості про будову речовини. Атоми.
Молекули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Початкові відомості про будову атома. Ядерна модель атома.
Електрони. Йони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Самостійна робота № 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Етапи становлення та основні положення атомно-молекулярного
вчення про будову речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Самостійна робота № 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Самостійна робота № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Похибки
й оцінювання точності вимірювань. Міжнародна система одиниць
фізичних величин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Самостійна робота № 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Історичний характер фізичного знання. Видатні вчені-фізики. Внесок
українських учених у розвиток і становлення фізики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Фізика в побуті, техніці, на виробництві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Підсумкова контрольна робота № 1 «Фізика як природнича наука.
Методи наукового пізнання» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Для допитливих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Експериментальні задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Живий масштаб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Дифузія і техніка безпеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Визначення запасу вологи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Домашні експериментальне завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Розгадайте угорські кросворди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Розділ II. Механічний рух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку.
Матеріальна точка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Траєкторія. Шлях. Переміщення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного
прямолінійного руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Приклади розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Самостійна робота № 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного
прямолінійного руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Приклади розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Самостійна робота № 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість
нерівномірного руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Приклади розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Самостійна робота № 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.
Швидкість матеріальної точки під час руху по колу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Приклади розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники . . . . . . . 67
Приклади розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Самостійна робота № 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Підсумкова контрольна робота № 2 «Механічний рух» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Для допитливих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Експериментальні задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Розгадайте угорські кросворди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Розділ III. Взаємодія тіл. Сила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Взаємодія тіл. Інерція. Маса. Густина речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Приклади розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна.
Графічне зображення сил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Приклади розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Самостійна робота № 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Приклади розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Результат дії сили: зміна швидкості або деформації тіла.
Деформація тіла. Види деформації. Сила пружності. Закон Гука . . . . . . . . . . . . 95
Самостійна робота № 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Приклади розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Самостійна робота № 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Розгадайте угорські кросворди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Відповіді . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Додаток

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *