Фізика 7 клас. Конспекти уроків. Нова програма (1 семестр)

Скачати файл
(1 бал, середній: 1,00 із 5)
Loading...

Методичний посібник містить розробки уроків фізики за новою навчальною програмою «Фізика 7–9 класи», розробленою до нового Державного стандарту, навчання за якою розпочнеться у 2015/16 навчальному році. Використані інтерактивні методи, інтернет-матеріали сприятимуть розвитку пізнавальної активності учнів, підвищенню ефективності навчального процесу, раціональному використанню часу на уроці, допоможуть вчителеві ефективніше підготуватися та провести урок. Пропоновані поурочні плани орієнтовні, тому кожен учитель може вносити корективи залежно від вибору форм і методів вивчення конкретної теми та підручника. Для вчителів фізики, зокрема молодих спеціалістів, студентів педагогічних закладів.

Автор: Ю. П. Ломачинська
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 112
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.3 mb

Зміст
Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Розділ 1. Фізика як природнича наука.
Методи наукового пізнання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Урок 1. Фізика як фундаментальна наука про природу.
Фізичні тіла, фізичні явища. Зв’язок фізики з іншими науками . . . . . . 12
Урок 2. Історичний характер фізичного знання. Методи
наукового пізнання. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби
вимірювання. Похибки й оцінювання точності вимірювань.
Міжнародна система одиниць фізичних величин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок 3. Вимірювання та вимірювальні прилади.
Лабораторна робота № 1 «Ознайомлення з вимірювальними
приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу» . . . . . . . . . . . . . 23
Урок 4. Вимірювання та вимірювальні прилади.
Лабораторна робота № 2 «Вимірювання об’єму твердих тіл,
рідин і сипких матеріалів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок 5. Етапи становлення та основні положення атомно-
молекулярного вчення про будову речовини.
Речовина і поле. Початкові відомості про будову речовини.
Молекули та атоми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Урок 6. Початкові відомості про будову атома. Ядерна
модель атома. Електрони. Йони. Лабораторна робота № 3
«Вимірювання розмірів малих тіл різними способами» . . . . . . . . . . . . . 36
Урок 7. Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених
у розвиток і становлення фізики. Фізика в побуті, техніці,
на виробництві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Урок 8. Тематична атестація розділу «Фізика як природнича
наука. Методи наукового пізнання» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Розділ 2. Механічний рух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 1. Механічний рух. Відносність механічного руху.
Нерозривність руху і часу. Одиниці часу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 2. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка . . . . . . . . . . 55
Урок 3. Траєкторія. Шлях і переміщення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Урок 4. Рівномірний рух. Швидкість рівномірного
прямолінійного руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Урок 5. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного
руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Урок 6. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Урок 7. Прямолінійний нерівномірний рух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 8. Розв’язування задач на обчислення середньої
швидкості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Урок 9. Контрольна робота за темою «Прямолінійний рух тіла» . . . 85
Урок 10. Визначення середньої швидкості нерівномірного
руху. (Подання навчальних проектів учнями) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Урок 11. Рівномірний рух по колу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Урок 12. Лабораторна робота № 4 «Вимірювання періоду
обертання та швидкості руху тіла по колу» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Урок 13. Коливальний рух. Амплітуда та частота коливань . . . . . . . . 96
Урок 14. Маятники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Урок 15. Лабораторна робота № 5. «Дослідження коливань
нитяного маятника» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Урок 16. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Урок 17. Контрольна робота за темою «Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Коливальний рух»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *