Диктанти з фізики для 7-9 класів

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник складений відповідно до нової програми з фізики (12-річна школа) і являє собою збірник фізичних диктантів, що охоплюють курси 7—9 класів. Посібник містить 73 фізичні диктанти, наведені у двох варіантах, із відповідями, а також добірку основних запитань за курсом фізики базової школи. Диктанти дозволяють учителю за короткий термін перевірити рівень засвоєння учнями програмового матеріалу, вчасно виявити прогалини в їхніх знаннях та відповідно скорегувати навчальну діяльність. У ході написання диктантів учні навчаються сприймати умови завдань на слух, покроково відпрацьовують способи розв’язування задач різного типу. Диктанти допоможуть учням покращити пам’ять і розвити здатність швидко мислити.

Посібник може бути використаний у комплекті з будь-яким чинним підручником з фізики.

Призначено для вчителів фізики, учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор: Н.Н. Максимова
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 161
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2.6 mb

Зміст

Передмова

7 клас

Розділ 1. Починаємо вивчати фізику

1.1. Фізичні тіла і фізичні явища. Наукові методи вивчення природи 8

1.2. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. 10

1.3. Світ, у якому ми живемо. Простір та час. Виміри простору, часу. 12

1.4. Взаємодія тіл. Сила. Енергія 14

Розділ 2. Будова речовини

2.1. Тіла і речовини. Маса тіла. Густина речовини16

2.2. Атоми і молекули. Будова, рух і взаємодія атомів і молекул. Дифузія 18

2.3. Агрегатний стан речовини. Властивості речовин у різних агрегатних станах . 20

2.4. Агрегатний стан речовини. Залежність розмірів тіл від температури 22

Розділ 3. Світлові явища

3.1. Оптичні явища. Джерела та приймачі світла. 24

3.2. Основи фотометрії. 26

3.3. Поширення світла. 28

3.4. Відбивання світла. Плоске дзеркало30

3.5. Відбивання та заломлення світла 32

3.6. Дисперсія світла. Спектральний склад світла 34

3.7. Лінзи. Види лінз 36

3.8. Лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза 38

3.9. Лінзи. Побудова зображення. Формула тонкої лінзи 40

3.10. Око. Оптичні системи 42

8 клас

Розділ 1. Механічний рух

1.1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія руху. Пройдений шлях44

1.2. Швидкість руху. Види рухів 46

1.3. Механічний рух. Види рухів. Швидкість руху . 48

1.4. Механічний рух. Графіки руху тіла 50

1.5. Криволінійний рух. Обертальний рух. 52

1.6. Коливальний рух і його характеристики. Маятники 54

1.7. Звук. Джерела та приймачі звуку. Інфразвук та ультразвук56

Розділ 2. Взаємодія тіл

2.1. Взаємодія тіл. Інерція. Маса. Сила. 58

2.2. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість 60

2.3. Сила пружності. Деформація тіла. Закон Гука . 62

2.4. Тертя. Сила тертя . 64

2.1—4. Сила. Сила тяжіння. Сила пружності. Сила тертя 66

2.5. Момент сили. Умови рівноваги важеля . 68

2.6. Прості механізми. Важіль. Блок 70

2.7. Тиск. Сила тиску72

2.8. Тиск газів та рідин 74

2.9. Гідростатичний тиск. Атмосферний тиск 76

2.10. Сполучені посудини. Манометри. Барометри. Гідравлічні машини 78

2.11. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда . 80

2.12. Виштовхувальна сила. Плавання тіл. Повітроплавання 82

Розділ 3. Робота і енергія

3.1. Механічна робота. Потужність. 84

3.2. Енергія. Потенціальна та кінетична енергія . 86

3.3. Види енергії. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. 88

3.4. Прості механізми. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії. 90

Розділ 4. Теплові явища

4.1. Тепловий стан тіл. Вимірювання температури 92

4.2. Внутрішня енергія та способи її зміни. Теплообмін 94

4.3. Теплообмін. Види теплообміну. 96

4.4. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Тепловий баланс 98

4.5. Теплота згоряння палива. ККД нагрівника. Тепловий двигун . 100

4.6. Тепловий двигун. Види теплових двигунів 102

4.7. Плавлення та кристалізація твердих тіл. Питома теплота плавлення. 104

4.8. Випаровування та конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення . 106

9 клас

Розділ 1. Електричне поле

1.1. Взаємодія заряджених тіл. Електричний заряд. Два роди зарядів . 108

1.2. Взаємодія заряджених тіл. Електричне поле. Провідники та діелектрики 110

1.3. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона 112

Розділ 2. Електричний струм

2.1. Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму. 114

2.2. Джерела електричного струму. Електричне коло 116

2.3. Сила струму. Одиниці сили струму. Амперметр . 118

2.4. Електрична напруга. Вимірювання струму та напруги у колі. 120

2.5. Електричний опір. Питомий опір провідника. Закон Ома для ділянки кола . 122

2.6. Послідовне та паралельне з’єднання провідників 124

2.7. Робота та потужність електричного струму. Закон Джоуля—Ленца 126

2.8. Електричний струм у металах. Електричний струм у рідинах. Електроліз128

2.9. Електричний струм у газах 130

2.10. Електричний струм у напівпровідниках132

Розділ 3. Магнітне поле

3.1. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. 134

3.2. Магнітна дія струму. Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом 136

3.3. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни. Електровимірювальні прилади 138

3.4. Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.

Явище електромагнітної індукції 140

Розділ 4. Атомне ядро. Ядерна енергетика

4.1. Атом і атомне ядро 142

4.2. Радіоактивне випромінювання. Правила зміщення 144

4.3. Дози випромінювання. Радіоактивні ізотопи 146

4.4. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор.

Екологічні проблеми ядерної енергетики. 148

Добірка основних запитань за курсом фізики базової школи 150

Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *