Біологія 8 клас. Календарно-тематичне планування (Н. Ю. Матяш, Л. І. Остапченко)

Скачати файл
(5 бал, середній: 4,20 із 5)
Завантаження...

Складено до підручника: Л.І. Остапченко та інБіологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Н.Ю. Матяш, Л.І. Остапченко, О.М. Пасічніченко, П.Г. Балан.К. : Генеза, 2016згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 № 664): Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи. – К. : Вид. дім «Освіта», 2013 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН від 29. 05. 2015 № 585). За новою програмою, зі змінами 2016 року.

Формат файлу: .docx

п/п

Дата Тема уроку Поняття, які уводяться вперше, і ті, що розвиваються Демонстрування, лабораторні дослідження, лабораторні роботи, дослідницькі практикуми, проекти Примітка  
1 2 3 4 5 6  
ВСТУП – 4 год  
1   Організм людини як біологічна система Організм, біологічна система Демонстрування торса людини    
2   Різноманітність клітин організму людини. Тканини Клітина, тканина Демонструваннятаблиць  або слайдів «Тваринна клітина», «Тканини організму людини»; мікропрепаратів тканин.

Лабораторне дослідження.«Ознайомлення з препаратами тканин людини»

   
3   Органи. Фізіологічні системи. Регуляторні системи Орган,

фізіологічні системи, регуляторні системи

Демонструваннятаблиць або слайдів «Органи. Фізіологічні системи»    
4   Значення знань про людину для збереження  її здоров’я Здоров’я Демонстрування схеми «Науки, які вивчають організм людини»; плакати « Методи дослідження організму людини»    
    Контроль навчальних досягнень учнів з  теми «Вступ» Пропозиція : контроль провести як самостійну роботу  
ТЕМА 1. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ – 3 год  
5   Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основа його нормального функціонування Метаболізм, дисиміляція, асиміляція, ферменти Дослідницький практикум. «Самоспостереження за співвідношенням маситіла і зросту»    
6   Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів Їжа, харчові продукти, харчові добавки Демонстрування плакатів «Склад харчових продуктів»    
7   Харчові та енергетичні потреби людини. Значення збалансованого харчування для збереження здоров’я Збалансоване харчування, недостатнє харчування, надмірне харчування,

вітаміни

Проект

«Збалансоване харчування»

   
ТЕМА 2. ТРАВЛЕННЯ – 5 год  
8   Будова та функції травної системи Травлення, порожнинне травлення, пристінкове травлення, травний канал, травні залози Демонстрування таблиць або слайдів «Травна система людини»    
9   Процеси травлення в ротовій порожнині та шлунку Язик, слинні залози, слина, зуби, карієс, шлунок, шлунковий сік, пепсин, гастрин Лабораторне дослідження.«Зовнішня  будова зубів (за муляжами, моделями)».

Дослідницький практикум.

«Дія ферментів слини на крохмаль»

   
10   Процеси травлення в кишечнику. Виведення з організму неперетравлених решток їжі Дванадцятипала кишка, підшлункова залоза, печінка, жовч, пристінкове травлення, ворсинки, всмоктування Демонстрування таблиць або слайдів «Будова кишечнику людини»    
11   Регуляція процесів травлення в організмі людини Безумовні рефлекси, умовні рефлекси Демонстрування схеми «Регуляція процесів травлення в організмі людини»    
12   Харчові розлади. Профілактика захворювань травної системи Гастрит, панкреатит, апендицит, холецистит, жовчнокам’яна хвороба, дисбактеріоз Демонстрування плакатів «Харчові розлади та їх запобігання»    
    Контроль навчальних досягнень учнів з тем «Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини. Травлення» Пропозиція : контроль провести як самостійну роботу  
ТЕМА 3. ДИХАННЯ – 4 год  
13   Значення дихання для існування організму. Система органів дихання, її будова і функції Зовнішнє дихання, внутрішнє дихання, повітроносні шляхи, носова порожнина, носоглотка, глотка, гортань, трахея, бронхи, легені, альвеоли Демонструванняторса людини та розміщення органів дихання    
14   Процеси газообміну в легенях і тканинах Газообмін, вдихуване, альвеолярне, видихуване повітря Демонстрування досліду з виявлення вуглекислого газу в повітрі, що видихається    
15   Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів Вдих, видих, дихальний центр, життєва ємність легенів Демонструваннямоделі, що пояснює вдих і видих    
16   Хвороби органів дихання і їхня профілактика Грип, ангіна, риніт, трахеїт, астма бронхіальна, пневмонія,  туберкульоз Демонструванняплакатів «Профілактика туберкульозу»    
    Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Дихання» Пропозиція : контроль провести як самостійну роботу  
ТЕМА 4. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ – 7 ГОД  
17   Поняття про внутрішнє рідке середовище організму Внутрішнє середовище організму, кров, тканинна рідина, лімфа Демонстрування таблиці або слайду «Внутрішнє середовище організму людини»; «Склад крові»    
18   Еритроцити. Групи крові. Правила переливання крові Еритроцити, гемоглобін, недокрів’я, групи крові, резус-фактор, резус-конфлікт Демонстрування таблиці або слайда «Будова еритроцитів», «Групи крові»    
19   Лейкоцити. Тромбоцити. Зсідання крові Лейкоцити, тромбоцити, фібриноген, фібрин, гемофілія Демонстрування таблиці або слайда «Будова лейкоцитів», «Будова тромбоцитів», «Зсідання крові».

 

Лабораторна робота.

«Мікроскопічна будова крові людини»

   
20   Серце: його будова і функції Епікард, міокард, ендокард, перикард, передсердя, шлуночки, півмісяцеві клапани, стулкові клапани, коронарні артерії, електрокардіограма Демонструваннятаблиці або слайда «Будова серця»,

муляжів серця

   
21   Поняття про серцевий цикл. Робота серця та її регуляція Серцевий цикл, систола, діастола, артеріальний пульс Лабораторне дослідження. «Вимірювання частоти серцевих скорочень».

Дослідницький практикум. «Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня»

   
22   Будова та функції кровоносних судин. Рух крові по замкненій системі кровоносних судин. Артеріальний тиск Артерії, вени, капіляри, мале коло кровообігу, велике коло кровообігу, артеріальний тиск, гіпертонія, гіпотонія Демонструваннятаблиці або слайда «Кровоносні судини»; вимірювання артеріального тиску    
23   Перша допомога при кровотечах. Серцево-судинні захворювання та профілактикаїх Капілярна, венозна, артеріальна кровотечі, аритмія, дистонія, інфаркт, інсульт, атеросклероз, тромбофлебіт Демонстрування таблиць або слайдів «Надання першої допомоги при кровотечах»; плакатів «Профілактика

серцево-судинних захворювань»

   
    Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Транспорт речовин в організмі людини» Пропозиція : контроль провести як самостійну роботу  
ТЕМА 5. ПРОЦЕСИ ВИДІЛЕННЯ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ – 4 год  
24   Виділення кінцевих продуктів метаболізму – важливий етап обміну речовин. Будова сечовидільної системи людини Нирка, нефрон, сечовий прохід, сечовий міхур, сечівник, первинна сеча, вторинна сеча Демонстрування

таблиці або слайда «Будови сечовидільної системи людини», моделей нирки

   
25   Захворювання сечовидільної системи та профілактикаїх Нефрит, пієлонефрит, гломерулонефрит, сечокам’яна хвороба, уретрит, цистит Демонстрування плакатів «Захворювання сечовидільної системи та їх профілактика»    
26   Будова шкіри та її функції Епідерміс, дерма (власне шкіра), підшкірна жирова клітковина, нігті, волосся Проект

«Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою»

   
27   Терморегуляція в організмі людини. Захворювання шкіри та профілактикаїх Терморегуляція, теплопродукція, тепловіддача, тепловий удар, тепловий сонячний удар Демонструванняплакатів «Захворювання шкіри та їх профілактика»  
    Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Процеси виділення в організмі людини. Терморегуляція» Пропозиція : контроль провести як самостійну роботу
ТЕМА 6. ОПОРА ТА РУХ – 6 год
28   Значення опорно-рухової системи Остеоцити, хондроцити, охрястя Демонструванняслайдів «Скелет людини», «Будова кісткової тканини», «Будова хрящової тканини».

Лабораторне дослідження.«Вивчення мікроскопічної будови кісткової, хрящової тканин»

   
29   Типи кісток скелета людини та особливості їхнього сполучення Окістя, суглоб Демонстрування кісток різних за формою; хребців; декальцинованої та випаленої кісток    
30   Будова скелета людини Череп, хребет, грудна клітка, скелет кінцівок та їхніх поясів Демонстрування скелета людини та ссавців; скелета кінцівок людини

 

   
31   Будова і функції скелетних м’язів Фасція, міозит, міофібрила, міозин, актин Демонстрування слайдів «Будова м’язової системи людини».

Лабораторне дослідження (продовження).

«Вивчення мікроскопічної будови скелетних м’язів»

   
32   Робота м’язів і причини їхньої втоми Робота, сила, витривалість і тонус м’язів, статична і динамічна робота м’язів Лабораторне дослідження.

«Вивчення розвитку втоми при статичному і динамічному навантаженні» і «Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми»

   
33   Перша допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи Розтяги, вивихи, переломи Демонструванняплакатів «Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи»    
34   Розвиток опорно-рухової системи в процесі її онтогенезу Постава, лордоз, кіфоз, сколіоз, плоскостопість,  гіподинамія Проект (за вибором)

«Гіподинамія – ворог сучасної людини»,

«Рухова активність – основа фізичного здоров’я»

   
35   СЕМЕСТРОВИЙКОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХДОСЯГНЕНЬУЧНІВ № 1    
СЕМЕСТР ІІ  
ТЕМА 7. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА –7 год
36   Будова нервової системи людини. Центральна і периферична нервова система Сіра речовина, біла речовина, черепно-мозкові нерви, спинномозкові нерви Демонстрування таблиці «Будова нервової системи людини»  
37   Будова та функції спинного мозку людини Спинний мозок, вставні нейрони, рефлекторна та провідникова функції спинного мозку Лабораторне дослідження.

«Вивчення будови спинного мозку людини (за муляжами та  моделями)»

 
38   Головний мозок людини: стовбурова частина Головний мозок людини, стовбурова частина, мозочок Демонстрування таблиці або слайдів «Будова головного мозку людини»  
39   Головний мозок людини: передній мозок Проміжний мозок, таламус, гіпоталамус, кінцевий (великий) мозок, півкулі головного мозку, зони кори півкуль Лабораторне дослідження.«Вивчення будови головного мозку людини (за муляжами, моделями та пластинчастими препаратами)  
40   Соматична та вегетативна нервова система Соматична та вегетативна (автономна)  нервова система, симпатичний і парасимпатичний відділи вегетативної нервової системи Демонстрування таблиці «Соматична та вегетативна нервова система»  
41   Профілактика захворювань нервової системи Неврастенія, неврози, психози    
42   Контроль навчальних досягнень  учнів з теми «Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система» Час на проведення контролю взято з резервних годин
ТЕМА 8. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ – 7 год
43   Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів Рецептори, сенсорна система, аналізатори    
44   Зорова сенсорна система. Око Зорова сенсорнасистема, очне яблуко,

склера, судинна оболонка ока, рогівка, райдужка, зіниця, кришталик,

склисте тіло, сітківка

Демонстрування таблиць або слайдів «Будова ока», розбірних моделей ока

Лабораторнедослідження. «Виявлення сліпої плями на сітківці»

 
45   Особливості функціонування ока людини

 

Акомодація ока, гострота зору, бінокулярний зір, короткозорість, далекозорість, косоокість, куряча сліпота, дальтонізм Лабораторнедослідження. «Визначення акомодації ока»  
46   Слухова сенсорна система. Вухо. Захист слуху Слухова сенсорна система, барабанна перетинка, молоточок, коваделко, стремінце, завитка, кортіїворган Демонстрування таблиці або слайда «Будова вуха», розбірних моделей вуха, плаката «Профілактика слуху».

Лабораторне дослідження.

«Вимірювання порога слухової чутливості»

 
47   Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю

 

Вестибулярний апарат, рухова сенсорна система, сенсорні системи дотику, температури, болю Демонстрування таблиць або слайдів «Будова вестибулярного апарату», «Розміщення рецепторів в шкірі».

Дослідницькийпрактикум. «Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри»

 
48   Сенсорні системи нюху та смаку. Рецептори внутрішніх органів Нюхова сенсорна система, гострота нюху, смакова сенсорна система, смаковий поріг Демонстрування таблиць або слайдів «Будова органа смаку», «Будова органа нюху»  
49   Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи» Пропозиція: контроль провести як самостійну роботу
ТЕМА 9. Вища нервова діяльність –7 год
50   Поняття про вищу нервову діяльність. Природжені механізми поведінки людини Вища нервова діяльність, безумовні рефлекси, інстинкти Лабораторне дослідження.

«Визначення реакції зіниць на світло»

 
51   Умовні рефлекси. Формування поведінкових реакцій людини Умовний рефлекс, тимчасовий нервовий зв’язок, збудження, гальмування, іррадіація, концентрація Демонстрування таблиць або слайдів «Утворення умовних рефлексів»  
52   Поняття про сигнальні системи. Мова, мислення, свідомість Перша сигнальна система, друга сигнальна система, мова, мислення, абстрактне мислення, свідомість Демонстрування схем «Сигнальні системи», «Форми мислення»  
53   Навчання та пам’ять Навчання, пам’ять, запам’ятовування, відтворення Лабораторнедослідження. «Дослідження різних видів пам’яті»  
54   Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини Темперамент, характер, здібності, обдарованість, звички, навички Дослідницькийпрактикум. «Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту»  
55   Біоритми людини. Сон і неспання Біоритми, біологічний годинник, сон Демонстрування таблиці або слайда «Фази сну»  
56   Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Вища нервова діяльність» Час на проведення контролю взято з резервних годин
ТЕМА 10. Регуляція функцій організму людини – 7год
57   Поняття про гомеостаз і нервову регуляцію функцій організму людини Нервова регуляція,синапс, нейромедіатори Демонстрування таблиці або слайду «Утворення синапсу»  
58   Гуморальна регуляція процесів життєдіяльності. Ендокринна система людини Гуморальна регуляція, гормони, нейрогормони, гіпофіз, гігантизм, акромегалія, карликовість Демонстрування таблиці або слайда «Ендокринна система людини»  
59   Ендокринні залози організму людини. Профілактика захворювань ендокринної системи Щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, тимус, надниркові залози, підшлункова залоза, статеві залози Демонстрування таблиці або слайда «Захворювання ендокринної системи»  
60   Імунна система. Імунітет специфічний і неспецифічний. Імунізація Імунна система, імунітет вроджений (неспецифічний), набутий (специфічний) імунітет), природний та штучний імунітет Демонстрування таблиці або слайда «Види імунітету»  
61   Механізми імунних реакцій організму людини. Алергія. СНІД та його профілактика Алергени, комплекс антиген-антитіло, імунізація, вакцина, лікувальна сироватка, щеплення, алергія Демонстрування плаката «СНІД та його профілактика»  
62   Взаємодія регуляторних систем організму. Стрес і фактори, які його спричиняють Гіпоталамо-гіпофізарна система, стрес, стрес-фактори Демонстрування таблиці або слайда «Етапи утворення стресу»  
63   Контроль навчальних досягнень учнів з  теми «Регуляція функцій організму людини» Час на проведення контролю взято з резервних годин
 

ТЕМА 11. Розмноження та розвиток людини – 4 год

64   Будова та функції репродуктивної системи людини Яєчка, сім’яні міхурці, передміхурова залоза, яєчники, маткові труби, матка, ІПСШ Демонстрування таблиці або слайда «Будова чоловічої статевої системи», «Будова жіночої статевої системи»  
65   Статеві клітини. Менструальний цикл. Запліднення. Вагітність Яйцеклітини, полюція, менструація, менструальний цикл, овуляція Демонстрування таблиць або слайдів «Менструальний цикл», «Запліднення»  
66   Запліднення. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції Онтогенез, запліднення, вагітність, зигота, ембріон, імплантація, плід, плацента, пологи Демонстрування таблиць або слайдів «Етапи ембріонального розвитку дитини»  
67   Постембріональний розвиток людини Біологічний вік, грудний період, дошкільний період, шкільний період, зрілий період, похилий вік, старіння, геронтологія Демонстрування таблиці або слайду «Вікова періодизація людини»  
68   Узагальнення Організм людини як цілісна саморегульована біологічна система. Взаємодія регуляторних систем організму людини    
69   СЕМЕСТРОВИЙКОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХДОСЯГНЕНЬУЧНІВ№ 2  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *