Я у світі 4 клас (за підручником Н.М. Бібік). Мій конспект. Оновлена програма

Скачати файл
(2 бал, середній: 3,50 із 5)
Завантаження...

Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки компетентнісно орієнтованих уроків курсу «Я у світі» у 4-му класі, складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2016 р.) за підручником Н. М. Бібік (X. : Видавнича група «Основа», 2015).

Автор: Ю. М. Алешко, Т. С. Андрухіна
Видавництво: Основа
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 128
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 12 mb

Зміст конспектів уроків дібраний з метою формування в учнів ключових компетентностей, зокрема: соціальної (здатність налагоджувати взаємодію з іншими дітьми та дорослими, працювати в команді, знаходити порозуміння, запобігати конфліктам, ухвалювати самостійні рішення, відповідати за їхні наслідки для оточення, ціннісно ставитися до довкілля та своєї особистості); громадянської (усвідомлення своїх прав і обов’язків, використання моделей поведінки, що відповідають нормам моралі та права, здатність критично мислити, ухвалювати рішення, виявляти громадянську позицію у ставленні до природи, до людей, до самого себе); загальнокультурної (здатність сприймати духовно-моральні основи життя людини, досягнення національної та світової культури, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності, опановувати моделі толерантної поведінки та стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами, різноманітності світу й людської цивілізації); уміння вчитися (здатність визначати мету своєї діяльності, проявляти зацікавленість навчанням, володіти навичками самоконтролю і самооцінювання, набувати індивідуального досвіду самоорганізації, робити нескладні дослідження); інформаційно-комунікативної (уміння добувати, осмислювати, аналізувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою, уміння здійснювати комунікацію у групі та в колективі).

Задля зручності використання всі розробки розміщено на окремих аркушах. Поля для записів дають змогу творчому вчителеві, користу-ючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.

Для вчителів початкової школи.

Зміст
Орієнтовне календарно-тематичне планування

Я — Людина
Урок 1. Життя — найбільша цінність. Практична робота (обговорення ст. 6 Конвенції ООН про права дитини, ст. 3, ст. 21, ст. 27 Конституції України)
Урок 2. Я — неповторна людина
Урок 3. Навчальний проект (індивідуальний). Постаті, які подолали життєві труднощі (за вибором учня)
Урок 4. Особистісний розвиток людини впродовж життя
Урок 5. Винаходи людства
Урок 6. Навчання як засіб досягнення життєвої мети. Як самому себе виховувати?
Урок 7. Планування самонавчання, взаємонавчання. Практична робота «Плануємо пізнавальну діяльність»
Урок 8. Не витрачай даремно час!
Урок 9. Навчальний проект (індивідуальний). Історія досягнень людини (в науці, спорті чи мистецтві)

Я та інші
Урок 10. Роль сім’ї в моєму житті. Мій родовід
Урок 11. Бюджет сім’ї. Економія та збереження майна
Урок 12. Навчальний проект (дослідницький, індивідуальний). Дослідження своїх витрат за тиждень (які товари чи послуги були потрібними та якісними,
а на покупці яких можна було зекономити)
Урок 13. Культура поведінки учня
Урок 14. Засоби масової інформації мого міста/села/селища. Практична робота «Написання замітки до місцевої газети про важливі події, що відбувалися в місті/селі/селищі»
Урок 15. Чому виникають конфлікти? Як налагодити хороші взаємини? Практична робота. Складання правил ведення дискусії. Дискусія «Чим відрізняється стійкість від упертості?»
Урок 16. Соціальна (екологічна) акція «Збережемо ялинку»
Урок 17. Чи варто бути правдивим?
Урок 18. Культура спілкування

Я — українець
Урок 19. Україна — незалежна, демократична, правова держава
Урок 20. Людина в суспільстві. Моделювання різних соціальних ситуацій
Урок 21. Національні та державні символи України. Конституція України (ст. 10, ст. 20, ст. 67). Практична робота. Проведення конкурсу малюнків на тему «Державні символи у моєму житті»
Урок 22. Навчальний проект (груповий). Сім чудес України
Урок 23. Батьки зобов’язані — діти зобов’язані
Урок 24. Навчання — основний обов’язок дітей
Урок 25. Про правопорушення
Урок 26. Передбачайте наслідки своїх учинків. За скоєне відповідають перед законом
Урок 27. Культурна спадщина народу
Урок 28. Свята нашої держави

Я — європеєць
Урок 29. Україна на карті світу. Найбільші українські спільноти в інших країнах світу
Урок 30. Європейський Союз. Союз — співтовариство народів Європи
Урок 31. Навчальний проект (груповий, за вибором учнів). Подорожуємо країнами світу
Урок 32. Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність. Практична робота. Складання листа до однолітка-іноземця про свою країну
Урок 33. У кожному куточку світу — свої традиції та звичаї
Урок 34. Охорона довкілля — спільна справа всіх землян
Література та Інтернет-ресурси

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *