Всесвітня історія 7 клас. Дидактичні матеріали до уроків

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Пропонований посібник містить повний комплект дидактичних матеріалів до уроків курсу всесвітньої історії в 7 класі. Він передбачає завдання з усіх видів діяльності учнів на уроці, а саме: роботу з картою, формування хронологічних вмінь, творчі та пошукові запитання, тести, таблиці, схеми, різноманітні ігри.

Автор: С.І. Климеко, Н.М. Морозова
Видавництво:
 Основа
Рік видання:
 2007
Кількість сторінок: 160
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.7 mb

Видання розраховане на вчителів, методистів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Зміст
СлОвнИК-ДОвіДнИК ДО КурСу
Історичний словник …………………………………………………………………………5
Біографічний довідник …………………………………………………………………..10
КаленДарне планування урОКів ……………………………………………………………16
ХрОнОлОгічна таблИця ДО КурСу …………………………………………………………..24

Тема 1. нарОДження СереДньОвічнОгО Світу,
ОСОблИвОСті йОгО рОзвИтКу
Урок 1 Вступний урок ……………………………………………………………………………….28
Урок 2 Народження середньовічної Європи ……………………………………………….30
Урок 3 людина в Середньовіччі …………………………………………………………………36
Урок 4 Середньовічне європейське суспільство …………………………………………..38
Урок 5 Держава в середньовічній Європі …………………………………………………….42
Урок 6 Європейське середньовічне місто ……………………………………………………44
Урок 7 Господарське й повсякденне життя в середньовічній Європі ……………..50
Урок 8 Узагальнення за темою «Народження середньовічного світу, особливості його розвитку»
Урок 9 Тематичне оцінювання за темою
«Народження середньовічного світу,
особливості його розвитку» …………………………………………………………….55

Тема 2. релігійне та Культурне жИття СереДньОвічнОї ЄврОпИ
Урок 10 релігія та церква в житті суспільства ………………………………………………..61
Урок 11 Хрестові походи …………………………………………………………………………….65
Урок 12 Культура середньовічної Європи. Освіта та наука ……………………………..71
Урок 13 Культура середньовічної Європи. література та мистецтво ………………..73
Урок 14 Узагальнення за темою
«релігійне та культурне життя середньовічної Європи»……………………..78
Варіант І ……………………………………………………………………………………….78
Варіант ІІ ………………………………………………………………………………………81
Урок 15 Тематичне оцінювання за темою
«релігійне та культурне життя середньовічної Європи»……………………..82

Тема 3. візантія. арабСьКИй Світ. ЄврОпа
Урок 16 Візантійська імперія ………………………………………………………………………85
Урок 17 Арабський халіфат …………………………………………………………………………92
Урок 18 Скандинавія ………………………………………………………………………………….97
Урок 19 Англія: від завоювання до парламенту ……………………………………………100
Урок 20 Франція: на шляху до єдності ………………………………………………………..104
Урок 21 Столітня війна ……………………………………………………………………………..106
Урок 22 Німеччина …………………………………………………………………………………..109
Урок 23 Країни басейну Середземномор’я
Урок 24 Узагальнення за темою
«Візантія. Арабський світ. Європа» ………………………………………………..116
Варіант І ……………………………………………………………………………………..116
Варіант ІІ …………………………………………………………………………………….122
Урок 25 Тематичне оцінювання за темою
«Візантія. Арабський світ. Європа» ………………………………………………..125
Варіант І ……………………………………………………………………………………..125
Варіант ІІ …………………………………………………………………………………….128

Тема 4. СлОв’янИ та їХ СуСіДИ

Тема 5. інДія. КИтай
Урок 26 Центральна та Східна Європа ……………………………………………………….132
Урок 27 Північно­Cхідна русь …………………………………………………………………..135
Урок 28 Утворення та зміцнення Московської держави ……………………………….137
Урок 29 Туреччина ……………………………………………………………………………………140
Урок 30 Індія. Імперія Гуптів ……………………………………………………………………..142
Урок 31 Китай ………………………………………………………………………………………….144
Урок 32 Культура Індії та Китаю ………………………………………………………………..146
Урок 33 Узагальнення за темами
«Слов’яни та їх сусіди» та «Індія. Китай» ………………………………………..148
Урок 34 Тематичне оцінювання за темами
«Слов’яни та їх сусіди» та «Індія. Китай» ………………………………………..151
Урок 35 Повторювально­узагальнюючий урок до курсу……………………………….. 153
література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *