Відповіді на тест ЗНО 2017 з історії України

Скачати файл
(1 бал, середній: 4,00 із 5)
Завантаження...

Відповіді до завдань тестового зошита (сертифікаційної роботи) зовнішнього незалежного оцінювання з історії України за 2017 рік.

Видавництво: УЦОЯО
Рік видання:
 2017
Кількість сторінок: 16
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.9  mb

Тестовий зошит – https://rozumaka.com/zavdannya-testu-zno-2017-z-istoriyi-ukrayini/

Відповіді на ЗНО з історії України за 2017 рік.

Поїхали!

Частина 1
Історія України XX — початку XXI століття

Пам’ятайте!
Результат виконання завдань частини 1 буде зараховуватися як державна підсумкова атестація.

Завдання 1—23 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

1. Відстоювання самодержавства, невизнання українців і білорусів як окремих народів, неподільність Російської імперії, антисемітизм – це складові програми

Відповідь: “чорносотенців”.

2. У 1907 р. на західноукраїнських землях відбулося

Відповідь: впровадження загального виборчого права чоловіків.

3. Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни розпочалися в

Відповідь: 1914 р.

4. Прочитайте уривок з історичного документа та виконайте завдання.

«На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами пo справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, який призначає Тимчасовий уряд за пропозицією Центральної Ради. Повноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську…»

Поява цитованого документа призвела до

Відповідь: оформлення компромісу між Українською Центральною Радою та Тимчасовим урядом у вигляді Другого Універсалу.

5. Проаналізуйте наведену картосхему та дайте відповідь на запитання

Хто з діячів зображених на фото, був Президентом державного утворення, позначеного на картосхемі?


Відповідь: В.

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 6-8.

«Уряд Речі Посполитої Польської… і уряд Української Народної Республіки… погодилися на такі рішення:
[…]
2) Кордони між Річчю Посполитою Польською та Українською Народною Республікою визначатимуться таким чином: на півночі від Дністра вздовж р. Збруч, а далі уздовж колишнього кордону між Австро-Угорщиною та Росією…
[…]
4) Український. уряд зобов’язується не укладати будь-яких міжнародних договорів, спрямованих проти Польщі. Ці ж зобов’язання бере на себе уряд Речі Посполитої Польської стосовно Української Народної Республіки.
[…]
5) Національно-культурні права, які польський. уряд надає своїм громадянам української національності, які проживають на території Речі Посполитої Польської, будуть тією ж мірою надані громадянам польської національності, які проживають у межах Української Народної Республіки….
[…]
8) Договір залишається таємним. Його не можна передати третій стороні або публікувати…»

6. У якому році було укладено цитовану угоду?

Відповідь: 1920.

7. У якому пункті угоди зафіксовано положення, що викликали вкрай різку та негативну реакцію громадських і політичних кіл Західноукраїнської Народної Республіки?

Відповідь: другому.

8. Яку подію можна оцінити як порушення умов, викладених у четвертому пункті угоди?

Відповідь: підписання Ризького договору між РСФРР і УСРР та Польщею.

9. Сприятливі умови для розвитку ринкових відносин в УСРР існували за часів реалізації заходів

Відповідь: “нової економічної політики”.

10. Уривок історичного документа, що характеризує часи Голодомору: «Урожай у нас був хороший, але радянська влада до того часу “заготовляла” наш хліб, до тих пір доводила свої плани і завдання до нас, аж допоки ми не залишилися без фунта хліба», – можна використати для пояснення його

Відповідь: передумов.

11. Український таємний університет у 1920-ті рр. діяв на території

Відповідь: Польщі.

12. «Радянські війська в якості союзника Німеччини перейшли кордон. і подають німецькому війську руку. Львів повністю оточений. Опір марний!» – листівку такого змісту німецькі агітатори розповсюджували серед мешканців міста у

Відповідь: вересні 1939 р.

13. Ha карті жирною пунктирною лінією позначено


Відповідь: райони базування загонів Української повстанської армії в 1943-1944 pp.

14. Коли відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела:
«Вони були першими, хто підняв повстання в серці ГУЛАГу.., які струснули основи радянської репресивної машини. Їхнім прапором був чорним – з червоною смугою. Тоді одночасно застрайкувало понад 20 тисяч політв’язнів Норильська, 70 % з яких були українцями.»?

Відповідь: 1953-1954 рр.

15. Хто є автором картини, репродукцію якої зображено на фото?

Відповідь: Т. Яблонська.

16. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.
«У 1 953-1 958 pp. державні закупівельні ціни в УРСР збільшилися загалом утричі, зокрема на зерно – у 7 разів, на продукти тваринництва – у 5,5. Дозволено видавати колгоспникам аванс грішми – 25 % коштів, що отримували колгоспи від реалізації продуктів тваринництва».
Ужиті партійно-радянським керівництвом УРСР заходи було спрямовано на

Відповідь: посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.

17. Л. Костенко, В. Симоненко – діячі, яких об’єднує

Відповідь: належність до плеяди шістдесятників в українській культурі.

18. Одна з характерних ознак суспільно-політичного життя СРСР наприкінці 1970-х – на початку 1980-х рр. – це

Відповідь: конституційне закріплення концепції «розвиненого соціалізму».

19. «Самвидав» – це один із методів боротьби дисидентів у СРСР й УРСР, що полягав у

Відповідь: неофіційному виготовленні та розповсюдженні літературних і публіцистичних творів.

20. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.
«Уранці 19 серпня командуючий сухопутними військами СРСР генерал В. Варенников, прибувши з групою військових до кабінету Голови Верховної Ради УРСР, в ультимативній формі заявив Л. Кравчуку: “Влада перейшла до ДКНС, який врятує країну. Рекомендую Вам зайняти правильну позицію. Змінити свій особистий курс і курс Верховної Ради…”»
Описана подія відбулася на завершальному етапі періоду

Відповідь: “перебудови”.

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 21-23.

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про військові формування на Україні

Верховна Рада України постановляє:
1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.
2. Утворити Міністерство оборони України.
3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку України.

21. Верховна Рада України підпорядковувала собі всі військові формування на території республіки, оскільки

Відповідь: утвердилася парламентська форма правління.

22. Поява цитованого документа зумовлена

Відповідь: проголошенням незалежності України.

23. Ухвалення цитованого документа свідчить про початок в Україні процесів

Відповідь: державотворення.

У завданнях 24-26 до кожного з чотирьох рядків інформації. позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань y бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

24. Установіть відповідність між представником української культури та науки

О. Довженко – кінорежисер
Г. Юра – театральний режисер
А. Кримський – сходознавець
М. Бойчук – художник-монументаліст

25. Установіть відповідність між подією та роком, коли вона відбулася.

початок насильницької колективізації – 1929 р.
судовий процес у справі «Спілки визволення України» (СВУ) – 1930 р.
початок політики “коренізації” – 1923 р.
судовий процес у “Шахтинській справі” – 1928 р.

26. Установіть відповідність між подією періоду «застою» та її наслідком.

зміна політичного керівництва – проведення перших альтернативних УРСР виборів до Верховної Ради УРСР
ліквідація рад народного господарства –  відновлення вертикальної системи управління економікою
ухвалення Конституції УРСР – юридичне закріплення однопартійної політичної системи
підписання СРСР Гельсінського Заключного акту Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі – активізація та організаційне оформлення дисидентського правозахисного руху

У завданнях 27 і 28 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте
позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних
рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша
подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Усі інші види Вашого
запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

27. Установіть послідовність обрання діячів на посаду.

1. Андрея Шептицького – митрополитом Української греко-католицької церкви
2. Дмитра Донцова – головою Союзу визволення України
3. Михайла Грушевського – головою Української Центральної Ради
4. Симона Петлюру – головним отаміаном Армії УНР

28. Розташуйте зображені карикатури за часом їх створення

1. Генетика формальна. Схоластика звичайна.
– Через ці кімнатні рослини, професоре, вам не видно мічурінського саду.
2. – У мене кукурудза до самої шиї
– У мене теж.
3. – Що ви мені пред’являєте? Ви ж щакомпостували таклон на цукор!..
4. Влада, бізнес
Завдання 29 i 30 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді. та запишіть їх у бланку А згідно з інструкцією. Порядок написання цифр значення не має. Для виправлення помилково вказаної відповіді запишіть новий варіант відповіді (три цифри) y спеціально відведеному місці бланка А. Не робіть інших записів y бланку А . тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

29. Які поняття і терміни потрібно використовувати, характеризуючи процеси форсованої індустріалізації радянської України?

Відповідь: «п’ятирічка», «Дніпрогес», «стахановський рух».

30. Які судження щодо зображеного плаката є правильними?

Відповідь: Плакат створено після завершення бойових дій y Європі
в роки Другої світової війни. | Плакат присвячено жертвам нацистського «нового порядку». | Плакат створено в стилі «соціалістичного реалізму».

Ви завершили роботу над завданнями частини 1.
Перевірте правильність перенесення своїх відповідей до бланка А.

Пам’ятайте!
Результат виконання завдань частини 1 буде зараховано
як результат державної підсумкової атестації

 

Частина 2
Історія України від найдавніших часів до кінця XIX століття

Завдання 31-53 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

31. Якою цифрою на картосхемі позначено місцезнаходження історичної пам’ятки, зображеної на фото?

Відповідь: 4.

32. У 907 р., 911 р., 941 р., 944 р. відбулися походи київських князів на

Відповідь: Константинополь.

33. Повстання якого союзу племен проти влади Києва придушила княгиня Ольга?

Відповідь: ревлян

34. Сутність роздробленості Київської держави полягала у

Відповідь: зміцненні самостійності удільних князівств.

35. Терміни “ярлик” і “баскак” потрібно використовувати, характеризуючи наслідки походів на Русь

Відповідь: монголів.

36. Яким роком датується лист, уривок з якого процитовано: “Великославному господарю королю Жигимонту Казимировичу буде честь і слава вовіки, що переміг недруга свого – великого князя Василія московського! А гетьману його вдатному, княз ю Костянтину Івановичу Острозькому, дай Боже здоров’я і щастя надалі ліпшеє!..”?

Відповідь: 1514 р.

37. На фото зображено
Відповідь: церкву Зішестя Святого Духа в Потеличі.

38. Масове поширення єзуїтських колегіумів на українських землях відбувалося після укладення

Відповідь: Люблінської унії (1569 р.).

39. Десятиліття “Золотого спокою” – це період в історії Речі Посполитої, що тривав

Відповідь: від придушення козацького повстання під проводом П. Бута, Я. Острянина, Д. Гуні до початку Національно-визвольної війни на чолі з Б. Хмельницьким.

40. Результат якої битви забезпечив Б. Хмельницькому укладення династичного союзу з Молдавським князівством?

Відповідь: Батозької

41. “Вони… приговорили та постановили мир на тринадцять років під корисними умовами для обох монархій; покривджено тільки козаків, оскільки постановлено в тих пактах, щоб низові запорозькі козаки лишались у послушенстві обох монархій…”, – так Самійло Величко охарактеризував

Відповідь: Андрусівське перемир’я.

42 Укажіть портрет гетьмана, який у боротьбі за єдність козацької держави визнав протекторат Османської імперії над Гетьманщиною.

Відповідь: В.

43. Повстання під проводом С. Палія (1702-1704 рр.) спричинено

Відповідь: ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні.

44. Задунайську Січ було створено на землях, підвладних

Відповідь: Османській імперії.

45. З іменами діячів, портрети яких зображено, пов’язують створення та діяльність

Відповідь: Кирило-Мефодіївського братства.

46. У якому регіоні під впливом “весни народів” активізувався український національний рух?

Відповідь: Східній Галичині

47. Якого віросповідання дотримувалася переважна більшість українського населення Галичини в XIX ст.?

Відповідь: греко-католицького

48. Ідейний і художній рух у культурі кінця XVIII – першої половини XIX ст., в основі якого – духовне життя людини, воля творчої особистості, інтерес до національної культури та фольклору, ідеалізація минулого, – це

Відповідь: “романтизм”.

49. Інтенсивне використання Російською імперією матеріальних і людських ресурсів України впродовж 1853-1856 рр. зумовлено перш за все потребою

Відповідь: ведення бойових дій під час Кримської війни.

50. Перші залізниці в Наддніпрянській Україні з’єднували

Відповідь: чорноморські порти з основними районами виробництва товарного хліба.

51. Який діяч так пояснював мотиви свого вчинку:

“Тільки ж в теперішній час мені нема іншого виходу, як закордонне видання українського часопису, – бо троїсте ярмо: порядків царства Російського та Австро-Угорського над нашою країною, котре не дає їй волі політичної, господарської й освітньої, неволить слово й печать українську настільки, що прихильникам волі народу українського… не можна просто й відверто висловлювати в себе вдома свої думки…”?

Відповідь: М. Драгоманов.

52. Що було одним із проявів аграрного перенаселення західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.?

Відповідь: масова трудова еміграція

53. Хто з митців у листі так описав свою роботу над однією з картин:

“Я зовсім ненароком відвернув полотно і не втерпів, узявся за палітру, і ось тижнів два без віддиху живу з ними, не можу розлучитися – веселий народ! Недарма про них Гоголь писав, усе це правда! Чортячий народ! Ніхто в цілім світі не відчував так глибоко Свободи, Рівності й Братерства. Усе Запорожжя лишалось вільним, нікому не підкорилося…”!

Відповідь: І. Рєпін.

54. Установіть відповідність між уривком з історичного джерела та його назвою.

“Костянтин з матір’ю своєю, Єленою, хрест із Єрусалима приніс… Ти ж із своєю бабусею, Ольгою, принесли хрест від нового Єрусалима – Костянтинограда, по всій землі своїй розставивши, утвердили віру християнську…” – “Слово про Закон і Благодать”

“Якщо вдарить мечем не на смерть, то має заплатити 3 гривні продажі, а потерпілому – гривню за рану, як лікувальне. Коли ж уб’є на смерть, то платити віру…” – “Руська правда”

Й ті ж слов’яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися полянами, а інші – деревлянами, бо осіли в лісах… Другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі і називалися сіверянами…” – “Повість минулих літ”

“А найголовніше – убогих не забувайте, а скільки можете, по змозі годуйте і подайте милостиню сироті, і вдовицю оправдуйте самі, не давайте сильним погубити людину…” – “Повчання дітям…”

55. Установіть відповідність між подією другої половини XVI – першої половини XVII ст. та її наслідком для українських земель.

утворення Речі Посполитої – поширення фільварків
укладення Берестейської унії – розкол православної церкви
заснування перших православних братств у Львові – започаткування книгодрукування
обрання П. Могили Київським митрополитом – реформування православної церкви

56. З’ясуйте, у якому році відбулася подія.

1833 р. – заснування гуртка “Руська трійця”
1848 р – видання першої української газети “Зоря Галицька”
1868 р. – створення у Львові товариства “Просвіта”
1892 р. – створення Наукового товариства ім. Т. Шевченка

У завданнях 57 і 58 розташуйте події в хронологічній послідовності.

57. Установіть послідовність історичних процесів Стародавньої історії України.

3 – панування сарматів у Причорноморських степах
1 – розселення племен трипільської культури на території України
2 – початок грецької колонізації Північного Причорномор’я
4 – Велике розселення слов’ян

58. Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.
4 – “…Гетьман Орлик пішов за королем у Швецію, де мав привілеї “шефа союзної армії” і де знайшов разом зі своєю родиною підтримку навіть після смерті короля…”
1 – “Я йшов, щоб звільнити з облоги пана Гуляницького, неспішно, чекаючи хана, і тільки той прибув, ми поквапилися, і ставши біля Соснівської переправи, застали там п’ятнадцять тисяч московитів… вони почали тікати, а ми… гнати їх аж до Конотопа…”
2 – “А запорожці, як злії оси, не боячись нічого, з одними киями і ножаками лізуть і б’ють Сомкову старшину. Вирвали в Сомка бунчук і переламали надвоє, одняли й булаву, володарем якої став Брюховецький…”
3 – “Спочатку запанувала коротка тиша, але згодом почулися голоси, що хочуть вибрати Мазепу. Це скоро поширилося, і всі почали кричати, що хочуть Мазепу на гетьмана…”

Завдання 59 і 60 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні.

59. Що в історії Київської держави (Русі-України) пов’язано з діяльністю Володимира Великого?

Відповідь: запровадження християнства як державної релігії | будівництво Десятинної церкви | уведення в грошовий обіг власних карбованих золотих і срібних монет.

60. Що передбачала “Ординація Війська Запорозького, що перебуває на службі Речі Посполитої…” (1638 р.)?

Відповідь: обмеження реєстру козаків шістьма тисячами осіб | ліквідацію козацького судочинства| скасування виборності козацької старшини.

Ну ось і все, шановні абітурієнти!
Відповіді до наступних предметів (біологія, фізика, географія, хімія) будуть публікуватися так само!
Не забувайте про нас, рекомендуйте друзям!

Приєднуйтесь до нас в ВК:
– Все Про ЗНО – https://vk.com/vse_pro_zno
– Посібники для підготовки – https://vk.com/posibniki_zno
– Спільнота сайту – https://vk.com/rozumaka_com

Офіційні відповіді вже розміщені на сторінці:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *