Усі уроки української мови 6 клас. 1 семестр. Нова програма

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

У посібнику вміщено всі уроки української мови для І семестру 6 класу, які розроблено за новою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (автори — Г. Т. Шелехова, М. І. Пентилюк, В. І. Новосьолова, Т. Д. Гнаткович, Н. Б. Коржова, К. В. Таранік-Ткачук, 2012 р.). Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.

Автор: Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик, С. В. Мунтян, І. А. Бондаренко
Видавництво: Основа
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 208
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 36.6  mb

Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.

Зміст
Вступ 7
Урок № 1 Краса й багатство української мови 7
Урок № 2 Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники. Навчальне аудіювання тексту художнього стилю 10
Урок № 3 Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Жанри мовлення: оповідання, замітка, повідомлення, план роботи, оголошення, особливості їх побудови 15
Повторовторення узагальненнння
й поглиблення вивченого 20
Урок № 4 Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення 20
Урок № 5 Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні 23
Урок № 6 Складне речення. Розділові знаки в складному реченні 26
Урок № 7 Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі 29
Урок № 8 Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту 32
Урок № 9 Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично) 36
Урок № 10 Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту. Види зв’язку речень у тексті. Навчальне читання мовчки тексту-роздуму художнього стилю 41
Урок № 11 Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Письмовий докладний переказ художнього тексту-роздуму 45
Урок № 12 Типи і стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль 47
Урок № 13 Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту монологічного характеру наукового стилю 50
Лексксикологія. Фразеологія 53
Урок № 14 Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова 53
Урок № 15 Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів 56
Урок № 16 Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (арахаїзми й історизми), неологізми 59
Урок № 17 Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їхньої ролі в текстах різних стилів 62
Урок № 18 Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Типи мовлення (повторення). Особливості побудови опису приміщення й природи. Поєднання в одному тексті різних типів мовлення 65
Урок № 19 Урок розвитку комунікативних умінь № 6.
Усний докладний переказ художнього тексту роповідного характеру з елементами опису приміщення 69
Урок № 20 Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова 72
Урок № 21 Стилістична роль діалектизмів, професійних слів, термінів, просторічних слів 76
Урок № 22 Офіційно-ділова лексика 79
Урок № 23 Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Стилі мовлення (повторення). Поняття про офіційно-діловий стиль 82
Урок № 24 Поняття про фразеологізм, його лексичне
значення 87
Урок № 25 Лексичне значення фразеологізмів 91
Урок № 26 Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів 94
Урок № 27 Фразеологізми в ролі членів речення 97
Урок № 28 Ознайомлення із фразеологічним словником 100
Урок № 29 Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Ділові папери. План роботи. Оголошення 103
Урок № 30 Контрольна робота № 2 з теми «Лексикологія. Фразеологія» (Тестові завдання) 108
Словотвір Орфографія 112
Урок № 31 Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення 112
Урок № 32 Творення нових слів префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним, безафіксним способами, складанням основ. Перехід слів з однієї частини мови в іншу 115
Урок № 33 Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова 119
Урок № 34 Поняття про словотвірний словник. Творення відомих слів, а також поетичних неологізмів 123
Уроки № 35–36 Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення 126
Урок № 37 Зміни приголосних при творенні слів‑іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий); буквосполученням -чн-(-шн-) 129
Урок № 38 Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о) 132
Урок № 39 Урок розвитку комунікативних умінь № 10.
Усний твір-опис приміщення на основі особистих
вражень 135
Урок № 40 Урок розвитку комунікативних умінь № 11.
Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень 138
Урок № 41 Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Правопис складних слів разом та через дефіс 141
Урок № 42 Творення і правопис складноскорочених слів 146
Урок № 43 Написання слів з пів‑. Словотвірний аналіз самостійних частин мови 149
Урок № 44 Контрольна робота № 2 з теми «Словотвір. Орфографія» (Тестові завдання) 152
Морфологі. Орфографія 157
Урок № 45 Загальна характеристика частин мови 157
Урок № 46 Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 161
Урок № 47 Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні і власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники 164
Урок № 48 Велика буква і лапки у власних назвах 168
Урок № 49 Урок розвитку комунікативних умінь № 12.
Усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі 171
Урок № 50 Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Основні джерела матеріалу для твору та його систематизація (практично). Складний план готового тексту й простий план власного висловлювання 174
Урок № 51 Рід іменників. Іменники спільного роду 177
Урок № 52 Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини 180
Урок № 53 Відмінки іменників, їхнє значення 184
Урок № 54 Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни і групи 187
Урок № 55 Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників 190
Урок № 56 Контрольна робота № 3 з теми «Іменник»
(тестові завдання)

3 thoughts on “Усі уроки української мови 6 клас. 1 семестр. Нова програма

  1. Урок № 20 Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова 72

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *