Усі уроки навчання грамоти 1 клас. 2 семестр (за Букварем М. С. Вашуленка, Н. Ф. Скрипченко)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник містить орієнтовне календарне планування та конспекти уроків навчання грамоти у 1 класі (ІI семестр), складені відповідно до оновлених структури і змісту початкового навчання української мови та вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012).

Автор: О.Б. Полєвікова
Видавництво:
 Основа
Рік видання:
 2011
Кількість сторінок: 672
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 5.3 mb

Зміст
Орієнтовне календарне планування уроків навчання грамоти

Букварний період (продовження)
Урок 113. Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че») 15
Урок 114. Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею. Розвиток зв’язного мовлення. Закріплення вивченого про емоційне забарвлення голосу 18
Урок 115. Закріплення знань про звук [ч], букви Ч, ч («че»). Робота над текстом «На полонині» 22
Урок 116. Письмо великої та рядкової букв Ч, ч («че»), складів і слів із ними 25
Урок 117. Звук [й]. Позначення його буквами Й, й («йот») 28
Урок 118. Письмо рядкової букви й («йот»), складів, слів із нею. Письмо великої букви Й («йот»), буквосполучень йо 31
Урок 119. Закріплення знань про букви Й, й («йот»), звук [й]. Формування навичок читання на основі діалогу. Робота з дитячою книжкою. О. Кізим «Маленька читаночка» 35
Урок 120. Звук [х]. Позначення його буквами Х, х («ха») 38
Урок 121. Письмо рядкової букви х («ха»), складів, слів з нею 41
Урок 122. Закріплення знань про букви Х, х («ха»), звук [х] 44
Урок 123. Письмо великої букви Х («ха»). Письмо слів з великою буквою Х («ха») 47
Урок 124. Букви Я, я. Позначення буквою я звуків [йа]. Позначення буквою я звука [а] та м’якості попереднього приголосного. Урок-гра «Поле чудес» 49
Урок 125. Письмо рядкової букви я, складів, слів із нею 55
Урок 126. Письмо великої букви Я, складів, слів із нею 58
Урок 127. Закріплення знань про букви Я, я. Робота з дитячою книжкою. «Я і моя сім’я» 60
Урок 128. Письмо букви я у поєднанні з буквами, що позначають приголосні звуки 64
Урок 129. Звук [ж]. Позначення його буквами Ж, ж («же») 67
Урок 130. Письмо рядкової букви ж («же»), складів, слів із нею 72
Урок 131. Закріплення знань про звук [ж], букви Ж, ж («же»). Опрацювання народної казки «Лисичка і Журавель». Урок-гра 75
Урок 132. Закріплення навичок письма букви ж («же»), слів, речень. Урок-ярмарок 87
Урок 133. Закріплення знань про роль букви я в українській мові. Читання тексту «Світло маяка» 96
Урок 134. Звук [ш]. Позначення його буквами Ш, ш («ша»). Робота з дитячою книжкою. Вірш В. Лучука «Рушник». Урок-гра (урок-майстерня) 100
Урок 135. Письмо рядкової букви ш («ша»), складів, слів із нею. Урок-подорож 111
Урок 136. Закріплення знань про звукове значення букви «ша». Перевірка навичок читання. Урок-турнір 116
Урок 137. Письмо великої букви Ш («ша»), складів і слів із нею 130
Урок 138. Звукосполучення [йі]. Позначення його буквами Ї, ї 134
Урок 139. Письмо рядкової букви ї, буквосполучень, слів із нею 139
Урок 140. Письмо великої букви Ї, буквосполучень, слів із нею 143
Урок 141. Звуки [ц], [ц’]. Позначення їх буквами Ц, ц («це») 146
Урок 142. Письмо рядкової букви ц («це»), складів, слів із нею 150
Урок 143. Закріплення знань про звукові значення букв Ц, ц («це»). Опрацювання тексту «Циркова залізниця». Урок-подорож 153
Урок 144. Письмо великої букви Ц («це»), складів, слів із нею. Письмо речень 158
Урок 145. Звукосполучення [йу]. Позначення його буквами Ю, ю. Робота з дитячою книжкою. Урок-гра «З якої це казки?» (за сторінками прочитаних казок) 161
Урок 146. Письмо рядкової букви ю, буквосполучень, складів, слів із нею. Розвиток зв’язного мовлення. Розмова по телефону 166
Урок 147. Закріплення знань про звукове значення букв Ю, ю на початку складу 169
Урок 148. Буква ю для позначення звука [у] та м’якості попереднього приголосного 172
Урок 149. Письмо великої букви Ю, складів, слів із нею 176
Урок 150. Звукосполучення [йе]. Позначення його буквами Є, є 178
Урок 151. Письмо рядкової букви є, складів, слів із нею 183
Урок 152. Закріплення знань про звукове значення букв Є, є на початку складу. Опрацювання тексту «Морозів малюнок». Урок-гра «Поле чудес» 186
Урок 153. Письмо великої букви Є, складів, слів із нею. Написання слів з великої букви 194
Урок 154. Письмо букви є у сполученні з іншими буквами, у словах, словосполученнях. Списування з рукописного і друкованого тексту 199
Урок 155. Звукосполучення [шч]. Позначення його буквами Щ, щ («ща») 202
Урок 156. Письмо рядкової букви щ («ща»), буквосполучень, слів із нею 206
Урок 157. Закріплення знань про букви Щ, щ («ща»), їх звукові значення. Опрацювання тексту «Наша Батьківщина». Робота з дитячою книжкою «Моя Батьківщина — Україна» 208
Урок 158. Письмо великої букви Щ («ща»), складів, слів із нею. Робота з діалогами 212
Урок 159. Звуки [ф], [ф’]. Позначення їх буквами Ф, ф («еф») 216
Урок 160. Письмо великої та рядкової букв Ф, ф («еф»), складів, слів із ними 221
Урок 161. Закріплення знань про звукове значення букви ф («еф») 223
Урок 162. Звуки [дз], [дз’]. Позначення їх буквосполученнями Дз, дз 229
Урок 163. Письмо буквосполучення дз. Звуко-буквений аналіз слів. Розвиток зв’язного мовлення.
Текст 232
Урок 164. Звук [дж]. Позначення його буквосполученнями Дж, дж 235
Урок 165. Письмо буквосполучення дж. Звуко-буквений аналіз слів 239
Урок 166. Звук [дж]. Позначення його буквосполученнями Дж, дж 241
Урок 167. Закріплення навичок письма слів з букво-сполученням дж. Розвиток мовлення. Закріплення знань про текст. Усний переказ 245
Урок 168. Закріплення знань про вивчені букви та звуки. Списування з друкованого тексту 246
Урок 169. Апостроф. Графічна роль апострофа в українській мові 248
Урок 170. Письмо слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів з апострофом 252
Урок 171. Закріплення вимови слів з апострофом. Робота над прислів’ям 254
Урок 172. Письмо слів з апострофом. Коментоване письмо. Списування з друкованого шрифту 257
Урок 173. Удосконалення навичок читання тексту. Ознайомлення з творчістю українського поета Т. Г. Шевченка 260
Урок 174. Списування рукописних великих і малих літер українського алфавіту в зошит без друкованої основи. Навчальний диктант 263
Урок 175. Ознайомлення з творчістю українського письменника І. Я. Франка. Опрацювання уривка казки «Ріпка» 266
Урок 176. Леся Українка — видатна українська поетеса 268
Урок 177. Виконання письмових творчих вправ. Списування прислів’їв із Букваря. Складання і записування слів зі складів: ґу-, -нок, -дзик, ґа-, -ка, ду-, біл-, -бок 271
Урок 178. М. Коцюбинський. Казка «Про двох цапків та двох кізочок» 274
Урок 179. Виконання творчих завдань 277
Урок 180. Підсумковий урок букварного періоду

Післябукварний період
Урок 181. Наша мова. Робота з дитячою книжкою. І. Січовик «Допиши віршика» 284
Урок 182. Наша мова 289
Урок 183. Подорожуємо просторами України 293
Урок 184. Подорожуємо просторами України 298
Урок 185. Слова ввічливості 300
Урок 186. Слова ввічливості 303
Урок 187. «Весна у синій хустинці» 307
Урок 188. Алфавіт. Звуки мовлення. Букви 309
Урок 189. Діалог. «Підсніжник» (за Б. Вовком) 314
Урок 190. Голосні звуки. Наголос. Склад. Інтегрований урок природознавства та навчання грамоти. Урок-гра «Поле чудес» 317
Урок 191. Перевірка навичок читання та розвитку мовлення 325
Урок 192. Приголосні звуки 327
Урок 193. «Веселий настрій». Робота з дитячою книжкою. Смішинки. Інсценування смішинок 330
Урок 194. Буква ю 334
Урок 195. Закріплення звукових значень букв Ю, ю. Робота над текстом «Десять робітників» 337
Урок 196. Письмо під диктовку складів, слів, речень з вивченими буквами. Урок-мандрівка «Зоряний час» 342
Урок 197 . «У світі тварин» 345
Урок 198. Буква я 348
Урок 199. «Маленькі пуховички» 351
Урок 200. Буква є 354
Урок 201. «Кругленькі, мов клубочки» 357
Урок 202. Виконання творчих письмових вправ 360
Урок 203. Закріплення знань про букви Ї, ї. Опрацювання тексту «На екскурсії». Урок-подорож 363
Урок 204. Буква Ї 368
Урок 205. «Сонечко за всіма ходить» 371
Урок 206. Букви я, ю, є, ї 374
Урок 207. «Від чого розквітла ромашка» 377
Урок 208. Букви г («ге»), ґ («ґе») 381
Урок 209. «Якого кольору земля?» Робота з дитячою книжкою. Ознайомлення з дитячим журналом «Пізнайко» 386
Урок 210. Складаємо розповідь 391
Урок 211. «Дощ іде, пиріщить» 395
Урок 212. Буква Щ («ща»). Урок-гра «Поле чудес» 398
Урок 213. «Джмелик веселий» 403
Урок 214. Вимова звуків [дз], [дз’], [дж] 408
Урок 215. Закріплення знань про звукове значення букв Щ, щ («ща»). Розвиток артикуляційно-вимовних умінь. Словниково-логічні вправи. Презентація «Тематичного словника школяра» К. С. Прищепи та В. Г. Лук’яненка
Урок 216. Виконання творчих завдань 414
Урок 217. «Кольорові вірші» 418
Урок 218. Буква ь (м’який знак). Урок-гра «Що? Де? Коли?» 422
Урок 219. Запам’ятай правило. Пригоди м’якого знака. Робота з дитячою книжкою. «Троє кошенят» (за Д. Біссетом) 427
Урок 220. Перенос слів із буквою ь (м’який знак) 430
Урок 221. «Розповідається про…» 436
Урок 222. Буква ь (м’який знак). Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за опорними словами. Урок-ярмарок 439
Урок 223. Наші зелені друзі 444
Урок 224. Апостроф. Урок-подорож «Морська регата» 448
Урок 225. «Морква солодка…» Урок-гра «Поле чудес» 455
Урок 226. Описуємо предмет. Урок-інсценізація 459
Урок 227. Персонаж твору. Робота з дитячою книжкою. Казка «Як мишеня зупиняло час» 464
Урок 228. Хто? Що? Урок-подорож до чарівного лісу 469
Урок 229. Цікава пригода 473
Урок 230. Слова — назви предметів 476
Урок 231. Загадки 481
Урок 232. Який? Яка? Яке? Які? 484
Урок 233. Загадки пригадаємо, нові прочитаємо. Урок-подорож 490
Урок 234. Що робить? Розвиток зв’язного мовлення 496
Урок 235. Прислухайся до мови природи. Підсумковий урок. Урок-вікторина 499
Урок 236. Слова, протилежні за значенням 503
Урок 237. Свято Букваря 505
Урок 238. Підсумковий урок. Урок-подорож океаном Знань

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *