Усі уроки математики 3 клас. Нова програма

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки всіх уроків математики у 3-му класі, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) з опорою на матеріали чинних підручників.

Автор: М. О. Володарська, О. М. Пілаєва
Видавництво: Основа
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 496
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 88.7  mb

Добірка дидактичних та інтелектуальних ігор, завдань з логічним навантаженням, тренувальних та тестових завдань, матеріали для проведення уроків контролю і корекції знань, зразки наочно-дидактичного матеріалу.
Для вчителів початкової школи.

Зміст
Орієнтовне календарно-тематичне планування
І семестр
УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 2 КЛАС
Урок 1. Усна і письмова нумерація у межах 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Урок 2. Додавання і віднімання двоцифрових чисел
без переходу через десяток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Урок 3. Табличне додавання і віднімання двоцифрових чисел
з переходом через десяток. Cкладання і розв’язування
задач за коротким записом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Урок 4. Зв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання
відніманням. Задачі на знаходження невідомого
від’ємника та задачі на дві дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Урок 5. Рівняння. Розв’язок (корінь) рівняння. Розв’язування
задачі за поданим планом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Урок 6. Додавання і віднімання виду 38 + 2; 80 – 4.
Розв’язування рівнянь. Кут, прямий кут, непрямі кути . . . . 38
Урок 7. Повторення додавання і віднімання виду 36 + 7; 73 – 8.
Задачі, які містять дворазове збільшення (зменшення)
числа на кілька одиниць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 8. Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання
додаванням. Знаходження значень виразів з буквеними
компонентами. Многокутник та його елементи. Побудова
прямокутника за допомогою креслярських інструментів . . . . 45
Урок 9. Властивості дій додавання і віднімання. Розв’язування
рівнянь на знаходження невідомого зменшуваного.
Задачі на знаходження третього доданка . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Урок 10. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток.
Розв’язування задач двома способами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Урок 11. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток.
Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 12. Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3.
Розв’язування складеної задачі на дві дії . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Урок 13. Знаходження значень виразів, що містять дії різного
ступеня. Розв’язування задач, які містять дію множення.
Табель-календар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Урок 14. Назви чисел при діленні. Зв’язок дій множення і ділення.
Прості задачі на ділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок 15. Повторення таблиць множення і ділення чисел на 4.
Використання таблиці для розв’язування задач
і знаходження значень виразів. Знаходження значень
виразів з буквеними даними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Урок 16. Повторення таблиць множення і ділення чисел на 5.
Використання таблиці для розв’язування задач
і знаходження значень виразів. Складання
і розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Урок 17. Повторення таблиць множення і ділення чисел на 6.
Розв’язування задачі на дві дії різного ступеня . . . . . . . . . . . . 76
Урок 18. Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу
за годинником . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Урок 19. Ознайомлення зі взаємопов’язаними величинами: ціна,
кількість, вартість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Урок 20. Розв’язування задач на знаходження четвертого
пропорційного способом зведення до одиниці . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 21. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид).
Дії з іменованими числами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Урок 22. Повторення таблиць множення і ділення чисел на 7.
Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці . . . . . . . . . 93
Урок 23. Задачі з буквеними даними (аналіз розв’язання).
Складання виразів та знаходження їх значень . . . . . . . . . . . . . 97
Урок 24. Повторення таблиці множення і ділення числа 8.
Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид) . . . . . . . . . 100
Урок 25. Робота над задачами на кратне порівняння двох часток . . . . 104
Урок 26. Повторення таблиці множення і ділення числа 9.
Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок 27. Закріплення знань таблиці множення і ділення чисел на 9.
Розв’язування задачі двома способами . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Урок 28. Контроль навчальних досягнень учнів.
Контрольна робота № 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
НУМЕРА ЦІЯ ЧИ СЕЛ У КОНЦЕН ТРІ «ТИСЯЧА »
Урок 29. Аналіз контрольної роботи. Лічба в межах 199.
Додавання і віднімання 1. Задачі на сумісні дії . . . . . . . . . . . 117
Урок 30. Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду.
Задачі на дві дії, які містять знаходження невідомого
зменшуваного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Урок 31. Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків,
одиниць. Назви розрядних чисел. Перетворення
іменованих чисел. Задача на спільну роботу . . . . . . . . . . . . . 125
Урок 32. Читання трицифрових чисел, записаних у нумераційній
таблиці. Додавання розрядних чисел. Творча робота
над задачею . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Урок 33. Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці.
Додавання і віднімання розрядних чисел.
Порівняння чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Урок 34. Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння чисел.
Розв’язування задач на три дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Урок 35. Визначення числа сотень і десятків у трицифрових
числах. Віднімання від трицифрового числа одиниць
певного розряду. Розв’язування задач, які містять
збільшення (зменшення) числа у кілька разів . . . . . . . . . . . . 139
Урок 36. Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями
довжини. Креслення і вимірювання відрізків.
Аналіз розв’язання задачі на три дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Урок 37. Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин.
Відношення між одиницями довжини. Творча робота
над задачею . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Урок 38. Міри маси. Грам. Тонна. Відношення між одиницями
маси. Задачі з буквеними даними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Урок 39. Контроль навчальних досягнень учнів.
Контрольна робота № 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІ МАННЯ ЧИ СЕЛ У МЕЖАХ 1000
Урок 40. Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання
круглих сотень. Додавання і віднімання круглих
десятків з переходом через десяток. Задачі на дві дії
першого ступеня. Творча робота над задачею . . . . . . . . . . . . . 156
Урок 41. Додавання і віднімання круглих сотень і десятків.
Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид) . . . . 160
Урок 42. Усне додавання трицифрових чисел виду 340 + 220.
Розширена задача на зведення до одиниці . . . . . . . . . . . . . . . 164
Урок 43. Усне віднімання трицифрових чисел виду 340 – 220.
Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень.
Задача, яка містить суми двох і трьох доданків . . . . . . . . . . . 167
Урок 44. Усне додавання і віднімання виду 430 + 500; 430 + 50;
760 – 400; 760 – 40. Складена задача, яка містить суми
двох і трьох доданків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Урок 45. Порівняння способів усного додавання круглих
трицифрових чисел. Обчислення значень буквених
виразів. Розширена задача на зведення до одиниці . . . . . . . . 174
Урок 46. Порівняння способів усного віднімання круглих
трицифрових чисел. Перевірка віднімання додаванням.
Розв’язування задачі на три дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Урок 47. Додавання і віднімання виду 230 + 70; 200 – 60. Дії
з іменованими числами. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . 182
Урок 48. Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел
без переходу через десяток. Розширена задача на зведення
до одиниці (другий вид) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Урок 49. Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через
розряд виду 340 + 270. Розширена задача на зведення
до одиниці (другий вид) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Урок 50. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через
розряд виду 420 – 70. Вправи і задачі на застосування
вивчених випадків арифметичних дій . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Урок 51. Віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд
виду 340 – 270. Розширена задача на зведення до одиниці
(другий вид) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Урок 52. Додавання і віднімання способом округлення. Віднімання
трицифрових чисел виду 600 – 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Урок 53. Контроль навчальних досягнень учнів.
Контрольна робота № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІ МАННЯ ЧИ СЕЛ У МЕЖАХ 1000
Урок 54. Аналіз контрольної роботи. Письмове додавання
трицифрових чисел без переходу через розряд.
Прості задачі на додавання. Розв’язування рівнянь . . . . . . 204
Урок 55. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу
через розряд. Задача, яка містить суми двох і трьох
доданків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Урок 56. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку,
коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків
дорівнює 10 десяткам. Задача з буквеними даними . . . . . . . . 212
Урок 57. Віднімання трицифрових чисел у випадку, коли
зменшуване містить один нуль. Складені задачі на дві
і три дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Урок 58. Письмове додавання трицифрових чисел з переходом
через розряд. Складання і розв’язування задачі
за коротким записом. Периметр прямокутника . . . . . . . . . . . 218
Урок 59. Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом
через розряд. Творча робота над задачею. Складена
задача на три дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Урок 60. Письмове додавання трицифрових чисел з переходом
через розряд (два переходи). Розв’язування нерівностей
способом випробування. Складання обернених задач . . . . . . 225
Урок 61. Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом
через розряд (два переходи). Задачі на дві дії, що містять
порівняння першої дії з одним із даних чисел . . . . . . . . . . . . 229
Урок 62. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку
кількох доданків. Задача, яка містить суму трьох доданків . . . 232
Урок 63. Письмове виконання сумісних дій додавання і віднімання.
Задача на три дії (різницеве порівняння двох сум) . . . . . . . . . 237
Урок 64. Контроль навчальних досягнень учнів.
Контрольна робота № 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
ІІ семестр
УСНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИ СЕЛ У МЕЖАХ 1000.
ВЛА СТИВОСТІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ
Урок 65. Усне множення і ділення. Задачі на дві і три дії . . . . . . . . . . 242
Урок 66. Усне множення і ділення. Розв’язування задачі
на різницеве порівняння двох часток (за поданим планом) . . . 246
Урок 67. Повторення. Ділення числа на рівне йому число . . . . . . . . . . 249
Урок 68. Повторення. Ділення нуля. Неможливість ділення
на нуль. Задача, яка містить суми трьох і двох чисел.
Задача на дві дії, яка містить знаходження невідомого
компонента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Урок 69. Множення чисел 10 і 100. Розв’язування задачі,
оберненої до задачі на знаходження суми двох добутків
(за поданим планом) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Урок 70. Множення і ділення на 100. Розв’язування і порівняння
взаємопов’язаних задач на зведення до одиниці . . . . . . . . . . . 259
Урок 71. Ділення виду 80 : 8; 700 : 7. Задача на дві дії, пов’язана
з одиничною нормою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Урок 72. Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове.
Множення одноцифрового числа на розрядне. Задачі
на дві і три дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Урок 73. Ділення числа на добуток. Задача на дві дії, пов’язана
з одиничною нормою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Урок 74. Ділення виду 90 : 30; 600 : 30; 800 : 200. Розв’язування
простих і складених задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Урок 75. Повторення вивченого матеріалу. Самостійна робота . . . . . . 281
Урок 76. Повторення і закріплення вивченого матеріалу . . . . . . . . . . . 282
Урок 77. Контроль навчальних досягнень учнів.
Контрольна робота № 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Урок 78. Аналіз контрольної роботи. Множення суми на число.
Розв’язування задач двома способами. Розв’язування
задач із буквеними даними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Урок 79. Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 24 · 3.
Задача на знаходження суми двох добутків.
Задача, пов’язана з одиничною нормою . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Урок 80. Множення числа на суму. Складання задачі за даним
рівнянням. Задачі, пов’язані з одиничною нормою . . . . . . . . 295
Урок 81. Множення одноцифрового числа на двоцифрове (на основі
переставної властивості дії множення) виду 3 · 24.
Задачі, пов’язані з одиничною нормою. Обчислення
значень буквених виразів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Урок 82. Множення одноцифрового числа на двоцифрове.
Розв’язування задачі на порівняння двох часток . . . . . . . . . . 301
Урок 83. Множення різниці на число. Розв’язування задач . . . . . . . . . 305
Урок 84. Випадки множення і ділення в межах 1000, які зводяться
до табличних. Задачі на три дії, які містять збільшення
(зменшення) числа в кілька разів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Урок 85. Множення виду 240 · 3. Задачі, пов’язані
з одиничною нормою. Складання задач даного виду . . . . . . . 311
Урок 86. Множення виду 3 · 240. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . 314
Урок 87. Множення виду 242 · 3 і 3 · 242. Розв’язування задач . . . . . . 318
Урок 88. Повторення вивченого матеріалу. Самостійна робота . . . . . . 322
Урок 89. Повторення і закріплення вивченого матеріалу . . . . . . . . . . . 324
Урок 90. Контроль навчальних досягнень учнів.
Контрольна робота № 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Урок 91. Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивчених
випадків усного множення і ділення в межах 1000.
Співвідношення між одиницями вимірювання часу . . . . . . . 328
Урок 92. Ділення суми на число. Розв’язування задач двома
способами. Розв’язування задач на час . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Урок 93. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3.
Розв’язування рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Урок 94. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 42 : 3.
Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Урок 95. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72 : 3
і 50 : 2. Задача, пов’язана з одиничною нормою . . . . . . . . . . . 342
Урок 96. Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове способом
розкладання на зручні доданки. Задача, обернена
до задачі на знаходження суми двох добутків . . . . . . . . . . . . 346
Урок 97. Ділення трицифрових чисел на одноцифрове виду 112 : 7
способом розкладання на зручні доданки.
Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
ЧА СТИНИ
Урок 98. Позначення частин числа цифрами. Дроби з чисельником 1
як частина цілого. Утворення і запис. Розв’язування задач . . . . 354
Урок 99. Чисельник і знаменник дробу. Розв’язування задач . . . . . . . 358
Урок 100. Риска дробу як знак ділення. Розв’язування задач . . . . . . . . 364
Урок 101. Порівняння дробів із чисельником 1. Розв’язування задач . . . . 367
Урок 102. Знаходження частини від числа. Розв’язування задач . . . . . 372
Урок 103. Перевірка ділення множенням. Розв’язування задачі,
оберненої до задачі на знаходження суми двох добутків.
Самостійна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Урок 104. Перевірка множення діленням. Складання і розв’язування
задачі за поданим виразом та скороченим записом.
Розв’язування рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Урок 105. Контроль навчальних досягнень учнів.
Контрольна робота № 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Урок 106. Аналіз контрольної роботи. Ділення виду 360 : 3. Задача,
обернена до задачі на знаходження суми двох добутків.
Розв’язування рівнянь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Урок 107. Ділення круглого числа на кругле виду 180 : 60; 420 : 20 . . 388
Урок 108. Ділення виду 51 : 17 способом добору. Розв’язування
і порівняння складених задач на три дії . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Урок 109. Ділення виду 64 : 16 способом послідовного ділення.
Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Урок 110. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі
на три дії, пов’язані із порівнянням двох часток . . . . . . . . . . 401
Урок 111. Залежність результату множення від зміни одного
з компонентів дії. Складені задачі, які містять
знаходження частини числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Урок 112. Залежність частки від зміни діленого. Складені задачі,
які містять знаходження частини числа . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Урок 113. Залежність частки від зміни дільника. Розв’язування
задач на час. Задачі, які містять знаходження
частини числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Урок 114. Ділення трицифрового числа на двоцифрове способом
випробовування. Задачі, обернені до задач
на знаходження суми двох добутків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Урок 115. Ділення з остачею (ознайомлення). Порівняння
числових значень виразів. Задача на дві дії, яка містить
порівняння чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Урок 116. Ділення з остачею (розглядання прийому обчислення).
Задача на знаходження четвертого пропорційного . . . . . . . . 430
Урок 117. Перевірка остачі. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Урок 118. Знаходження числа за його частиною. Розв’язування задач,
які містять знаходження частини числа або числа за його
частиною. Розв’язування нерівностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Урок 119. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.
Самостійна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Урок 120. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.
Розв’язування задач, які містять знаходження частини
числа або числа за його частиною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Урок 121. Контроль навчальних досягнень учнів.
Контрольна робота № 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕН ОГО ЗА РІ К
Урок 122. Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення
вивченого матеріалу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Урок 123. Повторення таблиць множення і ділення.
Ознаки подільності на 2; 5 та 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Урок 124. Повторення ділення з остачею. Розв’язування рівнянь,
у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною.
Розпізнавання трикутників різних видів . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Урок 125. Повторення нумерації трицифрових чисел.
Елементи кола і круга. Побудова кола, круга . . . . . . . . . . . . . 458
Урок 126. Повторення усного додавання і віднімання круглих
трицифрових чисел. Розв’язування складених
сюжетних задач алгебраїчним способом . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Урок 127. Повторення письмового додавання і віднімання
трицифрових чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Урок 128. Повторення позатабличного множення і ділення на
одноцифрове число. Способи раціональних обчислень:
множення і ділення на 5; 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Урок 129. Повторення позатабличного множення і ділення.
Способи раціональних обчислень: множення
і ділення на 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Урок 130. Узагальнення і систематизація знань учнів.
Самостійна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Урок 131. Повторення вивченого матеріалу.
Способи раціональних обчислень: множення на 9; 99 . . . . . . 479
Урок 132. Контроль навчальних досягнень учнів.
Контрольна робота № 9 (річна) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Урок 133. Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення
вивченого матеріалу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Урок 134. Узагальнення й систематизація знань учнів.
Способи раціональних обчислень: множення на 11 . . . . . . . . 485
Урок 135. Розв’язування «цікавих задач» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Урок 136. Підсумковий урок за рік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *