Усі уроки (конспекти) уроки екології 10 клас. Профільний рівень

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Посібник містить розробки всіх уроків екології для 10 класу. Наведені матеріали за змістом і структурою повністю відповідають чинній програмі курсу екології. У розробках уроків широко використовуються інтерактивні методики навчання та інші прогресивні педагогічні технології.

Автор: К. М. Задорожний, В. І. Садкіна
Видавництво:
 Основа
Рік видання:
 2010
Кількість сторінок: 384
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.27 mb

Зміст
Календарно-тематичне планування
Вступ
Урок 1. Екологія як наука. Рівні організації живого на Землі
Урок 2. Соціальні та економічні аспекти екології. Значення екологічної науки

Тема 1. Природа й людина: системний підхід 
Урок 3. Властивості складних систем 23
Урок 4. Біосфера, основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу 27
Урок 5. Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства 31
Урок 6. Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини у природі 35
Урок 7. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їх екологічні особливості 38
Урок 8. Практична робота. Аналіз особливостей історичних етапів узаємодії суспільства і природи 44

Тема 2. Світовий розвиток і екологія 
Урок 9. Основні етапи розвитку світового господарства 48
Урок 10. Екологічна криза 54
Урок 11. Техногенні катастрофи й надзвичайні ситуації 58
Урок 12. Стихійні лиха 64
Урок 13. Глобальні моделі та сценарії майбутнього 71
Урок 14. Практична робота «Порівняння масштабів природних і антропогенних процесів» 80

Тема 3. Техногенез і економіка 
Урок 15. Техногенез і техносфера 88
Урок 16. Еволюція уявлень про роль техносфери на сучасному етапі розвитку суспільства і природи 92
Урок 17. Техногенез і економіка 97
Урок 18–19. Ресурси техносфери — масштаби й межі споживання 105
Урок 20. Практична робота «Оцінювання ресурсозабезпеченості світового господарства» 114

Тема 4. Природокористування як наука про ставлення людини до природних компонентів 
Урок 21. Об’єкт і предмет природокористування 122
Урок 22. Типи й види природокористування 128
Урок 23. Природні ресурси та їхня класифікація 133
Урок 24. Загальні принципи використання і відновлення природних ресурсів і природних умов середовища життєдіяльності 139
Урок 25. Підтримання й відновлення, раціональні зміни екологічної рівноваги природних систем 144
Урок 26. Практична робота «Аналіз структури природокористування. Класифікація
природних ресурсів» 153

Тема 5. Промислове природокористування 
Урок 27. Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання 156
Урок 28. Зміни структури виробництва України та їх прояв у стані довкілля 162
Урок 29. Видобувна й обробна промисловість та їх негативний вплив на довкілля 167
Урок 30. Промислові підприємства теплової енергетики
та чорної металургії, що найбільше забруднюють довкілля. Практична робота «Структура
забруднення навколишнього середовища
в основних індустріальних центрах України» 174
Урок 31. Відходи промислового виробництва та проблема їх утилізації. Практична робота «Проблема переробки й поховання радіоактивних відходів в Україні» 180
Урок 32. Міжнародна торгівля відходами 198

Тема 6. Сільськогосподарське користування
Урок 33. Ресурси сільськогосподарського виробництва й особливості їх використання 205
Урок 34. Причини й наслідки виснаження та знищення ґрунтового покриву 212
Урок 35. Рослинництво, тваринництво та їх негативний
вплив на довкілля 217
Урок 36. Відходи сільськогосподарського виробництва,
проблеми їх утилізації та переробки 223
Урок 37. Альтернативне сільське господарство
та його види 228
Урок 38. Практичні роботи. Аналіз картосхеми еродованості ґрунтів України. Складання схеми відходів сільськогосподарського виробництва
та їх негативного впливу на довкілля 233

Тема 7. Рекреаційне природокористування
Урок 39. Ресурси рекреації та туризму. Особливості впливу рекреаційної діяльності на довкілля 242
Урок 40. Проблема нормування антропогенних навантажень, пов’язаних з рекреаційною діяльністю 247
Урок 41–42. Гірські та приморські території України
як основні регіони розвитку рекреації та туризму. Практична робота «Нанесення на контурну карту України основних курортних центрів, їх аналіз» 251
Урок 43. Природні національні та регіональні ландшафтні
парки як об’єкти регульованої рекреації та туризму 261
Урок 44. Практична робота «Обґрунтування сприятливості ресурсів своєї місцевості для цілей рекреації» 270

Тема 8. Транспорт і природокористування
Урок 45. Види транспорту та їх вплив на навколишнє середовище 272
Урок 46. Транспорт і транспортна мережа як джерело
забруднення навколишнього середовища. Структура транспортних забруднень 278
Урок 47. Найнебезпечніші забруднювачі навколишнього середовища 281
Урок 48. Проблема концентрації транспортних засобів в урбанізованих територіях. Автотранспорт і проблема загибелі тварин 287
Урок 49. Проблема електромагнітного забруднення вздовж ліній електропередач 292
Урок 50. Практичні роботи. Складання схеми класифікації видів транспорту. Аналіз впливу на довкілля різних видів транспорту 296

Тема 9. Військова справа і природокористування
Урок 51. Військові дії — найсуттєвіша криза для довкілля. Мілітаризація та ресурси 300
Урок 52. Світові тенденції «гонки озброєнь» 306
Урок 53. Військові бази як місця зосередження вибухонебезпечних і отруйних речовин, ядерної та бактеріологічної зброї 312
Урок 54. Надзвичайні ситуації на військових об’єктах 319
Урок 55. Полігони для військових навчань як зони
надзвичайних ситуацій. Полігони для випробувань різних видів озброєнь 325
Урок 56. Практична робота. Аналіз інтенсивності ядерних випробувань ХХ століття 331

Тема 10. Наука і природокористування
Урок 57. Наукова діяльність як фактор впливу на навколишнє середовище 339
Урок 58. Синтетичні («нові») речовини та їх небезпека для довкілля 346
Урок 59. Генетично модифіковані види живих організмів та їх вплив на організм людини 357
Урок 60. Науково-дослідні лабораторії, науково-дослідні центри (експериментальні електростанції, реактори, виробництва тощо) як об’єкти підвищеної небезпеки для довкілля 365
Урок 61. Наслідки для біосфери й людини досліджень Космосу 368
Урок 62. Наслідки дослідження Світового океану, широке впровадження комп’ютерної техніки й мобільного телефонного зв’язку 374

Узагальнення
Урок 63. Екологічні проблеми сучасного світу. (Семінар)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *