Хімія. Кишеньковий репетитор для абітурієнтів і старшокласників

Скачати файл
(1 бал, середній: 1,00 із 5)
Завантаження...

Пропонований кишеньковий репетитор з хімії є чудовим додатковим посібником при виконанні домашніх завдань і написанні рефератів, при підготовці до контрольних робіт, екзаменаційних тестів та тестів зовнішнього незалежного оцінювання. Адресується старшокласникам і абітурієнтам.

Автор: Манфред Кубалла, Йоахім Кранц
Видавництво: Богдан
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 240
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 33.9 mb

Зміст
Передмова

Будова атома

1 Модель Дальтона

2 Модель Томсона

3 Ядерна модель (модель Резерфорда)

4 Модель атома Бора

5 Модель будови електронних оболонок атомів

6 Хвильова модель

6.1 Основні властивості хвильової моделі

6.2 Зображення орбіталей

6.3 Періодична система елементів і хвильова модель

Хімічний зв’язок

1 Здатність атомів утворювати сполуки

1.1 Енергія йонізації та спорідненість до електрона

1.2 Валентність атомів

1.3 Електронегативність

2 Типи хімічного зв’язку

2.1 Йонний зв’язок

2.2 Металічний зв’язок

2.3 Ковалентний зв’язок

2.4 Водневий зв’язок

2.5 Вандерваальсова взаємодія (сила)

Енергетика хімічних реакцій

1 Перетворення енергії в хімічних реакціях

1.1 Ентальпія утворення сполук

1.2 Ентальпія утворення простих речовин

1.3 Ентальпія реакції

1.4 Енергія в проміжних реакціях

2 Зміна енергії при кристалізації і розчиненні

2.1 Внутрішня енергія кристалічних речовин

2.2 Теплота розчинення

3 Рушійна сила хімічних реакцій

3.1 Поняття ентропії

3.2 Ентропія простих речовин і сполук

3.3 Ентропія реакції

3.4 Вільна енергія реакції Гіббса

3.5 Зворотність реакції

Швидкість хімічних реакцій

1 Реакції в гетерогенному і гомогенному середовищі

2 Швидкість реакції

2.1 Визначення

2.2 Середня і миттєва швидкість

2.3 Опис швидкості реакції

2.4 Чинники, що визначають швидкість реакції

3 Вираження швидкості реакції

3.1 Молекулярність реакції

3.2 Порядок реакції

4 Каталіз

Хімічна рівновага

1 Характеристики хімічної рівноваги

1.1 Реакції рівноваги

1.2 Константа рівноваги

1.3 Визначення констант рівноваги

2 Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги

2.1 Зміна температури

2.2 Зміна тиску

2.3 Зміна концентрації

2.4 Принцип зміщення рівноваги

3 Рівновага розчинності

3.1 Залежність розчинності від температури

3.2 Добуток розчинності

Кислоти й основи

1 Визначення кислот і основ

1.1 Розвиток понять «кислоти» й «основи»

1.2 Теорія Бренстеда

1.3 Кислоти й основи, за Люїсом

2 Протолітична рівновага

2.1 Йонний добуток води

2.2 Водневий показник

2.3 Сила кислот і основ

2.4 Водневий показник розчинів солей

2.5 Буферні розчини

3 Нейтралізація

3.1 Нейтралізація слабких кислот і основ

3.2 Титрування кислот і основ

Окиснення і відновлення

1 Окисно-відновні реакції

1.1 Рівновага в окисно-відновних реакціях

1.2 Ступінь окиснення

1.3 Рівняння окисно-відновної реакції

2 Корозія

2.1 Кислотна корозія

2.2 Киснева корозія

2.3 Контактна корозія

2.4 Захист від корозії

3 Електрохімія

3.1 Гальванічні елементи

3.2 Електрохімічний ряд напруг металів

3.3 Батареї

3.4 Акумулятори

4 Електроліз

4.1 Напруга розкладу

4.2 Закони Фарадея

Класи органічних речовин

1 Вуглеводні

1.1 Алкани

1.2 Циклоалкани

1.3 Властивості вуглеводнів

1.4 Алкени та алкіни

1.5 Номенклатура вуглеводнів

1.6 Ароматичні вуглеводні (арени)

2 Галогеновуглеводні

2.1 Властивості галогеновуглеводнів

2.2 Застосування галогеновуглеводнів

3 Спирти, феноли й ефіри

3.1 Спирти

3.2 Феноли

3.3 Етери

4 Альдегіди і кетони

4.1 Назви альдегідів і кетонів

4.2 Структура карбонільної групи

4.3 Властивості альдегідів і кетонів

5 Карбонові кислоти

5.1 Назви карбонових кислот

5.2 Структура карбонових кислот

5.3 Властивості карбонових кислот

6 Естери

6.1 Класифікація естерів карбонових кислот

6.2 Назви естерів карбонових кислот

6.3 Властивості естерів

6.4 Жири

7 Мила й інші поверхнево-активні речовини

(миючі речовини)

7.1 Властивості мила й інших поверхнево-активних речовин

7.2 Дія мила й інших поверхнево-активних речовин

8 Вуглеводи

8.1 Класифікація вуглеводів

8.2 Моносахариди

8.3 Олігосахариди

8.4 Полісахариди

9 Протеїни (білки)

9.1 Амінокислоти

9.2 Пептидний зв’язок

9.3 Структура протеїнів

9.4 Властивості протеїнів

10 Пластмаси

10.1 Отримання пластмас

10.2 Структура і властивості пластмас

11 Барвники

11.1 Структурні ознаки молекул барвників

11.2 Класифікація барвників

Органічні реакції

1 Розрив атомних зв’язків

1.1 Гомолітичний розрив зв’язків

1.2 Гетеролітичний розрив зв’язків

2 Радикальні реакції

2.1 Радикальне заміщення

2.2 Радикальна полімеризація

3 Йонні реакції

3.1 Електрофільне приєднання

3.2 Елімінування

3.3 Нуклеофільне заміщення

3.4 Електрофільне заміщення

3.5 Алкілування

3.6 Електрофільне заміщення в заміщених аренів

3.7 Поліприєднання

4 Реакції естерифікації

Ізомерія органічних речовин

1 Що таке ізомерія?

2 Типи ізомерії

2.1 Ізомерія карбонового скелета

2.2 Ізомерія положення засмісника

2.3 Ізомерія положення кратного зв’язку

2.4 Функціональна ізомерія

2.5 Геометрична ізомерія

2.6 Оптична ізомерія

Аналіз органічних сполук

1 Визначення формули

1.1 Якісний аналіз

1.2 Кількісний аналіз

1.3 Визначення молярної маси

1.4 Визначення структурної формули

2 Визначення властивостей речовин

2.1 Виявлення спиртів

2.2 Виявлення альдегідів

2.3 Виявлення крохмалю і целюлози

2.4 Виявлення білків

Додаток

1 Величини та одиниці

2 Газові закони

3 Термодинамічні величини простих речовин і сполук

Стандартна ентальпія утворення ДНГ>298° і ентропія 5*298°

4 Розчини

5 Показники рКкисл. і рКосн. при 25 °С

Предметний покажчик

Періодична система елементів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *