Усі уроки (конспекти) рідної мови 2-4 класи

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник містить орієнтовні конспекти уроків рідної мови у 2–4 класах за підручником М. С. Вашуленка та ін., складені відповідно до чинної Програми з української мови (К. : Початкова школа, 2006). Використання запропонованих авторами дидактичних матеріалів, різноманітних форм і методів навчання сприятиме розвитку навичок грамотного усного й писемного мовлення учнів, вміння розрізняти мовні явища й одиниці, вихованню любові до української мови.

Автор: Бобровська С. В., Курганська А. В., Мартинова С. В.
Видавництво:
 Основа
Рік видання:
 2010
Кількість сторінок: 640
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2 mb

Зміст
2 клас
Урок 1. Вступ. Звуки мовлення. Букви. Каліграфічне написання малих букв українського алфавіту. Вимова та правопис слів азбука, абетка, алфавіт і вересень 15
Урок 2. Звуко-буквений аналіз слів. Складання розповіді на тему «Наші літні канікули». Вимова й правопис слова виразно 17
Урок 3. Каліграфічне написання великих букв українського алфавіту. Слова, близькі за значенням. Вимова та написання слів буква і літера, ґанок, читання 19
Урок 4. Склад. Перенос слів із рядка в рядок 21
Урок 5. Перенос слів зі збігом приголосних звуків. Правильна вимова та написання слів уклонитися, уклін, уклінно 23
Урок 6. Перенос слів із буквами й та ь 25
Урок 7. Слово. Речення. Складання речень за малюнками та опорними словами. Правильна вимова й написання слова олень 27
Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над виражальними засобами мови (без уживання термінів) 29
Урок 9. Роздільне написання слів у реченнях. Складання розповіді за малюнком. Вимова й правопис слів завдання, ведмідь 29
Урок 10. Уявлення про мову як засіб спілкування між людьми 31
Урок 11. Поняття про рідну мову. Спорідненість української мови з російською та білоруською 33
Урок 12. Старі й нові слова в українській мові. Переказування тексту. Вимова й написання слів шофер, телевізор 35
Урок 13. Уявлення про усне й писемне мовлення. Культура мовлення 38
Урок 14. Звертання. Практичне засвоєння різних форм звертання. Складання діалогу за поданими запитаннями 40
Урок 15. Сила голосу і швидкість мовлення. Слова ввічливості. Ситуативні діалогічні вправи. Вимова й написання слів бібліотека, змагання 42
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова речень на задану тему 44
Урок 17. Поглиблення знань про культуру мовлення. Вправляння в етиці мовленнєвої поведінки. Складання діалогу «У магазині» 44
Урок 18. Узагальнення знань та умінь учнів за темою «Мова і мовлення». Перевірна робота 46
Урок 19. Поняття про текст. Розрізнення груп окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту. Вимова й написання слів ґроно, китиця 48
Урок 20. Добір заголовків до текстів. Вправляння у стислому пе-реказі 50
Урок 21. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Доповнення основної частини тексту 52
Урок 22. Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою 54
Урок 23. Види текстів: текст-розповідь, текст-опис, текст-міркування. Складання тексту-міркування й тексту-опису 55
Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Поширення речень образними словосполученнями 57
Урок 25. Засоби зв’язку речень у тексті. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Текст» 57
Урок 26. Поняття про речення. Основні ознаки речення 59
Урок 27. Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні 61
Урок 28. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Складання розповідних речень 63
Урок 29. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях. Складання діалогу на тему «У бібліотеці» 65
Урок 30. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки 67
Урок 31. Закріплення знань про розповідні та питальні речення. Складання розповіді за малюнком та запитаннями 68
Урок 32. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом 70
Урок 33. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання 70
Урок 34. Закріплення знань про спонукальні речення. Виразне читання тексту 71
Урок 35. Закріплення знань про види речень за метою висловлювання. Складання усної розповіді «День народження» за малюнком та поданим планом. Вимова й написання слова листопад 73
Урок 36. Головні слова в реченні. Складання речень 75
Урок 37. Другорядні члени речення. Складання речень за схемою. Навчальне аудіювання («Рідний край»). Вимова й написання слова Батьківщина 77
Урок 38. Встановлення зв’язку слів у реченнях за питаннями 79
Урок 39. Встановлення зв’язку слів у реченні. Поширення речення 81
Урок 40. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання речень із використанням допоміжного матеріалу 82
Урок 41. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення». Перевірна робота 83
Урок 42. Аналіз контрольної роботи. Слова, що означають назви предметів. Складання речень. Вимова й написання слова портфель 85
Урок 43. Розпізнавання іменників (без уживання терміна) за питаннями хто? що? Складання речень 87
Урок 44. Групування предметів за родовими та видовими ознаками. Складання речень 89
Урок 45. Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання форм однини і множини (без уживання термінів). Вимова й написання слів ясен і календар
Урок 46. Змінювання іменників за зразком «один — багато». Редагування тексту. Вимова і правопис слів черевики, шістнадцять 92
Урок 47. Закріплення знань про слова, що означають назви предметів. Навчальне аудіювання за текстом «Ніч і день». Вимова і правопис слова театр та назв днів тижня
Урок 48. Урок розвитку зв’язного мовлення. Установлення межі речень у тексті, записаному без розділових знаків 95
Урок 49. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей. Вимова й написання слова черговий 96
Урок 50. Доповнення діалогу. Складання усної розповіді за серією малюнків 97
Урок 51. Велика літера у кличках тварин. Складання опису тварин 99
Урок 52. Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок. Навчальний діалог. Вимова й написання слова вулиця 101
Урок 53. Закріплення правил написання іменників з великої букви 103
Урок 54. Повторення матеріалу за темою «Слова, що означають назви предметів». Вимова і правопис слова метро 105
Урок 55. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, що означають назви предметів». Контрольне списування 107
Урок 56. Слова, що називають ознаки предметів. Роль прикметника (без уживання терміна) у мовленні. Вимова і правопис слова ознака 108
Урок 57. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за питаннями 110
Урок 58. Зв’язок прикметників з іменниками в реченні. Складання діалогу. Доповнення тексту. Вимова і правопис слова ґудзик 110
Урок 59. Змінювання прикметників з іменниками за зразком «один — багато». Вимова і правопис слова іній 112
Урок 60. Закріплення знань про прикметники. Письмовий переказ тексту за малюнком і поданим планом 114
Урок 61. Спостереження за роллю прикметників у загадках. Складання загадок 116
Урок 62. Прикметники, близькі й протилежні за значенням. Вживання прикметників у переносному значенні. Складання вітання 118
Урок 63. Контроль навчальних досягнень за семестр 120
Урок 64. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за серією малюнків 121
Урок 65. Слова, що називають дії предметів. Складання речень за малюнками. Вимова й написання слів ковзатись, ковзанка, ковзани 121
Урок 66. Роль дієслів (без уживання терміна) у мовленні. Зв’язок дієслів з іменниками в реченні. Доповнення тексту. Вимова й написання слів килим, парасолька 123
Урок 67. Змінювання дієслів з іменниками за зразком «один — багато». Вимова й написання слова жайворонок. Навчальне аудіювання («Волохань») 125
Урок 68. Спостереження за роллю дієслів у мовленні. Виразне читання та переказування уривка з казки «Коза-дереза» 128
Урок 69. Дієслова, близькі та протилежні за значенням. Складання розповіді за серією малюнків та опорними словами 130
Урок 70. Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування тексту шляхом заміни повторів того самого слова близькими за значенням словами 132
Урок 71. Багатозначні дієслова. Складання опису зовнішності людини 132
Урок 72. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, які позначають ді предметів». Складання розповіді за серією малюнків та питаннями 134
Урок 73. Поняття про службові слова, їх роль у реченні. Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні. Навчальний діалог 136
Урок 74. Написання службових слів окремо від інших. Вживання службових слів за змістом речення. Навчальне аудіювання за текстом «Пелюстка і квітка» 138
Урок 75. Корінь слова. Спільнокореневі слова 140
Урок 76. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом 143
Урок 77. Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів 143
Урок 78. Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови 145
Урок 79. Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням 147
Урок 80. Контроль навчальних досягнень 149
Урок 81. Аналіз перевірної роботи. Звуки і букви. Алфавіт. Складання речень 150
Урок 82. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова тексту за поданим початком 152
Урок 83. Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з орфографічним словником 152
Урок 84. Голосні звуки. Позначення їх буквами на письмі. Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу). Перенос слів із буквосполученням йо. Вимова і правопис слів обрій, горизонт, виднокруг 154
Урок 85. Наголос. Наголошений склад. Складотворча роль голосних звуків 156
Урок 86. Наголошені та ненаголошені голосні. Визначення наголосу в словах. Добір спільнокореневих слів. Складання розповіді за малюнками 158
Урок 87. Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів 161
Урок 88. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту для вітальної листівки 163
Урок 89. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова в добору спільнокореневих слів. Складання речень 163
Урок 90. Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених е, и в корені слова. Складання усної розповіді на тему «Зустріч птахів» 165
Урок 91. Слова з ненаголошеними е, и, правопис яких треба запам’ятати. Перевірка написання слів за словником. Складання розповіді за малюнком і питаннями. Вимова й написання слів крига, крижина, крижинка 167
Урок 92. Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко-буквений аналіз слів 170
Урок 93. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над добором влучних слів для висловлювання думки 173
Урок 94. Контроль навчальних досягнень 173
Урок 95. Аналіз перевірної роботи. Приголосні звуки, позначення їх буквами
на письмі. Складання усного опису маку за питаннями і малюнком 173
Урок 96. Звук [ф], позначення його буквою «еф».Складання речень. Вимова і написання слів факел, смолоскип 176
Урок 97. Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз. Складання усного опису джмеля за поданими запитаннями 178
Урок 98. Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ге» і «ґе» 180
Урок 99. Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Поділ тексту на речення 183
Урок 100. Розвиток зв’язного мовлення. Складання опису предмета 185
Урок 101. Дзвінкі та глухі приголосні. Вимова й написання слова космонавт 185
Урок 102. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу перед глухими. Складання усної розповіді за малюнком 188
Урок 103. Закріплення знань учнів про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями 190
Урок 104. Тверді та м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами я, ю, є, і 191
Урок 105. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком
та опорними словами 193
Урок 106. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом. Добір заголовка до нього 195
Урок 107. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Перенос слів із ь. Звуко-буквений аналіз слів 195
Урок 108. Закріплення знань про тверді та м’які приголосні звуки. Усний переказ тексту «Перепілка» 198
Урок 109. Подовжені м’які приголосні, позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Навчальний диктант. Засвоєння форм луг — луже, друг — друже 200
Урок 110. Перенос слів із подовженими приголосними звуками. Складання речень 203
Урок 111. Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнком і запитаннями 205
Урок 112. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за малюнком й опорними словами 207
Урок 113. Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень. Навчальне аудіювання («Найгарніша мама») 207
Урок 114. Правило переносу слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів 209
Урок 115. Контроль навчальних досягнень за семестр 212
Урок 116. Повторення вивченого про текст. Аналіз контрольної роботи 212
Урок 117. Контроль навчальних досягнень за рік 214
Урок 118. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про слово, речення, види речень за метою висловлювання та інтонацією. Добір спільнокореневих слів 215
Урок 119. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова розповіді за зразком із запитаннями
Урок 120. Повторення вивченого про звуки і букви. Складання
розповіді за поданими словами. Підсумок за рік 217

3 клас
Урок 1. Мова й мовлення. Мова як найважливіший засіб людського спілкування. Рідна мова, мова державна. Український алфавіт 220
Урок 2. Наша рідна мова. Мова інших народів. Близькоспоріднені мови 222
Урок 3. Усне мовлення, його основні особливості 224
Урок 4. Особливості писемного мовлення 227
Урок 5. Культура мовлення 229
Урок 6. Слова ввічливості 231
Урок 7. Урок розвитку зв’язного мовлення 234
Урок 8. Текст. Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Добір заголовків до тексту 234
Урок 9. Визначення теми й мети у текстах різних типів 236
Урок 10. Абзац тексту 238
Урок 11. Зв’язки між реченнями в тексті. Частини тексту 240
Урок 12. Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів 242
Урок 13. Складання текстів-інструкцій 245
Урок 14. Особливості текстів-листів. Написання листа 246
Урок 15. Урок розвитку зв’язного мовлення 249
Урок 16. Складання письмових запрошень і привітань. Правило написання адреси 249
Урок 17. Узагальнюючий урок з теми «Текст». Перевірний тест 251
Урок 18. Повторення вивченого про речення 254
Урок 19. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Інтонування речень 256
Урок 20. Звертання. Розділові знаки при звертаннях 258
Урок 21. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні 260
Урок 22. Закріплення знань про члени речення. Встановлення зв’язку слів у реченні 262
Урок 23. Урок розвитку зв’язного мовлення 264
Урок 24. Підсумковий урок з теми «Речення». Мовна тема «Мова і мовлення. Текст. Речення» 264
Урок 25. Слово. Значення слова. Слово з прямим і переносним значенням 266
Урок 26. Слова, що мають кілька значень 269
Урок 27. Слова, які звучать і пишуться однаково 271
Урок 28. Слова, близькі за значенням (синоніми) 272
Урок 29. Ознайомлення з фразеологізмами. Навчальне аудіювання 274
Урок 30. Слова, протилежні за значенням (антоніми) 277
Урок 31. Урок розвитку зв’язного мовлення 279
Урок 32. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних навичок 279
Урок 33. Будова слова. Закінчення слова. Роль закінчень для зв’язку слів у реченні 280
Урок 34. Основа слова 283
Урок 35. Загальне уявлення про частини основи 285
Урок 36. Спільнокореневі слова. Корінь слова 287
Урок 37. Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова 289
Урок 38. Розрізнення слів з омонімічними коренями 291
Урок 39. Урок розвитку зв’язного мовлення 293
Урок 40. Чергування голосних о, е, і в коренях слів 294
Урок 41. Чергування приголосних звуків [г, к, х] — [з, ц, с] — [ж, ч, ш] у коренях слів 296
Урок 42. Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними [е], [и]. Правило написання слів з цими звуками 298
Урок 43. Перевірка правильності написання слів з ненаголошеними голосними [е] та [и] 301
Урок 44. Закріплення правил про вимову й правопис слів з ненаголошеними [е], [и] 303
Урок 45. Контрольна робота. Аудіювання 304
Урок 46. Вимова, правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом 307
Урок 47. Урок розвитку зв’язного мовлення 308
Урок 48. Дзвінкі й глухі приголосні. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними 309
Урок 49. Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів та складів перед наступним глухим приголосним 311
Урок 50. Явища заміни в коренях дзвінких звуків глухими і навпаки. Зоровий диктант 312
Урок 51. Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів 314
Урок 52. Префікси й прийменники 316
Урок 53. Правопис префіксів роз-, без- 318
Урок 54. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних умінь 319
Урок 55. Урок розвитку зв’язного мовлення 320
Урок 56. Вимова і правопис слів з префіксами з-, с- 320
Урок 57. Закріплення правила про вимову й правопис слів з префіксами з-, с- 322
Урок 58. Правило вживання апострофа після префіксів 324
Урок 59. Закріплення правила вживання апострофа після префіксів 326
Урок 60. Суфікс як значуща частина слова 328
Урок 61. Правопис слів із суфіксом -ар. Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу функцію 330
Урок 62. Перевірка знань з мови й мовлення, мовних умінь і навичок (тести) з теми «Слово. Будова слова» 332
Урок 63. Урок розвитку зв’язного мовлення 333
Урок 64. Аналіз тестової роботи. Закріплення вивченого з теми «Будова слова» 334
Урок 65. Загальне уявлення про частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прийменник. Зіставлення іменників, прикметників, дієслів за їх значенням, питаннями, роллю в реченні 335
Урок 66. Логічні вправи на розрізнення слів за родовими й видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови 338
Урок 67. Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв’язками з іншими словами 340
Урок 68. Урок розвитку зв’язного мовлення 342
Урок 69. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв’язок з іншими словами в реченні). Іменники, що означають назви істот та назви неістот 342
Урок 70. Власні й загальні іменники. Велика буква у власних
іменниках 344
Урок 71. Закріплення навичок правопису загальних і власних іменників 346
Урок 72. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи на творення іменників від прикметників 348
Урок 73. Поняття предметності на прикладі іменників, що означають дію. Практичні вправи у творенні іменників від дієслів за зразком 350
Урок 74. Урок розвитку зв’язного мовлення 352
Урок 75. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній 352
Урок 76. Вправи на визначення роду іменників 354
Урок 77. Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або у множині 356
Урок 78. Змінювання іменників за питаннями прийменника й закінчення як засіб зв’язку слів у реченні 358
Урок 79. Закріплення знань про синтаксичну роль прийменників і закінчень 360
Урок 80. Урок розвитку зв’язного мовлення 362
Урок 81. Загальне питання про прикметник (питання, значення, роль у реченні) 362
Урок 82. Зв’язок прикметників з іменниками 365
Урок 83. Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками 366
Урок 84. Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками 368
Урок 85. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних умінь 370
Урок 86. Урок розвитку зв’язного мовлення 372
Урок 87. Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити питання до прикметників, редагувати текст 372
Урок 88. Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників 373
Урок 89. Вправи на визначення роду й числа прикметників за іменником 376
Урок 90. Повний аналіз прикметників як частини мови 377
Урок 91. Спостереження за вживанням прикметників у прямому й переносному значенні 378
Урок 92. Урок розвитку зв’язного мовлення 380
Урок 93. Контрольна робота. Мовна тема «Іменник. Прикметник» 380
Урок 94. Закріплення й узагальнення знань про прикметник 382
Урок 95. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні 384
Урок 96. Спостереження за роллю дієслів у реченні і тексті. Дієслова-синоніми і дієслова-антоніми 385
Урок 97. Змінювання дієслів за часами 387
Урок 98. Розвиток зв’язного мовлення 390
Урок 99. Вправи на розрізнення часових форм дієслів 390
Урок 100. Закріплення знань про часові форми дієслів 392
Урок 101. Контрольне списування 393
Урок 102. Змінювання дієслів минулого часу за родами 394
Урок 103. Вправляння у змінюванні дієслів минулого часу за родами. Складання усного опису дятла за ілюстрацією 396
Урок 104. Урок розвитку зв’язного мовлення 398
Урок 105. Контрольне аудіювання. Змінювання дієслів за часами 399
Урок 106. Неозначена форма дієслова 401
Урок 107. Творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного 402
Урок 108. Розрізнення дієслів неозначеної форми за питаннями що робити? що зробити? 404
Урок 109. Творення часових форм від неозначеної форми дієслова 406
Урок 110. Урок розвитку зв’язного мовлення 408
Урок 111. Написання не з дієсловом 408
Урок 112. Вправляння у розборі дієслова як частини мови 410
Урок 113. Контрольна робота. Мовна тема «Дієслово» 411
Урок 114. Повторення вивченого за рік. Звуки та букви. Апостроф. Перенос слів 412
Урок 115. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних навичок 414
Урок 116. Повторення вивченого за рік. Текст. Речення 415
Урок 117. Урок розвитку зв’язного мовлення 417
Урок 118. Підсумковий урок 417

4 клас
Урок 1. Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу 419
Урок 2. Збагачення мови новими словами 421
Урок 3. Українська мова. Спорідненість її з іншими мовами 423
Урок 4. Усне й писемне мовлення 425
Урок 5. Культура мовлення й спілкування 427
Урок 6. Тема, мета, заголовок тексту 429
Урок 7. Роль слів у побудові тексту 432
Урок 8. Поділ тексту на частини. План тексту 433
Урок 9. Урок розвитку зв’язного мовлення. Краса осіннього лісу (парку, саду). Твір на основі екскурсії 435
Урок 10. Текст-розповідь 435
Урок 11. Текст-опис 438
Урок 12. Текст-міркування 439
Урок 13. Будова тексту 441
Урок 14. Замітка до газети. Узагальнення знань і вмінь з розділу «Текст» 444
Урок 15. Контрольне списування 446
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. «Ромашка». Переказ тексту 447
Урок 17. Аналіз контрольної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією 447
Урок 18. Закріплення знань про основу речення. Зв’язок слів у реченні 449
Урок 19. Зв’язок слів у реченні. Речення й словосполучення 452
Урок 20. Однорідні члени речення 454
Урок 21. Поєднання однорідних членів речення за допомогою cполучників 456
Урок 22. Залежні слова при однорідних членах речення 458
Урок 23. Закріплення знань і вмінь про однорідні члени речення 460
Урок 24. Розвиток зв’язного мовлення. Яблуня і береза. Порівняльний опис 462
Урок 25. Уявлення про складне речення. Побудова складного речення. Узагальнення знань і вмінь з розділу «Речення» 462
Урок 26. Контрольна робота. Диктант 465
Урок 27. Аналіз контрольної роботи. Іменник як частина мови 465
Урок 28. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Пряме й переносне значення іменників 467
Урок 29. Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменника 469
Урок 30. Особливості відмінювання іменників різного роду в однині 471
Урок 31. Розрізнення відмінків іменників жіночого роду 473
Урок 32. Урок розвитку зв’язного мовлення: «Хто хоче їсти, той має метикувати». Обґрунтування вибору заголовку до тексту 475
Урок 33. Перевірка закінчення іменників чоловічого роду з основою на приголосний у родовому відмінку однини 475
Урок 34. Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду 477
Урок 35. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду 479
Урок 36. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини 481
Урок 37. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку 484
Урок 38. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини 486
Урок 39. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини 488
Урок 40. Урок розвитку зв’язного мовлення. Шкідливість куріння. Переказ тексту 490
Урок 41. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини 490
Урок 42. Вимова й правопис іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини 492
Урок 43. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині 494
Урок 44. Правопис закінчень іменників у родовому відмінку множини 497
Урок 45. Вживання іменників без прийменників і з прийменниками 498
Урок 46. Правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини 501
Урок 47. Контрольна робота. Мовна тема «Іменник» 503
Урок 48. Розвиток зв’язного мовлення. Мій улюблений дитячий журнал. Розповідь з обґрунтуванням власної думки 505
Урок 49. Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні 505
Урок 50. Прикметники — синоніми й антоніми. Пряме й переносне значення прикметників 507
Урок 51. Уживання прикметників у художніх творах та в науково-популярних текстах 510
Урок 52. Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без терміна, практично) 513
Урок 53. Вправи на визначення роду й числа прикметників за іменниками 514
Урок 54. Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами та числами 516
Урок 55. Контрольний диктант з граматичним завданням 518
Урок 56. Розвиток зв’язного мовлення: «Турботливий носоріг». Переказ тексту 519
Урок 57. Аналіз контрольної роботи. Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників в однині 520
Урок 58. Вправи на визначення відмінка прикметників у реченні за відмінком іменника 521
Урок 59. Закріплення вмінь уживати прикметники в мовленні в різних формах, використовувати прикметники з описовою метою 524
Урок 60. Спостереження за вживанням прикметників у різних ипах тексту 527
Урок 61. Вимова і правопис прикметників на -ськ-, -зьк-, -цьк- 529
Урок 62. Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду
в місцевому відмінку однини 530
Урок 63. Спостереження за вживанням прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметника у сполученні з іменником 533
Урок 64. Урок розвитку зв’язного мовлення: «Джерельце взимку». Переказ тексту 535
Урок 65. Тренувальні вправи на використання прикметників у мовленні. Практичні словотворчі вправи. Усний опис зимового пейзажу 536
Урок 66. Форми давального й місцевого відмінків прикметників жіночого роду в однині 538
Урок 67. Контрольна робота за мовною темою «Прикметник» 540
Урок 68. Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за семестр 541
Урок 69. Відмінювання прикметників у множині. Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині 543
Урок 70. Узагальнюючий урок з теми «Прикметник». Навчальний переказ 545
Урок 71. Контрольний диктант 546
Урок 72. Розвиток зв’язного мовлення: «Як краще провчити?» Власна оцінка поведінки героїв прочитаного тексту 547
Урок 73. Аналіз контрольної роботи. Поняття про числівник як частину мови. Спостереження за функціональною роллю числівників у мовленні 547
Урок 74. Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників 50–80 549
Урок 75. Закріплення та узагальнення мовленнєвих умінь, пов’язаних з уживанням числівників 551
Урок 76. Займенник як частина мови, його основні ознаки. Особові займенники 554
Урок 77. Спостереження за вживанням особових займенників у текстах 556
Урок 78. Розвиток зв’язного мовлення: «Життя в зимовому лісі». Докладний переказ тексту 558
Урок 79. Займенники 1 особи однини та множини. Роздільне написання займенників з прийменниками 558
Урок 80. Займенники 2-ї особи однини і множини 561
Урок 81. Займенники 3-ї особи однини і множини 563
Урок 82. Повторення та узагальнення вивченого про займенник. Творча робота на вживання займенників 566
Урок 83. Контрольна робота. Мовні теми «Числівник», «Займенник» 567
Урок 84. Урок розвитку зв’язного мовлення: «Чому я люблю свою Батьківщину?» Твір-міркування 569
Урок 85. Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про дієслово як частину мови. Написання не з дієсловами. Спостереження за зв’язком дієслова в реченні з іншими частинами мови 569
Урок 86. Неозначена форма дієслова 571
Урок 87. Змінювання дієслів за часами 574
Урок 88. Змінювання дієслів за числами 576
Урок 89. Дієслова, що виражають незавершену та завершену дію 578
Урок 90. Урок розвитку зв’язного мовлення. Дві груші й одна. Стислий переказ тексту 581
Урок 91. Дієслова теперішнього часу. Визначення особи й числа дієслів теперішнього часу 582
Урок 91. Дієслова майбутнього часу 584
Урок 92. Перша і друга дієвідміни дієслів 587
Урок 93. Правопис особових закінчень дієслів 589
Урок 94. Написання закінчень у дієсловах другої особи 591
Урок 95. Написання закінчень у дієсловах 3-ї особи 593
Урок 96. Урок розвитку зв’язного мовлення: «Правда буває гірша за кривду». Творчий переказ тесту 596
Урок 97. Правопис ненаголошених особливих закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу 596
Урок 98. Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за числами та за родами (в 3-й особі однини) 599
Урок 99. Вправи на визначення роду дієслів минулого часу 602
Урок 100. Значення дієслівних форм на -ся (-сь). 604
Урок 101. Урок розвитку зв’язного мовлення: «В гостях у весни». Вибірковий переказ тексту 607
Урок 102. Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово». Урок-гра 607
Урок 103. Контрольний диктант з теми «Дієслово» 609
Урок 104. Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з прислівником як частиною мови 610
Урок 105. Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників 612
Урок 106. Практичне ознайомлення із формами ступенів порівняння прислівників. Спостереження за вживанням у мовленні прислівників синонімів та антонімів 614
Урок 107. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками 616
Урок 108. Урок розвитку зв’язного мовлення: «Моя улюблена телепередача». Твір з обґрунтуванням власної думки 618
Урок 109. Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах 618
Урок 110. Узагальнюючий урок за темою «Прислівник» 621
Урок 111. Контрольна робота. Мовна тема «Прислівник» 623
Урок 112. Аналіз контрольної роботи. Текст, його головна думка, заголовок. Порядок виконання звуко-буквеного аналізу слова. Порядок розбору слів за будовою 625
Урок 113. Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, зв’язних текстах. Спостереження за роллю префіксів у словах 627
Урок 114. Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами 628
Урок 115. Урок розвитку зв’язного мовлення: «Моя заповітна мрія». Твір з обґрунтуванням своєї думки 631
Урок 116. Вправляння у встановленні зв’язків слів у реченнях. Спостереження за вживанням числівників у мовленні 631
Урок 117. Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні. Граматичний аналіз дієслівних форм різних часів 632
Урок 118. Конструктивні вправи на нормативне вживання
в мовленні граматичних форм вивчених частин мови 634
Урок 119. Підготовка до підсумкової роботи за рік 635
Урок 120. Підсумкова контрольна робота за рік 636
Урок 121. Урок розвитку зв’язного мовлення. «Біла пір’їнка». Докладний переказ тексту 636
Урок 122. Аналіз контрольної роботи. Узагальнюючий урок. Колективна усна розповідь на тему «Наш рідний край» 636
Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *