Усі уроки (конспекти) географії 10 клас (Стандарт і академічний рівень)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

У посібнику представлені усі уроки до курсу соціально-економічної географії 10 класу, за програмою 12-річної школи для стандартного та академічного рівнів. Вони розроблені із застосуванням сучасних ін­новаційних технологій, новітніх форм і методів роботи.

Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Автор: Г.Д. Довгань
Видавництво:
 Основа
Рік видання:
 2010
Кількість сторінок: 204
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.9 mb

Зміст
Передмова
Вступ
Урок 1. Предмет соціально-економічної географії світу.
Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Історико-географічні регіони світу. Видатні економгеографи світу

Розділ І. Загальна економіко-географічна характеристика світу
Тема 1. Політична карта світу
Урок 2. Сучасна політична карта світу. Відмінність понять
«країна», «держава», «залежна країна», «колонія».
Етапи формування політичної карти світу 14
Урок 3. Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав. Політичні та економічні системи країн 20
Урок 4. Типологія держав 26
Урок 5. Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні та спеціальні організації 32
Урок 6. Геополітична картина сучасного світу.
Політико-географічне положення країн.
Основні вектори зовнішньої політики України.
Підсумковий урок за темою «Політична карта світу» 38

Тема 2. Населення світу
Урок 7. Населення світу: кількість, відтворення, розміщення. Демографічні процеси і демографічна політика 42
Урок 8. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків 48
Урок 9. Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення й сучасне поширення релігійних вчень 54
Урок 10. Соціальна і професійна структура. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття. Практична робота № 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу 59

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи
Урок 11. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне 66
Урок 12. Географія світових природних ресурсів. Мінеральні
ресурси світу 70
Урок 13. Земельні, водні, лісові, кліматичні, рекреаційні ресурси світу. Ресурси Світового океану 75
Урок 14. Практична робота № 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу 81

Тема 4. Світове господарство
Урок 15. Сучасне світове господарство. Міжнародний
географічний поділ праці. Етапи формування світового господарства 85
Урок 16. Поняття «НТР» та її основні ознаки. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва 91
Урок 17. Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу 97
Урок 18. Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони 107
Урок 19. Географія світового транспорту 115
Урок 20. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм 123

Тема 5. Глобальні проблеми людства
Урок 21. Поняття про глобальні проблеми людства, роль світової громадськості у їх розв’язанні 130
Урок 22. Підсумковий урок за темами: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства» 140

Розділ ІІ. Регіони та країни світу
Тема 1. Країни Європи
Урок 23. Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні 144
Урок 24. ФРН 151
Урок 25. Велика Британія 158
Урок 26. Франція 163
Урок 27. Італія 169
Урок 28. Практична робота № 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великої Британії, Італії 173
Урок 29. Держави-сусіди України. Економіко-географічна характеристика Росії. Особливості ЕГП. Природно-ресурсний потенціал. Населення та демографічні проблеми 175
Урок 30. Росія. Сучасний стан економіки. Характеристика господарства. Територіальні відмінності. Зовнішньоекономічні зв’язки 179
Урок 31. Польща. Білорусь. Порівняльна економіко-географічна характеристика 186
Урок 32. Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова 190
Урок 33. Підсумковий урок за темою «Країни Європи» 197

Тема 2. Країни Азії
Урок 34. Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії у світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм 201
Урок 35. Японія 206
Урок 36. Китай. Природні умови та ресурси. Особливості населення, демографічна політика і трудові ресурси 213
Урок 37. Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Відмінності між Західним і Східним Китаєм 218
Урок 38. Індія 225

Тема 3. Країни Америки. США — найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна
Урок 39. Склад території. Особливості економіко-географічного положення. Сторінки освоєння регіону та формування території США і Канади. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діаспора США і Канади. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал США 229
Урок 40. Населення та господарство США 234
Урок 41. Практична робота №4. Порівняльна характеристика господарства економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу 244
Урок 42. Канада 246

Тема 4. Країни Латинської Америки
Урок 43. Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Політична карта. Різноманітність країн. Особливості населення. Основні ознаки географії господарства. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці 253
Урок 44. Провідні країни Латинської Америки 261

Тема 5. Країни Африки, Австралії та Океанії
Урок 45. Африка. Природно-ресурсний потенціал та його використання. Особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки 269
Урок 46. Характеристика окремих країн Африки 275
Урок 47. Австралія 282
Урок 48. Океанія 286
Урок 49. Узагальнення. Всесвітні економічні відносини 292
Література 300
Список Інтернет-джерел

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *