Уроки алгебри у 7 класі

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник призначений для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають алгебру в 7 класі 12-річної школи за підручником Г.П.Бевз, В.Г.Бевз «Алгебра»

Посібник містить календарне планування, детальні розробки уроків на І та ІІ семестри (86 уроків). У наведених конспектах подаються тема, дидактична мета, тип уроку та опис обладнання, яке необхідне для проведення уроку.

Автор: Н.В. Заріцька та ін.
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 136
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.9 mb

Зміст
Передмова……………………………………………………………………………………………5
Тематичне планування уроків алгебри……………………………………………………………6

Тема 1. Лінійні рівняння з однією змінною
Урок 1. Рівняння. Знаходження компонентів арифметичних дій………………………..……….8
Урок 2. Рівняння. Знаходження компонентів арифметичних дій……………………..…………9
Урок 3. Рівносильні рівняння……………………………………………………………………..11
Урок 4. Лінійне рівняння з однією змінною……………………………………………………..12
Урок 5. Лінійне рівняння з однією змінною……………………………………………………..14
Урок 6. Лінійне рівняння, яке містять змінну під знаком модуля……………………………….16
Урок 7. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі
Урок 8. Розв’язування задач за допомогою складання лінійних рівнянь……………….…..…20
Урок 9. Розв’язування задач за допомогою рівнянь………………………………….…………21
Урок 10. Лінійні рівняння з однією змінною. Контрольна робота………………………………24
Урок 11. Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ………………..………………………25

Тема 2. Цілі вирази
Урок 12. Вирази. Числові вирази…………………………………………………………………27
Урок 13. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази………………………………………….29
Урок 14. Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразів……….……………….31
Урок 15. Вирази зі змінними. Тотожності……………………………………………………….33
Урок 16. Тотожні вирази. Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей………….34
Урок 17. Вирази. Тотожності. Контрольна робота………………………………………………36
Урок 18. Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ……………………………..….….37

Тема 3. Степінь з натуральним показником
Урок 19. Степінь з натуральним показником……………………………………………………38
Урок 20. Степінь з натуральним показником……………………………………………………40
Урок 21. Властивості степеня з натуральним показником……………………………………..41
Урок 22. Властивості степеня з натуральним показником. Степінь степеня…………..……..43
Урок 23. Властивості степеня (продовження). Степінь добутку й відношення……………….44
Урок 24. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена…………………………….………………47
Урок 25. Множення одночленів…………………………………………………………………..50
Урок 26. Піднесення одночленів до степеня…………………………………………………….51
Урок 27. Розв’язування вправ……………………………………………………………………53
Урок 28. Розв’язування вправ…………………………………………………………………….54
Урок 29. Степінь з натуральним показником. Контрольна робота………………..………….56
Урок 30. Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ…………………………………….57

Тема 4. Многочлени
Урок 31. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення……………………………….58
Урок 32. Додавання і віднімання многочленів…………………………………………………..60
Урок 33. Додавання та віднімання многочленів…………………………………………………61
Урок 34. Множення многочленна на одночлен…………………………………………………..62
Урок 35. Множення двох многочленів……………………………………………………………64
Урок 36. Множення многочленів………………………………………………………………….65
Урок 37. Розкладання многочленів на множники винесенням спільного множника за дужки………………………………………………………………………………………..67
Урок 38. Розкладання многочленів на множники винесенням спільного множника за дужки……………………………………………………………………………………..68
Урок 39. Розкладання многочленів на множники способом групування……………….……..70
Урок 40. Розв’язування вправ……………………………………………………………………71
Урок 41. Многочлени. Контрольна робота……………………………………………….………72
Урок 42. Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ…………………..………………..74

Тема 5. Формули скороченого множення
Урок 43. Квадрат двочлена………………………………………………………………………..75
Урок 44. Квадрат двочлена………………………………………………………………………..76
Урок 45. Різниця квадратів двох виразів………………………………………………………….78
Урок 46. Різниця квадратів……………………………………………………………………………………….79
Урок 47. Сума та різниця кубів……………………………………………………………………80
Урок 48. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники……………………………………………………………………………………82
Урок 49. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники…………………………………………………………………………………………83
Урок 50. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники…………………………………………………………………………………………..85
Урок 51.Контрольна робота №5…………………………………………………………………..86

Тема 6.
Урок 52. Аналіз контрольної роботи. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники……………………………………………………………………………………….87
Урок 53. Розв’язування вправ……………………………………………………………………88
Урок 54. Розв’язування вправ. Самостійна робота……………………………………………..88
Урок55. Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів…………………………..89
Урок 56. Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів…………………………..90
Урок 57. Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів
Урок 58. Контрольна робота №6………………………………………………………………..91

Тема 6. Функції
Урок 59. Функція. Область визначення та область значень функції…………………………..91
Урок 60. Розв’язування вправ…………………………………………………………………….94
Урок 61. Розв’язування вправ…………………………………………………………………….96
Урок 62. Графік функції…………………………………………………………………………..97
Урок 63. Графік функції.…………………………………………………………………………98
Урок 64. Лінійна функції, її властивості та графік……………………………………………101
Урок 65. Розв’язування вправ. Самостійна робота……………………………………………102
Урок 66. Розв’язування вправ. Самостійна робота……………………………………………104
Урок 67. Розв’язування вправ. Самостійна робота…………………………………………..105
Урок 68. Контрольна робота №7………………………………………………………………106

Тема. 7. Системи лінійних рівнянь з двома змінними
Урок 69. Рівняння з двома змінними та його розв’язок…………………………………..108
Урок 70. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік………………………………109
Урок 71. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок. Графічний спосіб розв’язування систем………………………………………………………………………….111
Урок 72. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок. Графічний спосіб розв’язування систем………………………………………………………………………….113
Урок 73. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок. Графічний спосіб розв’язування систем. Самостійна робота……………………………………………114
Урок 74. Спосіб підстановки…………………………………………………………………115
Урок 75. Спосіб підстановки…………………………………………………………………..116
Урок 76. Спосіб додавання……………………………………………………………………..118
Урок 77.Спосіб додавання. Самостійна робота………………………………………………119
Урок 78. Розв’язування систем рівнянь………………………………………………………120
Урок 79. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними..121
Урок 80. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними..123
Урок 81. Розв’язування задач………………………………………………………………….124
Урок 82. Контрольна робота №8……………………………………………………………….125

Тема. 8. Повторення
Урок 83. Перетворення виразів…………………………………………………………………129
Урок 84. Розв’язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь ……………………………..130
Урок 85. Підсумкова контрольна робота………………………………………………….132
Урок 86. Розв’язування задач підвищеної складності……………………………………133

Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *