Українська мова та література. Довідник ЗНО-2012 (Авраменко) 1 частина

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Збірник містить теоретичний матеріал» а також завдання в тестовій формі різного рівня складності з української мови та літератури.

Посібник укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для середніх загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО-2012.

Автор: О. М. Авраменко, М. Б. Блажко
Видавництво:
 Грамота
Рік видання:
 2012
Кількість сторінок: 554
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 12.1 mb

Видання призначене для якісної підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Матеріал посібника також можуть використовувати вчителі під час проведення уроків для навчального тестування й тематичних контрольних робіт.

Зміст
Від авторів …………………………………………….. З
УКРАЇНСЬКА МОВА
Програма зовнішнього незалежного оцінювання……………. 4
Фонетика ……………………………………………… 17
Лексикологія…………………………………………… 29
Фразеологія……………………………………………. 39
Будова слова. Словотвір…………………………………. 44
Морфологія ……………………………………………. 51
Іменник …………………………………………….. 51
Прикметник …………………………………………. 70
Числівник…………………………………………… 80
Займенник…………………………………………… 89
Дієслово…………………………………………….. 95
Дієприкметник ……………………………………….100
Дієприслівник ………………………………………..102
Прислівник…………………………………………..118
Службові частини мови та вигук ………………………..127
Прийменник ………………………………………127
Сполучник ……………………………………….. 128
Частка ……………………………………………130
Загальна морфологія ………………………………….136
Синтаксис. Пунктуація…………………………………..140
Словосполучення……………………………………..140
Головні члени речення …………………………………143
Другорядні члени речення …………………………….. 147
Класифікація речень…………………………………..153
Односкладні речення …………………………………. 158
Ускладнене речення …………………………………..162
Складне речення………………………………………202
Пряма мова ……………………………………….228
Цитата ……………………………………………229
Стилістика. Розвиток мовлення……………………………235
Орфографія …………………………………………….243
М’який знак (знак м’якшення) ………………………….254
Сполучення йо,ьо …………………………………….255
Апостроф ………………………………………….. — 260
Подвоєння літер ………………………………………264
Правопис префіксів……………………………………271
Велика літера та лапки у власних назвах………………….276
Написання слів іншомовного походження ………………..283
Написання складних слів разом та через дефіс…………….290
Складні прикметники………………………………….291
Правопис не з різними частинами мови ………………….297
Власне висловлення (розвиток мовлення) ………………….304
Словник найуживаніших фразеологізмів……………………315
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Програма зовнішнього незалежного оцінювання…………….319
Як готуватися до ЗНО з української літератури……………322

9 клас
Усна народна творчість…………………………………..326
Давня українська література………………………………336
Григорій Сковорода……………………………………340
Література наприкінці ХVIIІ — на початку XIX ст……………345
Іван Котляревський……………………………………345
Григорій Квітка-Основ’яненко ………………………….355
Тарас Шевченко ………………………………………361
Пантелеймон Куліш …………………………………..380
Марко Вовчок ………………………………………..387

10 клас
Іван Нечуй-Левицький…………………………………391
Панас Мирний………………………………………..397
Іван Карпенко-Карий ………………………………….405
Іван Франко………………………………………….411
Література XX ст………………………………………..418
Михайло Коцюбиyський……………………………….418
Ольга Кобилянська ……………………………………427
Леся Українка ………………………………………..435
Василь Стефаник……………………………………..445

11 клас
Поезія першої половини XX ст…………………………….450
Микола Вороний ……………………………………..450
Олександр Олесь ……………………………………..451
Павло Тичина ………………………………………..452
Максим Рильський ……………………………………455
Володимир Сосюра ……………………………………456
Богдан-Ігор Антонич…………………………………..457
Володимир Винниченко………………………………..464
Микола Хвильовий ……………………………………469
Юрій Японський………………………………………474
Валер’ян Підмогильний………………………………..479
Остап Вишня …………………………………………487
Микола Куліш……………………………………….493
Олександр Довженко ………………………………….498
Поезія другої половини XX ст……………………………..504
Андрій Малишко ……………………………………..504
Василь Симоненко…………………………………….505
Василь Стус ………………………………………….506
Іван Драч…………………………………………….507
Євген Маланюк……………………………………….508
Ліна Костенко ………………………………………..515
Олесь Гончар …………………………………………524
Григір Тютюнник……………………………………..529
Іван Багряний ……………………………………….533
Покажчик літературознавчих термінів і понять ……………..538
Українська мова. Відповіді ………………………………539
Українська література. Відповіді …………………………544

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *