Українська мова 8 клас. Плани-конспекти уроків на друкованій основі (Серія «Конструктор уроку»)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з української мови для учнів 8 класу шкіл з українською мовою навчання, складені згідно з вимогами чинної «Програми для зага льноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5–9 класи». З їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку.

Автор: А.І. Кожем’якіна
Видавництво:
 Ранок
Рік видання:
 2010
Кількість сторінок: 146
Формат файлу: .djvu
Розмір файлу: 1.8 mb

До посібника додається електронний диск, що містить додаткові матеріали до уроків, необхідні вчителю, роздава льні матеріали для учнів, наочні матеріали, календарно-тематичний план, такі самі шаблони планів-конспектів уроків, як і в друкованому посібнику, та відповіді до завдань посібника «Експрес-контроль знань». Кожний із цих компонентів можна опрацювати в текстовому редакторі Microsoft Word та роздрукувати.

Призначений для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.

Зміст
Передмова
Календарне планування.
Урок № 1. Мова — найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу. Культура усного й писемного мовлення. 10
Уроки № 2–3. Пунктуація. 12
Уроки № 4–5. Синтаксис. Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способами вираження головного слова. Види підрядного зв’язку між словами в словосполученні. Складні випадки керування. 14
Урок № 6. Речення. Його основні ознаки. 16
Урок № 7. Порядок слів у реченні. Інверсія. Логічний наголос. 18
Урок № 8. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення. 20
Урок № 9. Контрольна робота № 1. «Синтаксис і пунктуація». Диктант або тестування. 22
Урок № 10. Аналіз контрольної роботи. Розвиток зв’язного мовлення. Навчальне читання мовчки. 24
Урок № 11. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Способи вираження підмета. 28
Урок № 12. Простий і складений дієслівний присудок 30
Урок № 13. Узгодження присудка з підметом. 32
Урок № 14. Тире між підметом і присудком. 34
Урок № 15. Розвиток зв’язного мовлення. Усне повідомлення на лінгвістичну тему на основі зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі. 36
Урок № 16. Другорядні члени речення. Додаток 38
Урок № 17. Означення узгоджене й неузгоджене. 40
Урок № 18. Прикладка як різновид означення. Написання через дефіс непоширених прикладок. Прикладки, що беруться в лапки. 42
Урок № 19. Види обставин (за значенням) 44
Урок № 20. Порівняльний зворот 46
Урок № 21. Розвиток зв’язного мовлення. Переклад з російської мови українською тексту розповідного характеру. 48
Урок № 22. Контрольна робота № 2. «Просте речення. Двоскладне речення». Диктант або тестування. 50
Урок № 23. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета. 52
Урок № 24. Означено-особові речення. 54
Урок № 25. Розвиток зв’язного мовлення. Переклад з російської мови українською тексту розповідного характеру з елементами опису місцевості 56
Урок № 26. Неозначено-особові речення. 58
Урок № 27. Узагальнено-особові речення. 60
Урок № 28. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості за складним планом. 62
Урок № 29. Безособові речення 64
Урок № 30. Називні речення. 66
Урок № 31. Неповні речення. Тире в неповних реченнях. 68
Урок № 32. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-опис місцевості за власним спостереженням. 70
Урок № 33. Контрольна робота № 3. «Односкладні речення. Неповні речення». Диктант або тестування. Контрольне читання мовчки. 72
Уроки № 34–35. Речення з однорідними членами. Розділові знаки при однорідних членах речення. 76
Уроки № 36–37. Розвиток зв’язного мовлення. Вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису пам’яток історії та культури (за складним планом). 78
Урок № 38. Однорідні й неоднорідні означення. 80
Урок № 39. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами 82
Уроки № 40–41. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис пам’ятника Т. Г. Шевченку в Харкові 84
Урок № 42. Узагальнення й систематизація вивченого про однорідні члени речення. 86
Урок № 43. Контрольна робота № 4. «Речення з однорідними членами». Диктант або тестування. 88
Урок № 44. Звертання поширені й непоширені. Розділові знаки при звертанні. 90
Урок № 45. Звертання. Розділові знаки при звертаннях 92
Урок № 46. Вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них. 94
Урок № 47. Розвиток зв’язного мовлення. Створення діалогів відповідно до ситуації спілкування. 96
Урок № 48. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях. 98
Урок № 49. Вставлені слова та речення. .100
Урок № 50. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Протокол. 102
Урок № 51. Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями. Систематизація та узагальнення вивченого. 104
Урок № 52. Контрольна робота № 5. «Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями».
Диктант або тестування. 106
Урок № 53. Аналіз контрольної роботи. Розвиток зв’язного мовлення. Навчальне аудіювання. 108
Урок № 54. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-опис пам’ятки архітектури за власним спостереженням. 114
Уроки № 55–56. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (у тому числі й уточнюючі). Розділові знаки при відокремлених членах речення. 116
Урок № 57. Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях. 118
Урок № 58. Розвиток зв’язного мовлення. Переказ тексту розповідного характеру. 120
Уроки № 59–60. Відокремлені прикладки. 122
Урок № 61. Відокремлені обставини. 124
Уроки № 62–63. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису місцевості (за складним планом). 126
Уроки № 64–65. Відокремлені уточнюючі члени речення 128
Урок № 66. Речення з відокремленими членами. Систематизація вивченого матеріалу. 130
Урок № 67. Контрольна робота № 6. «Речення з відокремленими членами». Диктант або тестування. Контрольне аудіювання 132
Урок № 68. Односкладні речення. Повні й неповні речення 136
Урок № 69. Розвиток зв’язного мовлення. Усний і письмовий твір на морально-етичну тему в публіцистичному стилі 138
Урок № 70. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними і вставленими конструкціями.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *