Українська мова 8 клас. Календарно-тематичне планування (О.В. Заболотний, В.В. Заболотний)

Скачати файл
(3 бал, середній: 4,67 із 5)
Завантаження...

Складено до підручника: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. Українська мова : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний.Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664) : Навчальні програми для загальноосвітніх  навчальних закладів : 5–9 кл. – Київ : Вид. дім «Освіта», 2013 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 585). За новою програмою, зі змінами 2016 року.

Формат файлу: .docx

№ уроку Тема К-сть год Дата
 

1

Вступ

Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

1  

Повторення та узагальнення вивченого

2 Лексикологія. Фразеологія 1  
3, 4 Основні правила правопису (основні орфограми) 2  
5 Розвиток мовлення.  Повторення відомостей про текст, стилі та типи мовлення, вимоги до мовлення, ситуацію спілкування 1  

Словосполучення й речення. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення

6, 7 Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова 2  
8 Речення. Речення прості й складні, двоскладні та односкладні, поширені й непоширені 1  
9 Розвиток мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю 1  
10 Підмет. Способи вираження підмета 1  
11, 12 Присудок. Простий і складений присудок. Способи вираження присудка. Узгодження головних членів речення 2  
13 Тире між підметом і присудком 1  
14 Порядок слів у реченні. Логічний наголос 1  
15 Означення як другорядний член речення 1  
16 Розвиток мовлення. Опис місцевості. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі 1  
17 Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки 1  
18 Додаток й обставина як другорядні члени речення 1  
19 Розвиток мовлення. Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі 1  
20 Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами 1  
21 Узагальнення вивченого з теми «Словосполучення й речення. Головні та другорядні члени речення» 1  
22 Контрольна робота (тестування).  Словосполучення й речення. Головні та другорядні члени речення.

Розвиток мовлення. Навчальне читання мовчки

1  
23 Контрольна робота (диктант) 1  

Односкладне речення. Повне й неповне речення

24 Односкладні прості речення. Види односкладних речень. Односкладне речення як частина складного речення 1  
25, 26 Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення 2  
27 Розвиток мовлення. Контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі 1  
28 Безособові речення 1  
29 Називні речення 1  
30 Повні й неповні речення. Незакінчені речення. Тире в неповних реченнях 1  
31 Узагальнення вивченого з теми «Односкладне речення. Повне й неповне речення» 1  
32 Контрольна робота (тестування). Односкладне речення. Повне й неповне речення.

Розвиток мовлення. Контрольне читання мовчки

1  
33 Розвиток мовлення. Діалогічне мовлення 1  

Речення з однорідними членами

34 Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення. Речення з кількома рядами однорідних членів 1  
35 Однорідні й неоднорідні означення 1  
36 Розвиток мовлення. Опис пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в художньому стилі 1  
37 Кома між однорідними членами речення 1  
38 Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах 1  
39 Розвиток мовлення. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в публіцистичному стилі 1  
40 Узагальнення вивченого з теми «Речення з однорідними членами» 1  
41 Контрольна робота (тестування). Речення з однорідними членами.

Розвиток мовлення. Діалогічне мовлення

1  

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

42 Речення зі звертаннями. Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні 1  
43 Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при вставних словах 1  
44 Вставлені конструкції (вставні речення) 1  
45, 46 Розвиток мовлення. Контрольний письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі 2  
47 Розвиток мовлення. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі 1  
48 Узагальнення вивченого з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)» 1  
49 Контрольна робота (тестування). Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Розвиток мовлення. Навчальне аудіювання

1  
50 Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол 1  

Речення з відокремленими членами

51 Поняття про відокремлення 1  
52, 53 Відокремлені означення 2  
54 Розвиток мовлення. Контрольний письмовий переказ 1  
55, 56 Відокремлені прикладки 2  
57 Контрольна робота (тестування). Відокремлені означення, прикладки 1  
58 Розвиток мовлення. Конспект прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки 1  
59 Відокремлені додатки 1  
60, 61 Відокремлені обставини 2  
62 Розвиток мовлення. Контрольне аудіювання

Навчальний диктант

1  
63 Відокремлені уточнювальні члени речення 1  
64 Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами» 1  
65 Контрольна робота (тестування). Відокремлені додатки, обставини, уточнювальні члени речення 1  

Повторення в кінці року

66, 67 Повторення відомостей про словосполучення та просте речення 2  
68 Контрольна робота (диктант) 1  
69 Розвиток мовлення. Інтерв’ю в публіцистичному стилі 1  
70 Повторення відомостей про словосполучення та просте речення 1  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *