Українська література 8 клас. Календарно-тематичне планування (О. Міщенко)

Скачати файл
(1 бал, середній: 1,00 із 5)
Завантаження...

Складено до підручника: Олена Міщенко. Українська література : підруч. для 8-го кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ : Генеза, 2016, згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664) : Навчальні програми для загальноосвітніх  навчальних закладів : 5–9 кл. – Київ : «Генеза», 2016 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 585). За новою програмою, зі змінами 2016 року.

Формат файлу: .docx

№ з/п Дата пров. Зміст програмового матеріалу К-сть годин Примітка
1   ВСТУП. Література – духовний місток між різними поколіннями, форма пізнання через художнє слово. Художній твір – форма існування літератури. Виховне і пізнавальне значення літератури. Образи – картина людського життя. Багатозначність художнього образу.   Різновиди образів (образи-персонажі, образи-пейзажі, образи-символи, слухові, словесні, зорові образи). Аналіз художнього твору.

Т. Л.:  поглиблення розуміння понять художній образ, художній твір.

1  
2   УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. Українські історичні пісні – безмежний світ героїки і краси, увічнення пам’яті про історичні події. Основна тематика історичних пісень (боротьба з турецько-татарськими і польськими загарбниками, із соціальним й національним гнобленням).

Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками («Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко»). Піднесений (переможний) настрій та ненависть до ворога як провідні мотиви. Яскрава образність (образи-гіперболи, образи-символи, образи-уособлення).

2  
3   Пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту («Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «Чи не той то хміль», «За Сибіром сонце сходить»). Ідеї патріотизму, самопожертви заради суспільного блага. Історична основа пісень.

Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, їх харак­теристика (Богдан Хмельницький, Морозенко, Іван Сірко). Уславлення народних месників (Олекса Довбуш, Максим Залізняк, Устим Кармалюк тощо).

Зв’язне мовлення. Висловлювання власних суджень про те, чому народ увічнює імена своїх героїв, а також чи могли б існувати народні пісні, присвячені зрадникам.

Т. Л.: історичні пісні.

2  
4   «Дівчина з легенди» – Маруся Чурай. Трагічна історія нерозділеного кохання. 23 пісні Марусі Чурай, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи. Автобіографічні мотиви її творів («Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні», «Ой, не ходи Грицю»).  Кохання без компромісів (від туги до помсти).

Зв’язне мовлення. Розвиток умінь  і навичок виразного читання та коментування народних пісень.

2 Вивчити напам’ять «Засвіт встали козаченьки»
5   Думи – героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні та соціально-побутові). Компоненти дум (зачин і славословіє). Історична основа дум (відсутність міфологічних образів, фантастичних подій). Особливості  ритміки (речитатив). Герої дум (Самійло Кішка, козак Голота, Богдан Хмельницький, Федір безродний тощо). Тема жіночої долі, морального вибору, душевної роздвоєності між любов’ю до рідної землі та статусом дружини турецького вельможі у думі «Маруся Богуславка».

Т. Л.:  думи.

1  
6   Гомери України: кобзарі, бандуристи, лірники – виконавці народних дум і пісень, поети та літописці. Кобзарство як унікальний вид народного мистецтва. Значення кобзарів в українській історії. О. Вересай, Г. Гончаренко, М. Кравченко, Є. Мовчан та інші. Сучасні виконавці (брати Литвини, В. Нечепа. 1  
7   Тематична контрольна робота. 1  
8   Повторення і узагальнення матеріалу теми. Робота над помилками, допущеними у контрольній роботі. 1  
9   СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ.  Тарас ШЕВЧЕНКО. «Мені аж страшно, як згадаю». Пристрасть до малювання, що стала містком свободи.  Іван Сошенко, Євген Гребінка, Василь Григорович, Олексій Венеціанов, Василь Жуковський, Карл Брюллов – рятівники майбутнього Кобзаря з неволі. Перша книжка – «Кобзар» 1840 р. Зближення із членами Кирило-Мефодіївського братства. Арешт, причини заслання. «Караюсь, мучуся… але не каюсь!..». Філософське осмислення власної долі, долі людини, долі країни. «Думи мої, думи мої…», «Ой три шляхи широкії…», «Мені однаково, чи буду…».

Т. Л.: філософська лірика.

3 Вивчити напам’ять «Мені однаково, чи буду…»
10   Леся УКРАЇНКА. «Я крицею зроблюсь на тім вогні». Війна з хворобою за життя. Незламний оптимізм («що сльози там, де навіть крові мало!»). Весна – найулюленіший образ інтимної лірики поетеси («Давня весна»). «Мрії і щастя таємне» («Хотіла б я піснею стати…»). Тема ролі митця і мистецтва в суспільному житті, суті людського щастя, вдячності  («Давня казка»). Порівняльна характеристика образів Поета і Бертольда. 3  Вивчити напам’ять «Хотіла б я піснею стати…»
11   Володимир СОСЮРА. «Моя поезія не спить». В. Сосюра як людина, митець, сім’янин, патріот. Високий поетичний світ його творів, унікальний зоровий образ України, послання до нащаків («Любіть Україну!»). 12 рядків за 20 років («Васильки»).  Пейзажні мотиви («Облітають квіти, обриває вітер…»).

Т. Л.: громадянська лірика, інтимна лірика, пейзажна лірика.

2 Вивчити напам’ять  «Любіть Україну!»
12   Володимир ПІДПАЛИЙ. «Навіть якщо не дійдемо – ходімо».  Син Полтавщини, художник лицарських чеснот. Сталість, вічність, метафоричність та ніжність почуттів, краса довколишнього світу, емоційні риторичні запитання у його творах. «Байдужість гріх» – найголовніше, що хвилює автора. («…Бачиш: між трав зелених…», «Зимовий етюд»). 1  
13   Василь ГОЛОБОРОДЬКО.  «Надія української літератури». Сторінки біографії. Твори В. Голобородька – відгомін казок і легенд, замовлянь і пісень, загадок і приказок. Картини природи, традиційні епітети, шанобливе ставлення до рідної мови, батьківщини  у поезіях «Наша мова», «Теплі слова»«З дитинства: дощ».

Т. Л.: вільний  вірш.

1  
14   Із сучасної української поезії (кінця ХХ — початку ХХІ ст.) (на вибір)

 В. Герасим’юк («Чоловічий  танець»), І. Малкович («З янголом на плечі», «З нічних молитов»), А. Мойсієнко («Жовтень жовті жолуді»), І. Павлюк («Дівчинка»), Г. Кирпа («Мій ангел такий маленький…», «Коли до вас темної ночі…»). Роздуми  поетів-сучасників над проблемами української мови, національної культури; пошуки сенсу життя.

Вивчити напам’ять

один вірш на вибір

15   Зв’язне мовлення. Переказ своїми словами змісту образів, використаних авторами прочитаних поезій.  Висловлювання власних роздумів із цього приводу. 1  
16   Тематична контрольна робота. 1  
17   Повторення і узагальнення матеріалу теми. Робота над помилками, допущеними у контрольній роботі. 1  
18   НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА. Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ. «Діяч національного відродження».  Віхи життя відомого драматурга. «Сцена… – мій кумир, театр – священний храм для мене!». Процес розпаду дворянських і поміщицьких родів і господарств та психологічний тип героя  (малоосвіченого, патологічно жадібного сільського буржуя, якому постійно «копиталу не хватає»), породженого новою економічною формацією у трагікомедії «Сто тисяч».

Т. Л.: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія.

4  
19   Тематична контрольна робота. 1  
20   Повторення і узагальнення матеріалу теми. Робота над помилками, допущеними у контрольній роботі. 1  
21   З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ. «Я завжди був великим оптимістом» короткі біографічні відомості про письменника.   Остап і Соломія – уособлення волелюбного та нескореного українського селянства, що протестує проти будь-якого насильства над людиною в повісті «Дорогою ціною» 5  
22   Олександр ДОВЖЕНКО. «Син свого часу» – воєнна новелістика видатного українського кінорежисера і письменника. Перемагають горді – лейтмотив оповідання «Ніч перед боєм», присвяченого подвигу двох рибалок, дідів Платона і Савки. Морально-психологічний урок для солдатів.

 

   
23   Ніна БІЧУЯ. «Слово – безкінечне наближення до істини». Шкільна повість про взаємини підлітків, їх дорослішання, місце батьків у вихованні дитини («Шпага Славка Беркути»). Проблема особистості в сучасному світі. Особливості композиції твору. 4  
24   Володимир Дрозд. Життєвий шлях відомого новеліста і романіста.  Філософська притча «сина колгоспника з глухого поліського села» («Білий кінь Шептало»).  Проблеми неординарних людей у суспільстві, їх знеосіблення, свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності та мрії.

Зв’язне мовлення. Дискусія про життєвий вибір сучасної людини та необхідність збереження власної індивідуальності.

 

2  
25   Юрій Винничук. «Оплески – це те, що мене окрилює»«Місце для дракона» – повість-казка про сучасний світ, де панують «драконячі закони».  Парадокс: дракон Грицько – поет і християнин. Роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви. 3  
26   Тематична контрольна робота. 1  
27   Повторення і узагальнення матеріалу теми. Робота над помилками, допущеними у контрольній роботі. 1  
28   УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР. Валентин ЧЕМЕРИС – сатирик та фантаст. Гумористична повість про те, як зароджується кохання, ревнощі, пристрасті та дружбу школярів  («Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»).

 

4  
29   Тематична контрольна робота. 1  
30   Повторення і узагальнення матеріалу теми. Робота над помилками, допущеними у контрольній роботі. 1  
31   УРОК-ПІДСУМОК. Закріплення вміння висловлювати власні міркування про найулюбленіші твори 2  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *