Українська мова 4 клас (за підручником М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко). 2 семестр. Мій конспект. Нова програма

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків української мови в 4-му класі (ІІ семестр), складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми для загальноосвітніх закладів із навчанням українською мовою (у редакції 2014 р.) за підручником М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко (К. : Видавничий дім «Освіта», 2015). Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу. Для вчителів початкової школи.

Автор: Володарська М. О., Мазурок Г. П., Пілаєва О. М.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 134
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.4 mb

Зміст
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ (продовження)
Числівник
Урок 65. Загальне уявлення про числівник як частину мови. Вимова і правопис найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні
Урок 66. Практичне засвоєння вимови і правопису відмінкових форм окремих числівників
Урок 67. Питання до кількісних і порядкових числівників
Урок 68. Узагальнення знань про числівник
Урок 69. Перевірна робота. Диктант № 3
Урок 70. Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний переказ тексту з творчим завданням

Займенник
Урок 71. Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті
Урок 72. Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах
Урок 73. Займенники 1-ї, 2-ї і 3-ї особи однини і множини
Урок 74. Відмінювання особових займенників
Урок 75. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування на основі прочитаного оповідання В. Сухомлинського «Співуча пір’їнка»
Урок 76. Вживання займенників з прийменниками
Урок 77. Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних формах. Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах. Удосконалення текстів шляхом використання займенників замість лексичних повторів
Урок 78. Перевірка знань з мови («Числівник», «Займенник»)

Дієслово
Урок 79. Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про дієслово (питання, значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками)
Урок 80. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова. Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях
Урок 81. Особливості речень з однорідними присудками
Урок 82. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання твору «Зима»
Урок 83. Роль дієслів у текстах розповідного та описового характеру
Урок 84. Неозначена форма дієслова (початкова форма)
Урок 85. Змінювання дієслів за часами
Урок 86. Змінювання дієслів за числами. Усний твір
Урок 87. Дієслова теперішнього часу
Урок 88. Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий переказ тексту
Урок 89. Дієслова майбутнього часу
Урок 90. Правопис особових закінчень дієслів 1-ї особи
Урок 91. Правопис особових закінчень дієслів 2-ї особи
Урок 92. Правопис особових закінчень дієслів 3-ї особи
Урок 93. Перевірна робота. Диктант № 4
Урок 94. Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ
Урок 95. Дієслова минулого часу
Урок 96. Дієслова на -ся (-сь)
Урок 97. Узагальнення вивченого про дієслово
Урок 98. Перевірка знань з мови («Дієслово»)

Прислівник
Урок 99. Аналіз перевірної роботи. Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв’язок з дієсловами)
Урок 100. Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий письмовий переказ оповідання В. Сухомлинського «Усмішка»
Урок 101. Роль прислівників-синонімів у мовленні
Урок 102. Роль прислівників-антонімів у мовленні
Урок 103. Перевірна робота. Контрольне списування
Урок 104. Перевірна робота. Аудіювання
Урок 105. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками
Урок 106. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору-міркування «Що таке доброта?»
Урок 107. Роль однорідних членів речення, виражених прислівниками
Урок 108. Роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах
Урок 109. Правопис найуживаніших прислівників
Урок 110. Узагальнення вивченого про прислівник

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1–4 КЛАСАХ
Урок 111. Повторення й узагальнення вивченого за рік
Урок 112. Повторення й узагальнення вивченого за рік
Урок 113. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання текстів-інструкцій
Урок 114. Повторення й узагальнення вивченого за рік
Урок 115. Повторення й узагальнення вивченого за рік
Урок 116. Повторення й узагальнення вивченого за рік
Урок 117. Повторення й узагальнення вивченого за рік
Уроки 118–119. Повторення й узагальнення вивченого за рік

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *