Українська мова 2 клас, 1 семестр (за підручником М. С. Вашуленка, Г. С. Дубовик) (Серія “Мій конспект”)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків української мови в 2 класі (I семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К.: Видавничий дім «Освіта», 2012) для шкіл з українською мовою навчання за підручником М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012).

Автор: М. О. Володарська, Н. О. Ковальчук, А. І. Настенко, О. М. Пілаєва
Видавництво:
 Основа
Рік видання:
 2013
Кількість сторінок: 136
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.9  mb

Зміст 

Орієнтовне календарне планування
ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ
Урок 1. Звуки. Звукові моделі слів
Урок 2. Слова, що розрізняються тільки одним звуком
Урок 3. Звуки і букви
Урок 4. Українська абетка. Рукописні букви української абетки
Урок 5. Великі букви української абетки
Урок 6. Розташування слів за абеткою
Урок 7. Розташування слів за алфавітним порядком. Робота з орфографічним словником
Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис предмета за малюнком і планом. Тема опису «Ромашка»
Урок 9. Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах
Урок 10. Правила перенесення слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків
Урок 11. Перенос слів з буквами й та ь
Урок 12. Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків
Урок 13. Букви, що позначають голосні звуки
Урок 14. Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади
Урок 15. Визначення наголосу в словах. Робота зі словами, наголос у яких треба запам’ятати
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису «Білочка»
Урок 17. Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів
Урок 18. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] Урок 19. Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків
Урок 20. Звук [ф], позначення його буквою ф
Урок 21. Буква ф і буквосполучення хв
Урок 22. Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз
Урок 23. Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ге», «ґе»
Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за сюжетним малюнком, планом і змістом вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді «Осінь»
Урок 25. Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч] Урок 26. Перевірна робота
Урок 27. Аналіз перевірної роботи. Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки
Урок 28. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу
Урок 29. Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу
Урок 30. Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу
Урок 31. Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення
Урок 32. Позначення м’якості приголосних перед [о] знаком м’якшення. Перенос слів із ь
Урок 33. Урок розвитку мовлення. Складання продовження казки за поданим початком (за казкою І. Прокопенко «Куди сховалися гриби»)
Урок 34. Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними
Урок 35. Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними
Урок 36. Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є
Урок 37. Спостереження за твердими та м’якими приголосними в словах
Урок 38. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки
Урок 39. Подовжені м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі
Урок 40. Перенос слів із подовженими приголосними звуками
Урок 41. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання порад на тему «Бережіть книжки» за опорними словами і віршем Г. Чорнобицької «Не бруднити книжки»
Урок 42. Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками
Урок 43. Закріплення вивченого про подовжені м’які приголосні звуки
Урок 44. Апостроф. Правило вживання апострофа
Урок 45. Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом
Урок 46. Перенос слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів
МОВА І МОВЛЕННЯ
Урок 47. Поняття про мову. Українська мова — державна мова України
Урок 48. Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Аудіювання
Урок 49. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання 2–3 речень на задані теми
Урок 50. Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне ознайомлення зі словами звертаннями
Урок 51. Слова ввічливості
ТЕКСТ
Урок 52. Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту
Урок 53. Добирання заголовків. Вправляння у стислому переказуванні тексту
Урок 54. Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті
Урок 55. Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації
Урок 56. Типи текстів: розповідь, опис, міркування
Урок 57. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання на задану тему
Урок 58. Перевірна робота. Контрольний диктант
Урок 59. Контроль та оцінювання знань за темою «Мова і мовлення. Текст»
РЕЧЕННЯ
Урок 60. Речення. Основні ознаки речення
Урок 61. Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні. Перевірна робота. Контрольне списування тексту «Ліс»
Урок 62. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення
Урок 63. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях
Урок 64. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *